Главная / Старшие классы / Родной язык и литература

Класс шагы "В.Ч.Байлак-маадыр"

Скачать
1.82 МБ, 310756.ppt Автор: Монгуш Нина Юрьевна, 20 Мар 2015


Байлак Вера Чулдумовна-тыва херээжен эки турачы, маадыр иеге тураскааткан класс шагы.


Автор: Монгуш Нина Юрьевна
Похожие материалы
Тип Название материала Автор Опубликован
презентация Класс шагы "В.Ч.Байлак-маадыр" Монгуш Нина Юрьевна 20 Мар 2015
документ Класс шагы "Вера Байлак" Бады Чейнеш Дадар-ооловна 20 Мар 2015
документ Класс шагы "Кыстын будужу" Бады Чейнеш Дадар-ооловна 20 Мар 2015
документ Класс шагы "Таакпынын хоразы" Кол Шончалай Анатольевна 21 Мар 2015
документ Класс шагы "Торел билбес турээр" Ховалыг Алла Когеловна 7 Дек 2015
документ Класс шагы "Шагаа- национал байырлалывыс" Хертек Аяна Калиновна 6 Дек 2015
документ Класс шагы "Найыралдыг ог-буле" Хорлуу Марта Баадыр-ооловна 15 Окт 2015
документ класс шагы "Ак чолдуг Шагаам" Ховалыг Цэцэг Сагаановна 17 Фев 2016
документ Класс шагы " Эвилен состер болгаш аажы-чан" Ооржак Вера Тартыковна 29 Янв 2016
документ класс шагы "Аваларга могейдивис" Донгак Чинчи Канчыыр-ооловна 11 Апр 2015
документ Класс шагы "Байлак сагыш-сеткилдин уран делегейи силернин чуректеринерни ажыдар" Иргит Шончалай Борисовна 20 Мар 2015
документ Класс шагы: "Ак-кок Сут-Хол-чоргааралым, оорушкум". Ондар Розалия Александровна 31 Мар 2015
документ Шагаа байырлалынга тураскааткан класс шагы "12 чылдан 12 айтырыг" Хорлуу Алена Александровна 1 Апр 2015
документ Класс шагы "Эки, багай чанчылдар болгаш кадыкшыл" Иргит Шончалай Борисовна 1 Апр 2015
документ Класс шагы "Чонун алгаан, чуртун каастаан човаг билбес авалар-дыр" Иргит Шончалай Борисовна 1 Апр 2015
презентация Класс шагы. Хуулгаазын шол. Темазы"Январь 14- Ыдыктыг Валентин хуну» Тонгак Чойганмаа Алдын-ооловна 21 Мар 2015
презентация, документ Аът болуру кулунундан, кижи болуру чажындан. Класс шагы. Сонай Маяна Пугачевевна 20 Мар 2015
документ Иелер хунунге тураскааткан класс шагы эге школага Хорлуу Марта Баадыр-ооловна 15 Окт 2015
документ 4 класстарга класс шагы «Найыралда кызыгаар чок». . Оюн Аржана Кок-ооловна 15 Окт 2015
документ Класс шагы. Темазы: «Чечен менде, чечек черде» Ендан Чарита Сергеевна 31 Мар 2015
презентация кл. шагы "Найыралды ырлажыылы"" Ендан Чарита Сергеевна 31 Мар 2015
презентация Классный час "Шагаа шагы" Артседи Майя Васильевна 20 Мар 2015
документ Кижизидилге шагы: "Тыванын эр улузунун дуруму." Чодураа Хертековна Донгак 6 Дек 2015
презентация Кижизидилге шагы "Ие кижи - хун" Сарыглар Алик Хензиг-оолович 7 Апр 2015
документ Улуг болукке Шагаа байырлалы "Шагаа шагы шаккылады!" Тамдын-оол Айлана Анатольевна 8 Апр 2015
презентация Кижизидилге шагы "Эвилен-ээлдек состер болгаш аажы-чан" Сарыглар Алик Хензиг-оолович 23 Апр 2015
презентация Мастер-класс "Веселые животные" Тоглакпан Маргарита Маадыр-ооловна 31 Мар 2015
презентация Мастер-класс для педагогов и родителей: Авторская разработка "Изготовление "Чавага" как нетрадиционного самодельного музыкального инструмента" Тоглакпан Маргарита Маадыр-ооловна 30 Мар 2015
документ мастер-класс "«Скифтер – чараш адын мунуп алгаш, часпас адар дайынчылар»." Сат Анатолий Маадыр-оолович 20 Мар 2015
разное Урок-игра "Музыкальный калейдоскоп" Оюн Сыдым Маадыр-оолович 20 Мар 2015
документ Урок "Сила тока. Единицы силы тока" Маадыр Ираида Алдын-ооловна 21 Мар 2015
презентация авторская игра "Волк и козлята" Тоглакпан Маргарита Маадыр-ооловна 31 Мар 2015
аудио музыка авторской игры "Волк и козлята" Тоглакпан Маргарита Маадыр-ооловна 31 Мар 2015
аудио музыка авторской игры "Волк и козлята" Тоглакпан Маргарита Маадыр-ооловна 31 Мар 2015
аудио музыка авторской игры "Найыралдын самы" Тоглакпан Маргарита Маадыр-ооловна 31 Мар 2015
аудио музыка авторской игры "Найыралдын самы" Тоглакпан Маргарита Маадыр-ооловна 31 Мар 2015
аудио музыка авторской игры "Найыралдын самы" Тоглакпан Маргарита Маадыр-ооловна 31 Мар 2015
аудио музыка авторской игры "Найыралдын самы" Тоглакпан Маргарита Маадыр-ооловна 31 Мар 2015
презентация Авторская игра "Найыралдын самы" Тоглакпан Маргарита Маадыр-ооловна 31 Мар 2015
документ Разработка урока в 8 классе "Приложение" Ондар Яна Маадыр-ооловна 1 Апр 2015