Именная страница
Главная / Старшие классы / Родной язык и литература

«Тыва дылың,

Скачать
49.5 КБ, 317889.doc Автор: Иргит Аина Юрьевна, 20 Мар 2015

Сорулгазы: 1. Тыва дылга алган ниити билиглерин хынаары, бар билиглерин делгемчидери, тыва дыл, тыва чон, тыва чер талазы-биле кругозорун бедидери, оларга ынакшылын оттурары.

2.Үлегер домактарга , шүлүктерге даянып чараш мѳзу-шынарга кижизидери.

3.Аас болгаш бижимел чугаазын сайзырадыры, сѳс курлавырын байыдары.


Автор: Иргит Аина Юрьевна
Похожие материалы
Тип Название материала Автор Опубликован
документ «Тыва дылың, Иргит Аина Юрьевна 20 Мар 2015
документ Новый гимн республики Тыва «Мен - тыва мен» Монгуш Регина Игоревна 14 Сен 2015
документ Мѳѳрей «Тыва дылывыска часпас бижиилиңер» . Алгыяк Урана Уваш-ооловна 6 Апр 2015
документ Доклад на тему «История возникновения и развития вольной борьбы в Республике Тыва» Хертек Адыгжы Каадыр-оолович 21 Мар 2015
документ Ажык кичээл Темазы: «К» деп унну ооредпишаан Тыва аас-чогаалды ажыглаары Хомушку Ай-кыс Валерьевна 29 Фев 2016
презентация I-ГИ УЛДУӉГА ТҮӉНЕЛ ТЕСТ «ЛЕКСИКА» ХАРЫЫЛАРЫ. Тыва дыл 5 класс Намзырай Анжелика Валерьевна 2 Мар 2016
документ Публичное представление собственного педагогического опыта педагога дополнительного образования МБОУДОД Дом творчества школьников с. Тээли муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» Хертек Сергека Борисовича Хертек Сергек Борисович 21 Мар 2015
разное Тыва колбаса (Национальная кухня) Саая Алефтина Шилововна 1 Апр 2015
документ Тыва ужур-чанчылдар Ондар Шончалай Мергеновна 17 Фев 2016
документ Закон Республики Тыва Тивии Салбак Тадар-ооловна 21 Фев 2016
презентация Презентация Тыва алфавит Дембирел Алдын-кыс Ивановна 2 Мар 2016
разное Тыва дыл схемаларда болгаш таблицаларда Ооржак Ачыты Владимирович 2 Мар 2016
документ Использование культурно-исторических особенностей Республики Тыва на уроках истории Балдир Буян Анатольевич 20 Мар 2015
документ Тыва дылда ажык кичээл Иргит Рада Олеговна 20 Мар 2015
документ Тыва чогаалга викторина Бады Чейнеш Дадар-ооловна 20 Мар 2015
документ Тыва чогаалга хыналда айтырыглар Бады Чейнеш Дадар-ооловна 20 Мар 2015
документ История МБОУ СОШ с. Межегей Тандинского кожууна Республики Тыва Шавыраа Светлана Чамьяновна 20 Мар 2015
документ хыналда ажыл. тыва дыл 7 класс Элбек Эмма Кутузововна 20 Мар 2015
документ Класс час"Тыва с Россией целый век" Ондар Ай-Чурек Шаннанович 20 Мар 2015
презентация КВН "Тыва дылга мактал" Монгуш Нина Юрьевна 20 Мар 2015
документ Тыва литературанын ундезикчилери Ондар Аяна Ивановна 20 Мар 2015
документ Тыва дыл кичээлинге оюннар. Сарыглар Шолбана Чаш-ооловна 20 Мар 2015
документ Тыва чоннун салгалдан салгалче дамчып келген дурумнери Тумат Байлан Дарыйхуураковна 21 Мар 2015
документ Аът – тыва кижиниё ынак х=лгези. Монгуш Чечен-кыс Николаевна 21 Мар 2015
документ Классный час по теме "Тыва чемнер" Ондар Айлана Даш-Могеевна 21 Мар 2015
документ Доклад "Демографические особенности Республики Тыва" Куулар Зинаида Айыр-Санааевна 21 Мар 2015
документ Кроссворды "Редкие животные Республики Тыва" Кара-Донгак Шораана Юрьевна 21 Мар 2015
документ Ребусы про животных Республики Тыва Кара-Донгак Шораана Юрьевна 21 Мар 2015
документ Тыва дыл болгаш литературлуг номчулга кичээлдеринде чурукка тест хевирлери Хорлуг-оол Мирайда Суруновна 30 Мар 2015
документ Шагаа - тыва улустун чаа чыл байырлалы! Мижит-оол Лидия Борбак-ооловна 31 Мар 2015
документ Конспект занятия "Тыва хогжум херекселдери" Хертек Анай-Хаак Борисовна 31 Мар 2015
документ "Суттуг шай тыва чоннун хундуткелдиг чеми" Конгар-оол Лилия Очур-ооловна 1 Апр 2015
документ Тыва дылга буян-кичээл Ооржак Ирина Дембикейовна 4 Апр 2015
презентация, документ Экскурсия столицу Республики Тыва: "Достопримечательности г.Кызыла" Дазырбан Чойган Васильевна 1 Апр 2015
разное Презентация к методическому материалу "Тыва колбаса" Саая Алефтина Шилововна 1 Апр 2015
документ "Тыва дыл" ажылчын кыдырааш Серендик Уран Болат-ооловна 20 Окт 2015
документ Тыва улустуӊ оран дугайында билиишкини Дайгиранза Анай-Хаак Сергеевна 15 Фев 2016
документ классный час Россия -Тыва саая урана дадар-ооловна 19 Фев 2016
презентация Тыва хурештин ёзу-чанчылдары. Кара-Сал Наталья Александровна 9 Фев 2016
презентация Презентация "Моя малая Родина - Республика Тыва" lopsan.1958 8 Фев 2016