Главная / Старшие классы / Родной язык и литература

1 нче СЫЙНЫФТА ТАТАР ТЕЛЕННӘН УКУ ҺӘМ СӨЙЛӘМ ТЕЛЕН ҮСТЕРҮ ДӘРЕСЛӘРЕ БУЕНЧА УКЫТУ ПРОГРАММАСЫ.

«Каралды»

Методик берләшмә җитәкчесе

________/ Г.П.Шарифуллина

подпись расшифровка

Протокол № _______ от

«___»____________2012 ел.

«Тикшерелде»

Укыту эше буенча директор урынбасары

_________ Д.Р.Фахрутдинова

«___»____________2012 ел.

«Расланды»

Мәктәп директоры

__________ М.М.Валеев

«___»____________2012 ел.

ДӘҮЛӘТ БЮДЖЕТЫНДАГЫ МАХСУС (КОРРЕКЦИЯЛӘҮ)

БЕЛЕМ БИРҮ УЧРЕЖДЕНИЯСЕНЕҢ СӘЛАМӘТЛЕКЛӘРЕ БУЕНЧА

МӨМКИНЛЕКЛӘРЕ ЧИКЛЕ УКУЧЫЛАР, ТӘРБИЯЛӘНҮЧЕЛӘР ӨЧЕН

“МАМАДЫШ ШӘҺӘРЕНЕҢ VIII ТӨРДӘГЕ МАХСУС (КОРРЕКЦИЯЛӘҮ)

ГОМУМИ БЕЛЕМ БИРҮ ТОРАК - МӘКТӘБЕ “ НЕҢ

ТАТАР ТЕЛЕ ҺӘМ ӘДӘБИЯТЫ УКЫТУЧЫСЫ

ХӘСӘНШИНА ЛӘЙСӘН ИЛДУС КЫЗЫНЫҢ

1 нче СЫЙНЫФТА ТАТАР ТЕЛЕННӘН УКУ

ҺӘМ СӨЙЛӘМ ТЕЛЕН ҮСТЕРҮ ДӘРЕСЛӘРЕ БУЕНЧА

УКЫТУ ПРОГРАММАСЫ.

“_____” ____________20____ елгы

педагогик киңәшмәдә каралды

беркетмә №____

2012- 2013 нче уку елы

Татар әдәбияты (уку һәм сөйләм телен үстерү) дәресләре буенча тематик план.

СЫЙНЫФЫ: 1

УКЫТУЧЫ: ХӘСӘНШИНА ЛӘЙСӘН ИЛДУСОВНА

СӘГАТЬЛӘР САНЫ:

СЫЙНЫФ

БАРЛЫК ДӘРЕС

АТНАЛЫК ДӘРЕС

2

68

2

Тематик план “Махсус рус коррекция мәктәпләренең татар төркемнәре өчен татар теле һәм әдәбияты программалары ( I-IX сыйныфлар)”. - Казан:РИЦ“Школа”, 2000 нче ел программасы нигезендә 1 нче сыйныф укучыларына яраклаштырылып төзелде.

Дәреслек:

Асадуллина А.Ш., Асадуллин Ф.А. Ключ к языку (Тел ачкычы). Пособие для учащихся начальных классов татарской школы. – Казань: Магариф,1996.

Дәреснең темасы

Саны

Вакыты

Күрсәтмә материал

Махсус бирем күнекмәләре

Гомуми белем күнекмәләре

Сүзлек эше

Белем һәм күнекмә тикшерү

1 сыйныф. Уку. I чирек-18 cәг.

Танышу.Уенчык кибетендә.

1

Үз-үзең белән таныштыру.

1

предмет рәсем-

парта артында

укытучы белән

мин

Диалогта

2

Иптәшеңнең кем икәнен сорап

2

нәре

дөрес утырырга

һәм үзара исән-

син

Катнашу

белү. Синең исемең.

гадәтләндерү

ләшә,саубул-

3

Минем яраткан уенчыкларым.

1

уенчыклар,

лаша белү

туп

4

“Кибет ”уены.

1

уенчык рәсем-

уеннар ярдәмен-

машина

Әңгәмәдә

5

Уенчыкларның исемнәрен,

2

нәре

дә игътибарны

укытучы әйткән

шар

Катнашу

төсләрен атау.

коррекцияләү

предметларны

курчак

Базарда.

күзләр өчен кү-

һәм рәсемнәрне

6

Яшелчә исемнәре.

1

яшелчә рәсем-

негүләр

танып күрсәтә

кыяр

7

“Яшелчә кибетендә”уены.

