Главная / Старшие классы / Родной язык и литература

1 нче СЫЙНЫФТА ТАТАР ТЕЛЕННӘН ЯЗУ ҺӘМ СӨЙЛӘМ ТЕЛЕН ҮСТЕРҮ ДӘРЕСЛӘРЕ БУЕНЧА УКЫТУ ПРОГРАММАСЫ.

«Каралды»

Методик берләшмә җитәкчесе

________/ Г.П.Шарифуллина

подпись расшифровка

Протокол № _______ от

«___»____________2012 ел.

«Тикшерелде»

Укыту эше буенча директор урынбасары

_________ Д.Р.Фахрутдинова

«___»____________2012 ел.

«Расланды»

Мәктәп директоры

__________ М.М.Валеев

«___»____________2012 ел.

ДӘҮЛӘТ БЮДЖЕТЫНДАГЫ МАХСУС (КОРРЕКЦИЯЛӘҮ)

БЕЛЕМ БИРҮ УЧРЕЖДЕНИЯСЕНЕҢ СӘЛАМӘТЛЕКЛӘРЕ БУЕНЧА

МӨМКИНЛЕКЛӘРЕ ЧИКЛЕ УКУЧЫЛАР, ТӘРБИЯЛӘНҮЧЕЛӘР ӨЧЕН

“МАМАДЫШ ШӘҺӘРЕНЕҢ VIII ТӨРДӘГЕ МАХСУС (КОРРЕКЦИЯЛӘҮ)

ГОМУМИ БЕЛЕМ БИРҮ ТОРАК - МӘКТӘБЕ “ НЕҢ

ТАТАР ТЕЛЕ ҺӘМ ӘДӘБИЯТЫ УКЫТУЧЫСЫ

ХӘСӘНШИНА ЛӘЙСӘН ИЛДУС КЫЗЫНЫҢ

1 нче СЫЙНЫФТА ТАТАР ТЕЛЕННӘН ЯЗУ

ҺӘМ СӨЙЛӘМ ТЕЛЕН ҮСТЕРҮ ДӘРЕСЛӘРЕ БУЕНЧА

УКЫТУ ПРОГРАММАСЫ.

“_____” ____________20____ елгы

педагогик киңәшмәдә каралды

беркетмә №____

2012- 2013 нче уку елы

Татар теле (язу һәм сөйләм телен үстерү)

дәресләре буенча тематик план.

СЫЙНЫФЫ: 1

УКЫТУЧЫ: ХӘСӘНШИНА ЛӘЙСӘН ИЛДУСОВНА

СӘГАТЬЛӘР САНЫ:

СЫЙНЫФ

БАРЛЫК ДӘРЕС

АТНАЛЫК ДӘРЕС

1

102

3

Тематик план “Махсус рус коррекция мәктәпләренең татар төркемнәре өчен татар теле һәм әдәбияты программалары ( I-IX сыйныфлар)”. - Казан:РИЦ“Школа”, 2000 нче ел программасы нигезендә 1 нче сыйныф укучыларына яраклаштырылып төзелде.

Дәреслек:

Асадуллина А.Ш., Асадуллин Ф.А. Ключ к языку (Тел ачкычы). Пособие для учащихся начальных классов татарской школы. – Казань: Магариф,1996.

Дәреснең темасы

Саны

Вакыты

Күрсәтмә материал

Махсус бирем күнекмәләре

Гомуми белем күнекмәләре

Сүзлек эше

Белем һәм күнекмәләр тикшерү

1 сыйныф. Язу.

Iчирек-27 сәг.

Танышу.

1

Укучылар белән танышу.

1

укучылар рәсе-

язганда дөрес

укучыларда

минем

2

Синең исемең ничек?

1

ме

утырырга,парта

әдәплелек куль-

синең

3

Исәнмесез,сау булыгыз сүзлә-

1

өстенә дәфтәрне

турасы һәм әх-

хушыгыз

рен сөйләмдә куллану.

сулга авыш итеп

лак сыйфатлары

4

Бу кем? Бу-кыз.

1

кыз һәм малай

куярга,ручканы

тәрбияләү

малай

рәсем карау

5

[у]авазының әйтелеше.

1

рәсемнәре

дөрес тотарга

6

[ү]авазының әйтелеше.

1

гадәтләндерү

укытучы белән

Яраткан уенчыкларым.

һәм үзара исән-

уенчык

7

Бу нәрсә?Бу-шар.

