Именная страница
Главная / По задаче / Классное руководство

Класс шагы. Хуулгаазын шол. Темазы"Январь 14- Ыдыктыг Валентин хуну»

Скачать
8.81 КБ, 419807.odp Автор: Тонгак Чойганмаа Алдын-ооловна, 21 Мар 2015

"Январь 14-Ыдыктыг Валентин хуну»Ортумак болгаш улуг класстарга хуулгаазын шолчугеш хевиринге эрттирер класс шагынын презентациязы.


Автор: Тонгак Чойганмаа Алдын-ооловна
Похожие материалы
Тип Название материала Автор Опубликован
презентация Класс шагы. Хуулгаазын шол. Темазы"Январь 14- Ыдыктыг Валентин хуну» Тонгак Чойганмаа Алдын-ооловна 21 Мар 2015
документ Класс шагы. Темазы: «Чечен менде, чечек черде» Ендан Чарита Сергеевна 31 Мар 2015
документ Хуулгаазын шол Ириль Елена Чалбаяковна 30 Мар 2015
документ Классный час. Тема "Урок мужества". 4 класс Клементьев Валентин Вячеславович 14 Янв 2016
документ 4 класстарга класс шагы «Найыралда кызыгаар чок». . Оюн Аржана Кок-ооловна 15 Окт 2015
документ Класс шагы "Вера Байлак" Бады Чейнеш Дадар-ооловна 20 Мар 2015
документ Класс шагы "Кыстын будужу" Бады Чейнеш Дадар-ооловна 20 Мар 2015
документ Класс шагы "Таакпынын хоразы" Кол Шончалай Анатольевна 21 Мар 2015
документ Класс шагы "Торел билбес турээр" Ховалыг Алла Когеловна 7 Дек 2015
документ Класс шагы "Шагаа- национал байырлалывыс" Хертек Аяна Калиновна 6 Дек 2015
документ Класс шагы "Найыралдыг ог-буле" Хорлуу Марта Баадыр-ооловна 15 Окт 2015
документ класс шагы "Ак чолдуг Шагаам" Ховалыг Цэцэг Сагаановна 17 Фев 2016
документ Класс шагы " Эвилен состер болгаш аажы-чан" Ооржак Вера Тартыковна 29 Янв 2016
документ класс шагы "Аваларга могейдивис" Донгак Чинчи Канчыыр-ооловна 11 Апр 2015
документ Конспект урока по русскому языку. Тема "Части речи". 3 класс. Клементьев Валентин Вячеславович 14 Янв 2016
презентация, документ Конспект урока по внеклассному чтению. Урок-КВН по сказкам А.С. Пушкина "Там на неведомых дорожках...". 4 класс. Клементьев Валентин Вячеславович 14 Янв 2016
разное Отчёт по предмету Русский язык. 3 класс Клементьев Валентин Вячеславович 14 Янв 2016
презентация Народные промыслы. «ЖОСТОВСКАЯ РОСПИСЬ». Клементьев Валентин Вячеславович 14 Янв 2016
разное Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" Клементьев Валентин Вячеславович 14 Янв 2016
презентация Класс шагы "В.Ч.Байлак-маадыр" Монгуш Нина Юрьевна 20 Мар 2015
документ Класс шагы "Байлак сагыш-сеткилдин уран делегейи силернин чуректеринерни ажыдар" Иргит Шончалай Борисовна 20 Мар 2015
документ Класс шагы: "Ак-кок Сут-Хол-чоргааралым, оорушкум". Ондар Розалия Александровна 31 Мар 2015
документ Шагаа байырлалынга тураскааткан класс шагы "12 чылдан 12 айтырыг" Хорлуу Алена Александровна 1 Апр 2015
документ Класс шагы "Эки, багай чанчылдар болгаш кадыкшыл" Иргит Шончалай Борисовна 1 Апр 2015
документ Класс шагы "Чонун алгаан, чуртун каастаан човаг билбес авалар-дыр" Иргит Шончалай Борисовна 1 Апр 2015
документ Ажык кичээл "Хуулгаазын куштарым" Аржаана Александровна Мунзук 30 Мар 2015
презентация Исследовательская работа "Хуулгаазын Дошка" Буурел Оюнмаа Сааяевна 4 Апр 2015
документ Рабочая программа, 6 класс, "История Дальнего Востока" Гуменюк Валентин Куприянович 5 Апр 2015
документ Рабочая программа, "Основы военной подготовки", 7 класс. Гуменюк Валентин Куприянович 5 Апр 2015
разное Рабочая программа, 7 класс, "ОСНОВЫ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ" Гуменюк Валентин Куприянович 5 Апр 2015
документ Классный час"Ыдыктыг саннар". Дембирел Алдын-кыс Анатольевна 8 Фев 2016
документ "Ыдыктыг саннарнын чажыттары" деп кичээл планы Салчак Сылдыс Викторовна 28 Фев 2016
документ Открытый урок "Ыдыктыг ыяштар". Хертек Аита Олчат-ооловна 6 Апр 2015
презентация, документ О вступлении в силу "Федерального Закона об образовании" Клементьев Валентин Вячеславович 14 Янв 2016
презентация, документ Аът болуру кулунундан, кижи болуру чажындан. Класс шагы. Сонай Маяна Пугачевевна 20 Мар 2015
документ Иелер хунунге тураскааткан класс шагы эге школага Хорлуу Марта Баадыр-ооловна 15 Окт 2015
презентация ТАЙНА ИМЕНИАНДРЕЙ Клементьев Валентин Вячеславович 14 Янв 2016
презентация ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ Клементьев Валентин Вячеславович 14 Янв 2016
презентация Орфографический словарь Клементьев Валентин Вячеславович 14 Янв 2016
презентация Дмитрий Иванович Менделеев Клементьев Валентин Вячеславович 14 Янв 2016