Главная / Дошкольное образование / Разное

Стихотворение "Эр кижи"

Эр кижинин кузел чедип,

Эртер оруу ажык эвес –

Чалым унер, дожан кырлаар,

Чалбыыш оттур шургуп унер.

Эр кижинин кузелдери

Эрги тоолдар дергизинде,

Эрлик хааннын эжиин дуглааш,

Эжин-оорун камгалаары.

Кижилерге отту бергеш,

Хилинчекке шыдажыры –

Эр кижинин кузел долган

Эртип чурттаар чолу ындыг.

Эр кижинин дидим чоруу

Эчис салган кузелинде –

Салым манап олурбайн,

Чалым кырлап унеринде.

Унген хуннун херелинден,

Унуш, сугнун тынгарыындан

Чудурук дег чурээн долдур

Чуртталгадан кушту алыр.

Торээн черин камгалажыр

Тоогу салгаан хулээлгени –

Эр кижинин экти чуктээр

Эн-не бедик салымы ол.


Автор: Сарыглар Долаана Чачаровна
Похожие материалы
Тип Название материала Автор Опубликован