1

нәре

белү

кишер

Рәсемнәрдәге

8

Яшелчәнең төсе,формасы,тәме

2

хәтерне яхшырту

суган

предметлар-

9

Җиләк-җимеш исемнәре.

2

җиләк-җимеш

өчен күнегүләр

груша

ны әйтү

10

“Базарда”темасы буенча

1

рәсемнәре

логик фикерләү-

лимон

кабатлау.

не коррекцияләү

11

Мәктәптә.Сыйныф бүлмәсе.

2

мәктәп,уку-язу

рәсемдә күрсә-

китап

12

Уку,язу әсбапларының исемн.

2

әсбаплары рә-

телгән предмет-

дәфтәр

II чирек-13 сәг.

семнәре

ларны атый

такта

Без санарга өйрәнәбез.

белү

13

1дән10га кадәрге саннар.

2

санау таякчык-

күргәннәрне ис-

1дән10га кадәр

1-10га кадәр-

Әңгәмәдә

14

Предметларны санау.

1

лары

тә калдыру күне-

микъдар санна

ге саннар

Катнашу

Без чисталык яратабыз.

гүләре нигезендә

рын сөйләмгә

15

Тән әгъзаларының исемнәре.

2

кеше рәсеме

күрү хәтерен

кертү

баш,колак

16

Шәхи гигиена.

1

коррекцияләү

гигиена кагыйдә

чәч,күз

17

Савыт-саба исемәре.

2

савыт-саба рә-

ләре истә кал-

тәлинкә

Диалогта

18

Өстәл янында үзеңне тоту

1

семнәре

күзләр өчен кү-

дыру

Катнашу

кагыйдәләре.

негүләр

19

Кыргый хайваннар.

2

“Әйләнә-тирә

укытучының га-

аю,куян

20

Йорт хайваннары б-н танышу.

1

дөнья белән

сүз байлыгын

ди сөйләмен,

сыер,ат

21

Хайваннарны ашата белү.

1

танышу”китабы

арттыру исәбенә

күрсәтмәләрен

эт,песи

III чирек-18 сәг.

сөйләм телен

һәм таләпләрен

Шәһәрдә яшибез.

коррекцияләү

аңлау һәм куш-

22

“Шәһәр” темасына караган сүзләр.

2

шәһәр рәсеме

канны үтәү

автобус

рәсем белән

23

Бу нәрсә?

1

хәтерне яхшырту

Эш

24

Ашамлыклар кибетендә.

1

ашамлыклар

укытучы әйткән

ипи,тоз

25

Ашамлык атамалары.

2

рәсемнәре

зиһенне үстерү

предметларны

сөт

Сорауларга

26

Татар халык ашлары.

1

танып күрсәтә

чәкчәк

укытучы яр-

Өйдә.

ишеткәннәрне

белү

дәмендә җа-

27

Гаилә әгъзалары.Безнең өй.

3

“Безнең гаилә”

күңелдә калдыру

бабай,абый

вап бирү

28

“Бармак”уены.

1

рәсеме

күнегүләре ни-

әби

29

Өс,баш,аяк киемнәре ис-ре.

2

гезендә ишетү

рәсемдә күрсә-

күлмәк

30

“Киемнәр кибете”.

1

киемнәр рәсем-

хәтерен коррек-

телгән пред-

чалбар

Әңгәмәдә

31

Йорт кошлары,хайваннары.

2

нәре

цияләү

метларны атый

әтәч,тавык

Катнашу

32

Аларның кушаматлары.

1

белү

үрдәк,каз

33

“Өйдә”,”Авылда”темаларын кабатлау.

1

VI чирек-16 сәг.

34

Һава торышы.

1

сюжетлы рә-

уеннар ярдәмен-

салкын

35

Исәнме,урман!(Агачлар,куак-

4

сем”урманга

дә игътибарны

сорауларга аң-

җылы

Диалогта

лар,үләннәр,чәчәкләр,бөҗәк-

җиләккә”

коррекцияләү

лап җавап бирү

чәчәк

Катнашу

ләр,кошлар,җәнлекләр)

агач

36

Г.Тукай-балалар шагыйре.

1

Г.Тукай китап-

логик фикерләү-

гөмбә

37

“Бала белән Күбәләк”шигыре.

2

лары

не коррекцияләү

туган тел

38

Уйныйк әле:”Әбәкле”,”Ватык

3

уеннарда кат-

уеннарда

Телефон”,”Буяу сатыш”.

хәтерне яхшырту

нашу

Катнашу

Әкияттә кунакта.

әкиятләргә

зиһенне үстерү

шалкан

39

“Шалкан”,”Төлке б-н торна”.

