Именная страница
Главная / По задаче / Классное руководство

Аът болуру кулунундан, кижи болуру чажындан. Класс шагы.

Скачать
28.31 КБ, 394261.docx Автор: Сонай Маяна Пугачевевна, 20 Мар 2015
Скачать
2.74 МБ, 394262.pptx Автор: Сонай Маяна Пугачевевна, 20 Мар 2015

Тема: Аът болуру кулундан, кижи болуру чажындан.

Класс шагының сорулгазы: Уругларны эвилен-ээлдек эки аажы-чанга болгаш хундулээчел,чѳпшул болурунга кижизидери.

Чараш,чаагай сеткилдиг дузааргак кылдыр уругларны кижизидери.

Класс шагынын чорудуу.


Автор: Сонай Маяна Пугачевевна
Похожие материалы
Тип Название материала Автор Опубликован
презентация, документ Аът болуру кулунундан, кижи болуру чажындан. Класс шагы. Сонай Маяна Пугачевевна 20 Мар 2015
документ Беседа с учащимися на тему «Кижи болуру чажындан» Серен-Чимит Урана Калдар-ооловна 26 Окт 2015
презентация, документ Чуве аттарынын адалга болуру Чанзалай Оюмаа Николаевна 9 Апр 2015
документ разработка урока «Бодунуң үезинге төлептиг болуру деп чүл?» Ондар Ангелина Борисовна 20 Мар 2015
презентация Кижизидилге шагы "Ие кижи - хун" Сарыглар Алик Хензиг-оолович 7 Апр 2015
документ Класс шагы "Вера Байлак" Бады Чейнеш Дадар-ооловна 20 Мар 2015
документ Класс шагы "Кыстын будужу" Бады Чейнеш Дадар-ооловна 20 Мар 2015
документ Класс шагы "Таакпынын хоразы" Кол Шончалай Анатольевна 21 Мар 2015
документ Класс шагы "Торел билбес турээр" Ховалыг Алла Когеловна 7 Дек 2015
документ Класс шагы "Шагаа- национал байырлалывыс" Хертек Аяна Калиновна 6 Дек 2015
документ Класс шагы "Найыралдыг ог-буле" Хорлуу Марта Баадыр-ооловна 15 Окт 2015
документ Иелер хунунге тураскааткан класс шагы эге школага Хорлуу Марта Баадыр-ооловна 15 Окт 2015
документ 4 класстарга класс шагы «Найыралда кызыгаар чок». . Оюн Аржана Кок-ооловна 15 Окт 2015
документ класс шагы "Ак чолдуг Шагаам" Ховалыг Цэцэг Сагаановна 17 Фев 2016
документ Класс шагы " Эвилен состер болгаш аажы-чан" Ооржак Вера Тартыковна 29 Янв 2016
документ класс шагы "Аваларга могейдивис" Донгак Чинчи Канчыыр-ооловна 11 Апр 2015
документ Класс шагы. Темазы: «Чечен менде, чечек черде» Ендан Чарита Сергеевна 31 Мар 2015
презентация Класс шагы "В.Ч.Байлак-маадыр" Монгуш Нина Юрьевна 20 Мар 2015
документ Класс шагы "Байлак сагыш-сеткилдин уран делегейи силернин чуректеринерни ажыдар" Иргит Шончалай Борисовна 20 Мар 2015
презентация Класс шагы. Хуулгаазын шол. Темазы"Январь 14- Ыдыктыг Валентин хуну» Тонгак Чойганмаа Алдын-ооловна 21 Мар 2015
документ Класс шагы: "Ак-кок Сут-Хол-чоргааралым, оорушкум". Ондар Розалия Александровна 31 Мар 2015
документ Шагаа байырлалынга тураскааткан класс шагы "12 чылдан 12 айтырыг" Хорлуу Алена Александровна 1 Апр 2015
документ Класс шагы "Эки, багай чанчылдар болгаш кадыкшыл" Иргит Шончалай Борисовна 1 Апр 2015
документ Класс шагы "Чонун алгаан, чуртун каастаан човаг билбес авалар-дыр" Иргит Шончалай Борисовна 1 Апр 2015
документ «Хундулээчел кижи кижизиг, Хулумзуруглуг кижи чазык» Салчак Чечек Калдаровна 16 Окт 2015
видео Кижи. Валаам Скалий Елена Витальевна 9 Июн 2015
документ Аът – тыва кижиниё ынак х=лгези. Монгуш Чечен-кыс Николаевна 21 Мар 2015
презентация "Кижи" Задовская Альбина Аркадьевна 21 Мар 2015
разное Стихотворение "Эр кижи" Сарыглар Долаана Чачаровна 31 Мар 2015
документ Ие кижи - хун. Сувак Римма Ертнеевна 31 Мар 2015
документ Открытый классный час " Аът- кошкун чоннун холгези" Кара- Сал Чойганмаа Азын-ооловна 1 Апр 2015
документ Внеклассное мероприятие "Аът чылын уткуп тур бис" Хертек Байлак Каадыровна 28 Апр 2015
документ Беседа "Ёзулуг эр кижи" Анай-оол Батыр Михайлович 20 Мар 2015
презентация, документ Кижи - памятник деревянного зодчества Шабалина Светлана Николаевна 20 Мар 2015
презентация Классный час "Шагаа шагы" Артседи Майя Васильевна 20 Мар 2015
документ Экологический классный час "Бодан кижи!" Шожунчап Елена Кок-ооловна 21 Мар 2015
документ "Арга-арыг болгаш кижи" Монгуш Чаш-Уруг Досумааевна 30 Мар 2015
документ Классный час Путешествие на о. Кижи Лобанок Елена Владимировна 4 Апр 2015
документ Кижизидилге шагы: "Тыванын эр улузунун дуруму." Чодураа Хертековна Донгак 6 Дек 2015
документ Классный час "Эр кижи" Бады Кежикмаа Хоюг-ооловна 17 Фев 2016