1

шарлар(төрле

ләшә белү

уен

сорауларга

8

Предметның билгесе. Туп нинди?

1

төстә),туп

туп

гади җавап бирү

9

Бу нинди машина?

1

уенчык машина

укучыларның

укытучы өйткән

машина

10

Уенчык исемнәрен кабатлау.

1

курчак

хәтерен үстерү

предметларны

курчак

әңгәмәдә

11

“Ак калач”уены.

1

тану

калач

катшашу

12

Рәхмәт сүзен сөйләмдә куллану

1

уенчык рәсем-

13

“Уенчыклар”темасын кабатлау.

1

нәре

зиһенне үстерү

кызыл

Яшелчә. Җиләк-җимеш.

татар телен

14

Яшелчәләр.

1

яшелчә рәсемн.

өйрәнүгә

бакча

предметлар-

15

Яшелчәләр нинди?

1

кыяр рәсеме

уеннар ярдәмен

кызыксынучан-

ны чагыш-

16

Яшелчәләр кайда үсә?

1

дә логик фикер-

лык булдыру

кишер

тыру

17

Җиләк-җимешләр.

1

яшелчә һәм

ләүне коррек-

груша

рәсем карау

18

Җиләк-җимешләр кайда үсә?

1

җиләк-җимеш-

цияләү

кәрзин

19

Җимешләрнең кайда икәнлеген әйтү.

1

рәсемнәре

укытучының гади күрсәтмә-

кәрзиндә

20

“Базарда”уены.

1

күрсәтмә ма-

күз күремен

ләрен,таләпләр-

21

Предметның барлыгын хәб.итү

1

териаллар

яхшырту

рен аңлау,куш-

22

“Яшелчә, җиләк-җимеш” темасын кабатлау.

1

канны үтәү

Без санарга өйрәнәбез.

23

1дән 5кә кадәр саннар.

1

санау таякчык-

укучыларның

ике,өч,дүрт,

24

5тән 10га кадәр саннар.

1

лары

хәтерен яхшыр-

биш,алты

25

Ничә?соравы.

1

төсле карандаш

ту

табигатьнең

җиде,сигез,

рәсем карау

26

Предметларны тәкъдим итү.

1

лар

матурлыгын кү-

тугыз,ун

27

Саннарны кабатлау.

1

рә белергә өй-

II чирек-21 сәг.

Без чисталык яратабыз.

рәтү

28

Тән әгъзаларының исемнәре.

1

кеше рәсеме

уеннар ярдәмен

укытучының га-

аяк

әңгәмәдә

29

Бу нәрсә?Бу-кул.

1

дә логик фикер

ди сорауларын

кул

катнашу

30

Баш,кул,юам сүзләрен куллану.

1

сюжетлы рәсем

ләүне үстерү

аңлау

борын

31

“Врачта”уены.

1

нәр

32

Савыт-саба исемнәре.

1

савыт-саба

фикерләү сәлә-

рәсемдә күрсәт-

тәлинкә

педметлар-

33

Бу нәрсә? Бу-кашык.

1

рәсемнәре

тен үстерү

кән предметлар-

кашык

ны чагыш-

34

Эш-хәрәкәт турында хәбәр итү.

1

ны атый белү

тарый

тыру

35

“Без чисталык яратабыз”темасын кабатлау.

1

уенчык көзге,тарак

Кыргый хайваннар.

умыртка бага-

рәсемнәр белән

рәсем карау,

36

Кыргый хайван атамалары.

1

кыргый хайван-

насының дө-

эшләргә өйрәтү

керпе

предметлар-

37

Бу нәрсә?Бу-аю.

1

нарның рәсем-

рес формала-

аю

ны танып

Шәһәр. Гаилә.

нәре

шуын булдыру,

прәдметларны

күрсәтү

38

“Шәһәр”темасына караган сүз.

1

шәһәр рәсеме,

күнегүләр ясау

танып күрсәтә

шәһәр

39

Без нинди шәһәрдә яшибез?

1

альбом

белү

40

Бу нәрсә?Бу-автобус.

1

автобус рәсеме

рәсемнәр белән

41

Предметларны чагыштыру.

1

предмет рәсем-

эшләргә өйрәтү

кечкенә-

предметлар-

42

“Шәһәр”темасын кабатлау.

1

нәре

ны чагыш-

43

Ашамлык исемнәре.

1

күз күремен

зур

44

Бу нәрсә? Бу-ипи.

