Главная / Старшие классы / Родной язык и литература

разработка урока «Бодунуң үезинге төлептиг болуру деп чүл?»

Скачать
2.06 МБ, 320665.doc Автор: Ондар Ангелина Борисовна, 20 Мар 2015


Автор: Ондар Ангелина Борисовна
Похожие материалы
Тип Название материала Автор Опубликован
документ разработка урока «Бодунуң үезинге төлептиг болуру деп чүл?» Ондар Ангелина Борисовна 20 Мар 2015
презентация, документ разработка урока на тувинском языке «Шангыр- оол Суваңның « Азыранды» деп чечен чугаазында кижи болгаш бойдус деп теманы көргүскени» Сат Надежда Монгушовна 20 Мар 2015
документ Разработка урока. Тема: Кым? Чуу? Кымнар? Чулер? деп айтырыгга харыылаттынар состер. Доржу Алина Энхбаяровна 29 Янв 2016
документ Беседа с учащимися на тему «Кижи болуру чажындан» Серен-Чимит Урана Калдар-ооловна 26 Окт 2015
документ Салчак Токанын «Араттын сөзү» деп чогаалында «Черликпен» деп эгеге кичээл-илеткел. (5 класс. Төрээн чогаал) Ажы Чойгана Васильевна 6 Июн 2015
презентация, документ Аът болуру кулунундан, кижи болуру чажындан. Класс шагы. Сонай Маяна Пугачевевна 20 Мар 2015
документ «Мерген», «Тас-Баштыг» («Араттын созу» деп чогаалдан эгелер) Ажы Чойгана Васильевна 6 Июн 2015
документ «Хайыракан», «Теве-Адар» деп төөгү болгаш тоолчургу чугааларга мастер-класс. Дайгиранза Анай-Хаак Сергеевна 19 Фев 2016
документ К.Кудажынын «Тараа» деп тоожузун ооредип тура чорудар оюннарнын хевирлери Ондар Саяна Экер-ооловна 20 Мар 2015
документ К.Кудажынын «Тараа» деп тоожузун ооредип тура чорудар оюннарнын хевирлери Ондар Саяна Экер-ооловна 20 Мар 2015
документ К.Кудажыныӊ «Сарыг-оолдуӊ плантациязы» деп чечен чугаазында улуг чогаалчыныӊ овур-хевири. Дайгиранза Анай-Хаак Сергеевна 15 Фев 2016
презентация «Теве-Адар» деп төөгү болгаш тоолчургу чугааларга мастер-класс Дайгиранза Анай-Хаак Сергеевна 19 Фев 2016
документ Ажык кичээл Темазы: «К» деп унну ооредпишаан Тыва аас-чогаалды ажыглаары Хомушку Ай-кыс Валерьевна 29 Фев 2016
документ Чечен чогаал номчулгазы «Хек» деп ненец улустун тоолу. Куулар Чодураа Владимировна 1 Мар 2016
документ Ч.Кууларның «Шораан» деп тоожузун өөредип тура чорудар оюннарның хевирлери Чанзалай Оюмаа Николаевна 9 Апр 2015
документ 9 класска «Чечен чогаалдыӊ лингвистиктиг анализи» деп элективтиг курс программазы Донгак Уран Ыспан-ооловна 14 Апр 2015
документ «Класстан дашкаар номчулга кичээлдеринге шенелде программа болгаш С.А.Сарыг-оолдуң шүлүктерин өөредири» деп илеткел. Донгак Уран Ыспан-ооловна 14 Апр 2015
документ К.-Кудажыныӊ «Уйгу чок Улуг-Хем» деп чогаалыныӊ эпиктиг онзагайларын школага ѳѳредири Шилова Чаяна Чадамбаевна 2 Мар 2016
документ И.И. Левитаннын «Алдын кус» деп чуруунга чогаадыг бижидери Суге Сайлык Олеговна 2 Мар 2016
разное Методическая разработка нестандартного урока «Улей». Солнышкина Татьяна Александровна 5 Апр 2015
презентация, документ Чуве аттарынын адалга болуру Чанзалай Оюмаа Николаевна 9 Апр 2015
презентация И деп ун болгаш Ии деп ужуктер Оюн Светлана Эник-ооловна 27 Окт 2015
документ Методическая разработка урока в 9 классе "Законы Ньютона" Методическая разработка урока «Законы Ньютона» Федотова Зинаида Ивановна 21 Мар 2015
документ Разработка урока математики в 5 классе «Полуокружность и полукруг» Разработка урока математики в  5 классе Фоменко Марина Вячеславовна 1 Апр 2015
документ Разработка урока по математике « Математический теремок» Тема урока: «ЗНАКИ «ПЛЮС» (+), «МИНУС» (–), «РАВНО» (=)» Разработка урока по математике « Математический теремок» Тема Кузнецова Елена Анатольевна 5 Апр 2015
документ Разработка открытого урока по математике в 5 классе на тему: «Признаки делимости» Урок-игра! Разработка открытого урока по математике в 5 классе на тему: «Признаки делимости» Разработка открытого урока по математике в 5 классе на Абраменкова Марина Анатольевна 20 Мар 2015
документ МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА открытого урока по дисциплине «ОБОРУДОВАНИЕ» «АВТОМАТИЗАЦИЯ» Тема урока: «Осахаривание крахмала». Лавренова Марина Александровна 20 Мар 2015
документ Разработка урока по теме « Музыкальные инструменты России» Гайнутдинова Ильсеяр Сагыйтовна 20 Мар 2015
разное Методическая разработка урока: «Если хочешь быть здоров!» Маричева Алла Валерьевна 20 Мар 2015
документ Методическая разработка урока «Русская народная музыка» Нурмухаметова Елена Анатольевна 20 Мар 2015
документ Разработка урока по теме «Фосфор» Гундина Оксана Николаевна 20 Мар 2015
документ Разработка урока по теме: «Соли азотной кислоты» Шишкина Татьяна Васильевна 20 Мар 2015
документ Разработка урока "«Деепричастия несовершенного вида» Салчак Шончалай Артемовна 20 Мар 2015
разное Методическая разработка урока производственного обучения Тема: Изготовление конструкции ландшафтного дизайна «Вазон» Безбородов Николай Викторович 20 Мар 2015
презентация Разработка урока по теме «СОЮЗ» Шевченко Надежда Анатольевна 20 Мар 2015
разное Методическая разработка открытого урока ОБЖ по теме «Средства индивидуальной защиты органов дыхания» Пудовкина Елена Александровна 20 Мар 2015
документ Методическая разработка урока по теме «Устройства компьютера» Павлова Элла Федоровна 20 Мар 2015
документ Методическая разработка урока по теме: «Семья» Сутягина Татьяна Викторовна 20 Мар 2015
документ Разработка урока «Соли» 8 класс Мокрова Ирина Михайловна 21 Мар 2015
презентация, документ Методическая разработка урока по теме «Серная кислота» Михалева Татьяна Сергеевна 20 Мар 2015