Главная / Старшие классы / Родной язык и литература

1 нче СЫЙНЫФТА ТАТАР ТЕЛЕННӘН УКУ ҺӘМ СӨЙЛӘМ ТЕЛЕН ҮСТЕРҮ ДӘРЕСЛӘРЕ БУЕНЧА УКЫТУ ПРОГРАММАСЫ.

«Каралды»

Методик берләшмә җитәкчесе

________/ Г.П.Шарифуллина

подпись расшифровка

Протокол № _______ от

«___»____________2012 ел.

«Тикшерелде»

Укыту эше буенча директор урынбасары

_________ Д.Р.Фахрутдинова

«___»____________2012 ел.

«Расланды»

Мәктәп директоры

__________ М.М.Валеев

«___»____________2012 ел.

ДӘҮЛӘТ БЮДЖЕТЫНДАГЫ МАХСУС (КОРРЕКЦИЯЛӘҮ)

БЕЛЕМ БИРҮ УЧРЕЖДЕНИЯСЕНЕҢ СӘЛАМӘТЛЕКЛӘРЕ БУЕНЧА

МӨМКИНЛЕКЛӘРЕ ЧИКЛЕ УКУЧЫЛАР, ТӘРБИЯЛӘНҮЧЕЛӘР ӨЧЕН

“МАМАДЫШ ШӘҺӘРЕНЕҢ VIII ТӨРДӘГЕ МАХСУС (КОРРЕКЦИЯЛӘҮ)

ГОМУМИ БЕЛЕМ БИРҮ ТОРАК - МӘКТӘБЕ “ НЕҢ

ТАТАР ТЕЛЕ ҺӘМ ӘДӘБИЯТЫ УКЫТУЧЫСЫ

ХӘСӘНШИНА ЛӘЙСӘН ИЛДУС КЫЗЫНЫҢ

1 нче СЫЙНЫФТА ТАТАР ТЕЛЕННӘН УКУ

ҺӘМ СӨЙЛӘМ ТЕЛЕН ҮСТЕРҮ ДӘРЕСЛӘРЕ БУЕНЧА

УКЫТУ ПРОГРАММАСЫ.

“_____” ____________20____ елгы

педагогик киңәшмәдә каралды

беркетмә №____

2012- 2013 нче уку елы

Татар әдәбияты (уку һәм сөйләм телен үстерү) дәресләре буенча тематик план.

СЫЙНЫФЫ: 1

УКЫТУЧЫ: ХӘСӘНШИНА ЛӘЙСӘН ИЛДУСОВНА

СӘГАТЬЛӘР САНЫ:

СЫЙНЫФ

БАРЛЫК ДӘРЕС

АТНАЛЫК ДӘРЕС

2

68

2

Тематик план “Махсус рус коррекция мәктәпләренең татар төркемнәре өчен татар теле һәм әдәбияты программалары ( I-IX сыйныфлар)”. - Казан:РИЦ“Школа”, 2000 нче ел программасы нигезендә 1 нче сыйныф укучыларына яраклаштырылып төзелде.

Дәреслек:

Асадуллина А.Ш., Асадуллин Ф.А. Ключ к языку (Тел ачкычы). Пособие для учащихся начальных классов татарской школы. – Казань: Магариф,1996.

Дәреснең темасы

Саны

Вакыты

Күрсәтмә материал

Махсус бирем күнекмәләре

Гомуми белем күнекмәләре

Сүзлек эше

Белем һәм күнекмә тикшерү

1 сыйныф. Уку. I чирек-18 cәг.

Танышу.Уенчык кибетендә.

1

Үз-үзең белән таныштыру.

1

предмет рәсем-

парта артында

укытучы белән

мин

Диалогта

2

Иптәшеңнең кем икәнен сорап

2

нәре

дөрес утырырга

һәм үзара исән-

син

Катнашу

белү. Синең исемең.

гадәтләндерү

ләшә,саубул-

3

Минем яраткан уенчыкларым.

1

уенчыклар,

лаша белү

туп

4

“Кибет ”уены.

1

уенчык рәсем-

уеннар ярдәмен-

машина

Әңгәмәдә

5

Уенчыкларның исемнәрен,

2

нәре

дә игътибарны

укытучы әйткән

шар

Катнашу

төсләрен атау.

коррекцияләү

предметларны

курчак

Базарда.

күзләр өчен кү-

һәм рәсемнәрне

6

Яшелчә исемнәре.

1

яшелчә рәсем-

негүләр

танып күрсәтә

кыяр

7

“Яшелчә кибетендә”уены.

1

нәре

белү

кишер

Рәсемнәрдәге

8

Яшелчәнең төсе,формасы,тәме

2

хәтерне яхшырту

суган

предметлар-

9

Җиләк-җимеш исемнәре.

