Главная / Старшие классы / Родной язык и литература

Тыва чогаалга викторина

Скачать
31.5 КБ, 291483.doc Автор: Бады Чейнеш Дадар-ооловна, 20 Мар 2015

Викторина "Тыва чогаалдын маадырлары"


Автор: Бады Чейнеш Дадар-ооловна
Похожие материалы
Тип Название материала Автор Опубликован
документ Тыва чогаалга викторина Бады Чейнеш Дадар-ооловна 20 Мар 2015
документ Тыва чогаалга хыналда айтырыглар Бады Чейнеш Дадар-ооловна 20 Мар 2015
документ Новый гимн республики Тыва «Мен - тыва мен» Монгуш Регина Игоревна 14 Сен 2015
разное Тыва колбаса (Национальная кухня) Саая Алефтина Шилововна 1 Апр 2015
документ Тыва ужур-чанчылдар Ондар Шончалай Мергеновна 17 Фев 2016
документ Закон Республики Тыва Тивии Салбак Тадар-ооловна 21 Фев 2016
презентация Презентация Тыва алфавит Дембирел Алдын-кыс Ивановна 2 Мар 2016
разное Тыва дыл схемаларда болгаш таблицаларда Ооржак Ачыты Владимирович 2 Мар 2016
документ Использование культурно-исторических особенностей Республики Тыва на уроках истории Балдир Буян Анатольевич 20 Мар 2015
документ Тыва дылда ажык кичээл Иргит Рада Олеговна 20 Мар 2015
документ История МБОУ СОШ с. Межегей Тандинского кожууна Республики Тыва Шавыраа Светлана Чамьяновна 20 Мар 2015
документ хыналда ажыл. тыва дыл 7 класс Элбек Эмма Кутузововна 20 Мар 2015
документ Класс час"Тыва с Россией целый век" Ондар Ай-Чурек Шаннанович 20 Мар 2015
презентация КВН "Тыва дылга мактал" Монгуш Нина Юрьевна 20 Мар 2015
документ Тыва литературанын ундезикчилери Ондар Аяна Ивановна 20 Мар 2015
документ Тыва дыл кичээлинге оюннар. Сарыглар Шолбана Чаш-ооловна 20 Мар 2015
документ «Тыва дылың, Иргит Аина Юрьевна 20 Мар 2015
документ Тыва чоннун салгалдан салгалче дамчып келген дурумнери Тумат Байлан Дарыйхуураковна 21 Мар 2015
документ Аът – тыва кижиниё ынак х=лгези. Монгуш Чечен-кыс Николаевна 21 Мар 2015
документ Классный час по теме "Тыва чемнер" Ондар Айлана Даш-Могеевна 21 Мар 2015
документ Доклад "Демографические особенности Республики Тыва" Куулар Зинаида Айыр-Санааевна 21 Мар 2015
документ Кроссворды "Редкие животные Республики Тыва" Кара-Донгак Шораана Юрьевна 21 Мар 2015
документ Ребусы про животных Республики Тыва Кара-Донгак Шораана Юрьевна 21 Мар 2015
документ Тыва дыл болгаш литературлуг номчулга кичээлдеринде чурукка тест хевирлери Хорлуг-оол Мирайда Суруновна 30 Мар 2015
документ Шагаа - тыва улустун чаа чыл байырлалы! Мижит-оол Лидия Борбак-ооловна 31 Мар 2015
документ Конспект занятия "Тыва хогжум херекселдери" Хертек Анай-Хаак Борисовна 31 Мар 2015
документ "Суттуг шай тыва чоннун хундуткелдиг чеми" Конгар-оол Лилия Очур-ооловна 1 Апр 2015
документ Тыва дылга буян-кичээл Ооржак Ирина Дембикейовна 4 Апр 2015
презентация, документ Экскурсия столицу Республики Тыва: "Достопримечательности г.Кызыла" Дазырбан Чойган Васильевна 1 Апр 2015
разное Презентация к методическому материалу "Тыва колбаса" Саая Алефтина Шилововна 1 Апр 2015
документ "Тыва дыл" ажылчын кыдырааш Серендик Уран Болат-ооловна 20 Окт 2015
документ Тыва улустуӊ оран дугайында билиишкини Дайгиранза Анай-Хаак Сергеевна 15 Фев 2016
документ классный час Россия -Тыва саая урана дадар-ооловна 19 Фев 2016
презентация Тыва хурештин ёзу-чанчылдары. Кара-Сал Наталья Александровна 9 Фев 2016
презентация Презентация "Моя малая Родина - Республика Тыва" lopsan.1958 8 Фев 2016
документ Тыва-бистин торээн чурттувус Болат-оол Любовь Биин-оооловна 28 Фев 2016
документ Тыва - мой край родной МОРОЗОВА НАДЕЖДА КУЗЬМИНИЧНА 28 Фев 2016
документ Классный час "Символика Республики Тыва" Буурел Оюнмаа Сааяевна 31 Мар 2015
документ Декоративная работа "Карта республики Тыва" Натпит-оол Надежда Борисовна 31 Мар 2015
документ чогаалчыларнын тыва дыл дугайында шулуктери Болат Екатерина Монмеевна 10 Апр 2015