1

ипи рәсеме

яхшырту

рәсем карау

45

Нәрсә яратуың тур.хәбәр итү.

1

тирә-якны күрә

яратам

46

Әйберне сорап ала белү.

1

күрү хәтерен

белергә өйрәтү

47

Гаиләдә кемнәр бар?

2

гаилә альбомы

коррекцияләү

бала


Автор: Хасаншина Лейсан Илдусовна
Похожие материалы
Тип Название материала Автор Опубликован
разное 1 нче СЫЙНЫФТА ТАТАР ТЕЛЕННӘН ЯЗУ ҺӘМ СӨЙЛӘМ ТЕЛЕН ҮСТЕРҮ ДӘРЕСЛӘРЕ БУЕНЧА УКЫТУ ПРОГРАММАСЫ. Хасаншина Лейсан Илдусовна 20 Мар 2015
разное 1 нче СЫЙНЫФТА ТАТАР ТЕЛЕННӘН УКУ ҺӘМ СӨЙЛӘМ ТЕЛЕН ҮСТЕРҮ ДӘРЕСЛӘРЕ БУЕНЧА УКЫТУ ПРОГРАММАСЫ. Хасаншина Лейсан Илдусовна 20 Мар 2015
разное 6 нчы СЫЙНЫФТА ТАТАР ТЕЛЕННӘН ЯЗУ ҺӘМ СӨЙЛӘМ ТЕЛЕН ҮСТЕРҮ ДӘРЕСЛӘРЕ БУЕНЧА УКЫТУ ПРОГРАММАСЫ. Хасаншина Лейсан Илдусовна 20 Мар 2015
разное 7а СЫЙНЫФЫНДА ТАТАР ТЕЛЕННӘН ЯЗУ ҺӘМ СӨЙЛӘМ ТЕЛЕН ҮСТЕРҮ ДӘРЕСЛӘРЕ БУЕНЧА УКЫТУ ПРОГРАММАСЫ. Хасаншина Лейсан Илдусовна 20 Мар 2015
разное 7 нчы СЫЙНЫФТА ТАТАР ТЕЛЕННӘН УКУҺӘМ СӨЙЛӘМ ТЕЛЕН ҮСТЕРҮ ДӘРЕСЛӘРЕ БУЕНЧА УКЫТУ ПРОГРАММАСЫ. Хасаншина Лейсан Илдусовна 20 Мар 2015
разное 6 нчы СЫЙНЫФТА ТАТАР ТЕЛЕННӘН УКУҺӘМ СӨЙЛӘМ ТЕЛЕН ҮСТЕРҮ ДӘРЕСЛӘРЕ БУЕНЧА УКЫТУ ПРОГРАММАСЫ. Хасаншина Лейсан Илдусовна 20 Мар 2015
документ II-нче кечкенәләр төркеме балалары белән тирә – як белән танышу һәм сөйләм телен үстерү буенча үткәрелгән шөгыль конспекты. Тема: “Әтәч һәм аның гаиләсе”. Вафина Флюра Вагизовна 4 Ноя 2015
документ Коммуникатив технология нигезендә рус телле балаларга татар теле һәм әдәбият укыту программасы (1 — 11 нче сыйныфлар) Ромазанова Елена Валентиновна 20 Ноя 2015
документ Чыгыш "Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә монологик һәм диалогик сөйләм телен үстерү Шакирова Алсу Хамитовна 2 Мар 2016
документ Уртанчылар төркемендә сөйләм телен үстерү буенча йомгаклау шөгыле Тема: “Яз һәм аның билгеләре” Тимирова Резеда Илгизовна 29 Янв 2016
документ Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә укучыларның сөйләм телен үстерү Арсланова Зульфия Замиловна 20 Мар 2015
разное татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә,заманча технологиләр кулланып,бәйләнешле сөйләм телен үстерү Тимуршина Сания Гусмановна 20 Мар 2015
документ татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә,заманча технологиләр кулланып,бәйләнешле сөйләм телен үстерү Тимуршина Сания Гусмановна 20 Мар 2015
документ Рус мәктәбенең 2 нче сыйныфында укучы рус балалары өчен татар теленнән бәйләнешле сөйләм үстерү дәресе Файзулллина Ляйсан Фанисовна 18 Янв 2016
документ 1 нче сыйныф өчен татар теленнән эш программасы Шафигуллина Лилия Асхадулловна 7 Апр 2016
документ 2 нче (татар группалары) сыйныфлар өчен татар теленнән һәм әдәби укудан эш программасы. Хайбуллина Гульназ Марказовна 19 Дек 2015
документ Мәктәпкә әзерлек төркеме балалары белән тирә – як белән танышу һәм сөйләм телен үстерү буенча шөгыль конспекты. Тема: “Кышкы урман гүзәллеге” Вафина Флюра Вагизовна 4 Ноя 2015