2

иллюстрация-

күнегүләре

әкиятне тың-

торна

Исәнме,җәй!

ләр

лау

40

Җәй җитә.Җәй билгеләре

2

җәйге табигать

җәй

41

“Җәй”темасын кабатлау.

1

рәсеме


Автор: Хасаншина Лейсан Илдусовна
Похожие материалы
Тип Название материала Автор Опубликован
разное 1 нче СЫЙНЫФТА ТАТАР ТЕЛЕННӘН УКУ ҺӘМ СӨЙЛӘМ ТЕЛЕН ҮСТЕРҮ ДӘРЕСЛӘРЕ БУЕНЧА УКЫТУ ПРОГРАММАСЫ. Хасаншина Лейсан Илдусовна 20 Мар 2015
разное 1 нче СЫЙНЫФТА ТАТАР ТЕЛЕННӘН ЯЗУ ҺӘМ СӨЙЛӘМ ТЕЛЕН ҮСТЕРҮ ДӘРЕСЛӘРЕ БУЕНЧА УКЫТУ ПРОГРАММАСЫ. Хасаншина Лейсан Илдусовна 20 Мар 2015
разное 6 нчы СЫЙНЫФТА ТАТАР ТЕЛЕННӘН ЯЗУ ҺӘМ СӨЙЛӘМ ТЕЛЕН ҮСТЕРҮ ДӘРЕСЛӘРЕ БУЕНЧА УКЫТУ ПРОГРАММАСЫ. Хасаншина Лейсан Илдусовна 20 Мар 2015
разное 7 нчы СЫЙНЫФТА ТАТАР ТЕЛЕННӘН УКУҺӘМ СӨЙЛӘМ ТЕЛЕН ҮСТЕРҮ ДӘРЕСЛӘРЕ БУЕНЧА УКЫТУ ПРОГРАММАСЫ. Хасаншина Лейсан Илдусовна 20 Мар 2015
разное 6 нчы СЫЙНЫФТА ТАТАР ТЕЛЕННӘН УКУҺӘМ СӨЙЛӘМ ТЕЛЕН ҮСТЕРҮ ДӘРЕСЛӘРЕ БУЕНЧА УКЫТУ ПРОГРАММАСЫ. Хасаншина Лейсан Илдусовна 20 Мар 2015
разное 7а СЫЙНЫФЫНДА ТАТАР ТЕЛЕННӘН ЯЗУ ҺӘМ СӨЙЛӘМ ТЕЛЕН ҮСТЕРҮ ДӘРЕСЛӘРЕ БУЕНЧА УКЫТУ ПРОГРАММАСЫ. Хасаншина Лейсан Илдусовна 20 Мар 2015
документ II-нче кечкенәләр төркеме балалары белән тирә – як белән танышу һәм сөйләм телен үстерү буенча үткәрелгән шөгыль конспекты. Тема: “Әтәч һәм аның гаиләсе”. Вафина Флюра Вагизовна 4 Ноя 2015
документ Коммуникатив технология нигезендә рус телле балаларга татар теле һәм әдәбият укыту программасы (1 — 11 нче сыйныфлар) Ромазанова Елена Валентиновна 20 Ноя 2015
документ Чыгыш "Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә монологик һәм диалогик сөйләм телен үстерү Шакирова Алсу Хамитовна 2 Мар 2016
документ Уртанчылар төркемендә сөйләм телен үстерү буенча йомгаклау шөгыле Тема: “Яз һәм аның билгеләре” Тимирова Резеда Илгизовна 29 Янв 2016
документ Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә укучыларның сөйләм телен үстерү Арсланова Зульфия Замиловна 20 Мар 2015
разное татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә,заманча технологиләр кулланып,бәйләнешле сөйләм телен үстерү Тимуршина Сания Гусмановна 20 Мар 2015
документ татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә,заманча технологиләр кулланып,бәйләнешле сөйләм телен үстерү Тимуршина Сания Гусмановна 20 Мар 2015
документ Рус мәктәбенең 2 нче сыйныфында укучы рус балалары өчен татар теленнән бәйләнешле сөйләм үстерү дәресе Файзулллина Ляйсан Фанисовна 18 Янв 2016
документ 3 нче сыйныфта “Әдәби уку” фәне буенча эш программасы (база дәрәҗәсе) Гайфуллина Гильсина Махмутовна 13 Ноя 2015
документ 4 нче сыйныфта “Әдәби уку” фәне буенча эш программасы (база дәрәҗәсе) Гайфуллина Гильсина Махмутовна 13 Ноя 2015
разное 2 нче сыйныфта уку елы азагында татар теленнән укучыларның белемнәрен тикшерү өчен тест биремнәре. Нафикова Ильмира Имамутдиновна 6 Дек 2015
документ ТАТАР УРТА ГОМУМИ БЕЛЕМ БИРҮ МӘКТӘБЕНЕҢ 5 НЧЕ СЫЙНЫФЫ ӨЧЕН 2015 - 2016 нче уку елына ТАТАР ТЕЛЕННӘН ЭШ ПРОГРАММАСЫ Хасанова Нурлися Фирдусовна 2 Мар 2016