2

җиләк-җимеш

өчен күнегүләр

груша

ны әйтү

10

“Базарда”темасы буенча

1

рәсемнәре

логик фикерләү-

лимон

кабатлау.

не коррекцияләү

11

Мәктәптә.Сыйныф бүлмәсе.

2

мәктәп,уку-язу

рәсемдә күрсә-

китап

12

Уку,язу әсбапларының исемн.

2

әсбаплары рә-

телгән предмет-

дәфтәр

II чирек-13 сәг.

семнәре

ларны атый

такта

Без санарга өйрәнәбез.

белү

13

1дән10га кадәрге саннар.

2

санау таякчык-

күргәннәрне ис-

1дән10га кадәр

1-10га кадәр-

Әңгәмәдә

14

Предметларны санау.

1

лары

тә калдыру күне-

микъдар санна

ге саннар

Катнашу

Без чисталык яратабыз.

гүләре нигезендә

рын сөйләмгә

15

Тән әгъзаларының исемнәре.

2

кеше рәсеме

күрү хәтерен

кертү

баш,колак

16

Шәхи гигиена.

1

коррекцияләү

гигиена кагыйдә

чәч,күз

17

Савыт-саба исемәре.

2

савыт-саба рә-

ләре истә кал-

тәлинкә

Диалогта

18

Өстәл янында үзеңне тоту

1

семнәре

күзләр өчен кү-

дыру

Катнашу

кагыйдәләре.

негүләр

19

Кыргый хайваннар.

2

“Әйләнә-тирә

укытучының га-

аю,куян

20

Йорт хайваннары б-н танышу.

1

дөнья белән

сүз байлыгын

ди сөйләмен,

сыер,ат

21

Хайваннарны ашата белү.

1

танышу”китабы

арттыру исәбенә

күрсәтмәләрен

эт,песи

III чирек-18 сәг.

сөйләм телен

һәм таләпләрен

Шәһәрдә яшибез.

коррекцияләү

аңлау һәм куш-

22

“Шәһәр” темасына караган сүзләр.

2

шәһәр рәсеме

канны үтәү

автобус

рәсем белән

23

Бу нәрсә?

1

хәтерне яхшырту

Эш

24

Ашамлыклар кибетендә.

1

ашамлыклар

укытучы әйткән

ипи,тоз

25

Ашамлык атамалары.

2

рәсемнәре

зиһенне үстерү

предметларны

сөт

Сорауларга

26

Татар халык ашлары.

1

танып күрсәтә

чәкчәк

укытучы яр-

Өйдә.

ишеткәннәрне

белү

дәмендә җа-

27

Гаилә әгъзалары.Безнең өй.

3

“Безнең гаилә”

күңелдә калдыру

бабай,абый

вап бирү

28

“Бармак”уены.

1

рәсеме

күнегүләре ни-

әби

29

Өс,баш,аяк киемнәре ис-ре.

2

гезендә ишетү

рәсемдә күрсә-

күлмәк

30

“Киемнәр кибете”.

1

киемнәр рәсем-

хәтерен коррек-

телгән пред-

чалбар

Әңгәмәдә

31

Йорт кошлары,хайваннары.

2

нәре

цияләү

метларны атый

әтәч,тавык

Катнашу

32

Аларның кушаматлары.

1

белү

үрдәк,каз

33

“Өйдә”,”Авылда”темаларын кабатлау.

1

VI чирек-16 сәг.

34

Һава торышы.

1

сюжетлы рә-

уеннар ярдәмен-

салкын

35

Исәнме,урман!(Агачлар,куак-

4

сем”урманга

дә игътибарны

сорауларга аң-

җылы

Диалогта

лар,үләннәр,чәчәкләр,бөҗәк-

җиләккә”

коррекцияләү

лап җавап бирү

чәчәк

Катнашу

ләр,кошлар,җәнлекләр)

агач

36

Г.Тукай-балалар шагыйре.

1

Г.Тукай китап-

логик фикерләү-

гөмбә

37

“Бала белән Күбәләк”шигыре.

2

лары

не коррекцияләү

туган тел

38

Уйныйк әле:”Әбәкле”,”Ватык

3

уеннарда кат-

уеннарда

Телефон”,”Буяу сатыш”.

хәтерне яхшырту

нашу

Катнашу

Әкияттә кунакта.

әкиятләргә

зиһенне үстерү

шалкан

39

“Шалкан”,”Төлке б-н торна”.

2

иллюстрация-

күнегүләре

әкиятне тың-

торна

Исәнме,җәй!

ләр

лау

40

Җәй җитә.Җәй билгеләре

2

җәйге табигать

җәй

41

“Җәй”темасын кабатлау.

1

рәсеме


Автор: Хасаншина Лейсан Илдусовна
Похожие материалы
Тип Название материала Автор Опубликован