документ Зурлар төркеме балалары белән тирә – як белән танышу һәм сөйләм телен үстерү буенча шөгыль конспекты. Тема: “Башакның сәяхәте” Вафина Флюра Вагизовна 4 Ноя 2015
документ 2 нче сыйныфта татар теленнән эш программасы Камалиева Мәдинә Салихулла кызы 20 Мар 2015
документ 3 нче сыйныфта “Татар теле” фәне буенча эш программасы (база дәрәҗәсе) Гайфуллина Гильсина Махмутовна 14 Ноя 2015
документ 4 нче сыйныфта “Татар теле” фәне буенча эш программасы (база дәрәҗәсе) Гайфуллина Гильсина Махмутовна 14 Ноя 2015
документ “Рус телендә сөйләшүче балаларның татар теле дәресләрендә диалогик һәм монологик сөйләм телен үстерү” Җәләлова Лилия Раил кызы 8 Мая 2015
презентация, документ 3 нче сыйныфта татар теле дәресләре Шакирова Марселя Мазитовна 16 Сен 2015
документ сөйләм телен үстерү һәм матур әдәбият белән таныштыру 1 кечкенәләр төркеме "Шигырьләр иленә сәяхәт" Мухаметзянова Разина Зуфаровна 30 Мая 2015
документ Рус мәктәпләренең 1 сыйныф татар төркеме өчен татар теленнән һәм укудан эш программасы. Гимадиева Диляра Ширияздановна 20 Мар 2015
документ 1 сыйныфта татар теленнән эш программасы Закирова Ромия Габдельфартовна 13 Апр 2015
документ 1 нче сыйныфның рус төркемнәре өчен татар теленнән эш программасы Урманчеева Розалина Эльбрусовна 15 Окт 2015
документ 1 нче (рус группалары) сыйныфлар өчен татар теленнән эш программасы Хайбуллина Гульназ Марказовна 19 Дек 2015
документ 2 сыйныфта татар теленнән эш программасы Хусаенова Рамзия Рауфовна 20 Мар 2015
документ 4 нче сыйныфта татар теленнән район олимпиадасы биремнәре Назмеева Рамзия Тагировна 7 Апр 2015
презентация Сөйләм телен үстерү. ("Безнең гаилә" темасы буенча) Катермина Раушания Рифатовна 20 Мар 2015
документ Дәрес эшкәртмәсе .Г.Тукай"Карлыгач"Шигыре буенча бәйләнешле сөйләм телен үстерү дәресе Галиева Гөлшат Арслановна 20 Мар 2015
презентация, документ "Тылсым иленә сәяхәт" (Уртанчылар төркемендә сөйләм телен үстерү буенча ачык шөгыль ) Шафигуллина Ландыш Расиховна 3 Ноя 2015
документ Зурлар төркемендә сөйләм телен үстерү буенча перспектив план Сайфиева Лейля Касимовна 3 Мар 2016
документ Тема:"Йорт хайваннары" (беренче кечкенәләр төркемендә сөйләм телен үстерү буенча шөгыль конспекты ) Муллагалиева Алия Альбертовна 18 Фев 2016
документ Катнаш кечкенәләр төркемендә сөйләм телен үстерү hәм кисеп - ябыштыру буенча интегральләшкән ачык дәрес конспекты Шарипова Гөлнара Мөдәрис кызы 7 Фев 2016
документ Кечкенәләр милли төркемендә сөйләм телен үстерү буенча кече фольклор формаларын көндәлек тормышта куллану. Валиева Гульшат Шагитовна 7 Фев 2016
документ Татар теленнән 3 нче сыйныф өчен эш программасы Заляева Алсу Гумеровна 31 Мар 2015
документ 2 нче сыйныф өчен татар теленнән эш программасы Валиуллина Фардия Рафисовна 31 Мар 2015
документ 2 нче сыйныф өчен татар теленнән эш программасы Иблиева Резеда Идаиловна 20 Апр 2015