Главная / Дошкольное образование / Региональный компонент

"Тыва хевим - чоргааралым!" деп тыва национал хеп корулдези

Скачать
778.83 КБ, 1436355.docx Автор: Айыр-оол Вероника Владимировна, 18 Фев 2016

Уруглар садынга тыва национал хеп корулдезин эртиреринин чорудуу кижизидикчи башкыларга ужур-дузалыг.


Автор: Айыр-оол Вероника Владимировна
Похожие материалы
Тип Название материала Автор Опубликован
документ Тыва национал хөгжүм херекселдери Хомушку Уран Маадыр-ооловна 19 Фев 2016
документ Ажык кичээл Темазы: «К» деп унну ооредпишаан Тыва аас-чогаалды ажыглаары Хомушку Ай-кыс Валерьевна 29 Фев 2016
документ Новый гимн республики Тыва «Мен - тыва мен» Монгуш Регина Игоревна 14 Сен 2015
разное Тыва колбаса (Национальная кухня) Саая Алефтина Шилововна 1 Апр 2015
аудио ГИМН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА Монгуш Регина Игоревна 28 Сен 2015
презентация Презентация Тыва алфавит Дембирел Алдын-кыс Ивановна 2 Мар 2016
разное Тыва дыл схемаларда болгаш таблицаларда Ооржак Ачыты Владимирович 2 Мар 2016
презентация Тыва ог Ооржак Айдана Васильевна 28 Фев 2016
документ Закон Республики Тыва Тивии Салбак Тадар-ооловна 21 Фев 2016
документ Тыва ужур-чанчылдар Ондар Шончалай Мергеновна 17 Фев 2016
документ Тыва улустун аас чогаалында тыва дылдын ажык болгаш ажык эвес уннери Маадыр Зоя Бичииевна 11 Фев 2016
документ Тыва дыл кичээлинге оюннар. Сарыглар Шолбана Чаш-ооловна 20 Мар 2015
документ Тыва литературанын ундезикчилери Ондар Аяна Ивановна 20 Мар 2015
документ «Тыва дылың, Иргит Аина Юрьевна 20 Мар 2015
документ Использование культурно-исторических особенностей Республики Тыва на уроках истории Балдир Буян Анатольевич 20 Мар 2015
документ Тыва дылда ажык кичээл Иргит Рада Олеговна 20 Мар 2015
документ хыналда ажыл. тыва дыл 7 класс Элбек Эмма Кутузововна 20 Мар 2015
документ История МБОУ СОШ с. Межегей Тандинского кожууна Республики Тыва Шавыраа Светлана Чамьяновна 20 Мар 2015
документ Тыва чогаалга викторина Бады Чейнеш Дадар-ооловна 20 Мар 2015
документ Тыва чогаалга хыналда айтырыглар Бады Чейнеш Дадар-ооловна 20 Мар 2015
документ Аът – тыва кижиниё ынак х=лгези. Монгуш Чечен-кыс Николаевна 21 Мар 2015
документ Ребусы про животных Республики Тыва Кара-Донгак Шораана Юрьевна 21 Мар 2015
документ Тыва дыл болгаш литературлуг номчулга кичээлдеринде чурукка тест хевирлери Хорлуг-оол Мирайда Суруновна 30 Мар 2015
документ Тыва чоннун салгалдан салгалче дамчып келген дурумнери Тумат Байлан Дарыйхуураковна 21 Мар 2015
таблица Хыналда тест. 10 класс, тыва чогаал Элбек Эмма Кутузововна 31 Мар 2015
документ Мѳѳрей «Тыва дылывыска часпас бижиилиңер» . Алгыяк Урана Уваш-ооловна 6 Апр 2015
документ Тыва дылга буян-кичээл Ооржак Ирина Дембикейовна 4 Апр 2015
документ Шагаа - тыва улустун чаа чыл байырлалы! Мижит-оол Лидия Борбак-ооловна 31 Мар 2015
документ Тыва чоннуң чаңчылдары, эскериглери. Шожунчап Елена Кок-ооловна 1 Апр 2015
документ чогаалчыларнын тыва дыл дугайында шулуктери Болат Екатерина Монмеевна 10 Апр 2015
документ Тыва дыл кичээлдеринге ажыглаар карточкалар Ондар Айлана Даш-Могеевна 5 Мая 2015
аудио 5 класстарга тыва чогаалдың шүлүктеринге аянныг номчулга Болат Екатерина Монмеевна 18 Апр 2015
аудио 5 класстарга тыва чогаалдың шүлүктеринге аянныг номчулга Болат Екатерина Монмеевна 18 Апр 2015
аудио 5 класстарга тыва чогаалдың шүлүктеринге аянныг номчулга Болат Екатерина Монмеевна 18 Апр 2015
аудио 5 класстарга тыва чогаалдың шүлүктеринге аянныг номчулга Болат Екатерина Монмеевна 18 Апр 2015
аудио 5 класстарга тыва чогаалдың шүлүктеринге аянныг номчулга Болат Екатерина Монмеевна 18 Апр 2015
аудио 5 класстарга тыва чогаалдың шүлүктеринге аянныг номчулга Болат Екатерина Монмеевна 18 Апр 2015
аудио 5 класстарга тыва чогаалдың шүлүктеринге аянныг номчулга Болат Екатерина Монмеевна 18 Апр 2015
аудио 5 класстарга тыва чогаалдын шулуктеринге аянныг номчулга Болат Екатерина Монмеевна 18 Апр 2015
разное 5-8 класстарга тыва чогаалдын шулуктеринге аянныг номчулга Болат Екатерина Монмеевна 18 Апр 2015