документ 1 нче сыйныф өчен татар теленнән эш программасы Шафигуллина Лилия Асхадулловна 7 Апр 2016
документ 2 нче (татар группалары) сыйныфлар өчен татар теленнән һәм әдәби укудан эш программасы. Хайбуллина Гульназ Марказовна 19 Дек 2015
документ Мәктәпкә әзерлек төркеме балалары белән тирә – як белән танышу һәм сөйләм телен үстерү буенча шөгыль конспекты. Тема: “Кышкы урман гүзәллеге” Вафина Флюра Вагизовна 4 Ноя 2015
документ Зурлар төркеме балалары белән тирә – як белән танышу һәм сөйләм телен үстерү буенча шөгыль конспекты. Тема: “Башакның сәяхәте” Вафина Флюра Вагизовна 4 Ноя 2015
документ 2 нче сыйныфта татар теленнән эш программасы Камалиева Мәдинә Салихулла кызы 20 Мар 2015
документ 3 нче сыйныфта “Татар теле” фәне буенча эш программасы (база дәрәҗәсе) Гайфуллина Гильсина Махмутовна 14 Ноя 2015
документ 4 нче сыйныфта “Татар теле” фәне буенча эш программасы (база дәрәҗәсе) Гайфуллина Гильсина Махмутовна 14 Ноя 2015
документ “Рус телендә сөйләшүче балаларның татар теле дәресләрендә диалогик һәм монологик сөйләм телен үстерү” Җәләлова Лилия Раил кызы 8 Мая 2015
презентация, документ 3 нче сыйныфта татар теле дәресләре Шакирова Марселя Мазитовна 16 Сен 2015
документ сөйләм телен үстерү һәм матур әдәбият белән таныштыру 1 кечкенәләр төркеме "Шигырьләр иленә сәяхәт" Мухаметзянова Разина Зуфаровна 30 Мая 2015
документ Рус мәктәпләренең 1 сыйныф татар төркеме өчен татар теленнән һәм укудан эш программасы. Гимадиева Диляра Ширияздановна 20 Мар 2015
документ 1 сыйныфта татар теленнән эш программасы Закирова Ромия Габдельфартовна 13 Апр 2015
документ 1 нче сыйныфның рус төркемнәре өчен татар теленнән эш программасы Урманчеева Розалина Эльбрусовна 15 Окт 2015
документ 1 нче (рус группалары) сыйныфлар өчен татар теленнән эш программасы Хайбуллина Гульназ Марказовна 19 Дек 2015
документ 2 сыйныфта татар теленнән эш программасы Хусаенова Рамзия Рауфовна 20 Мар 2015
документ 4 нче сыйныфта татар теленнән район олимпиадасы биремнәре Назмеева Рамзия Тагировна 7 Апр 2015
презентация Сөйләм телен үстерү. ("Безнең гаилә" темасы буенча) Катермина Раушания Рифатовна 20 Мар 2015
документ Дәрес эшкәртмәсе .Г.Тукай"Карлыгач"Шигыре буенча бәйләнешле сөйләм телен үстерү дәресе Галиева Гөлшат Арслановна 20 Мар 2015
презентация, документ "Тылсым иленә сәяхәт" (Уртанчылар төркемендә сөйләм телен үстерү буенча ачык шөгыль ) Шафигуллина Ландыш Расиховна 3 Ноя 2015
документ Зурлар төркемендә сөйләм телен үстерү буенча перспектив план Сайфиева Лейля Касимовна 3 Мар 2016
документ Тема:"Йорт хайваннары" (беренче кечкенәләр төркемендә сөйләм телен үстерү буенча шөгыль конспекты ) Муллагалиева Алия Альбертовна 18 Фев 2016
документ Катнаш кечкенәләр төркемендә сөйләм телен үстерү hәм кисеп - ябыштыру буенча интегральләшкән ачык дәрес конспекты Шарипова Гөлнара Мөдәрис кызы 7 Фев 2016