Главная / Старшие классы / Родной язык и литература

Класс шагы "Вера Байлак"

Скачать
23.42 КБ, 292104.docx Автор: Бады Чейнеш Дадар-ооловна, 20 Мар 2015

Беседа


Автор: Бады Чейнеш Дадар-ооловна
Похожие материалы
Тип Название материала Автор Опубликован
документ Класс шагы "Вера Байлак" Бады Чейнеш Дадар-ооловна 20 Мар 2015
документ Класс шагы "Байлак сагыш-сеткилдин уран делегейи силернин чуректеринерни ажыдар" Иргит Шончалай Борисовна 20 Мар 2015
документ Класс шагы " Эвилен состер болгаш аажы-чан" Ооржак Вера Тартыковна 29 Янв 2016
документ Класс шагы "Кыстын будужу" Бады Чейнеш Дадар-ооловна 20 Мар 2015
документ Класс шагы "Таакпынын хоразы" Кол Шончалай Анатольевна 21 Мар 2015
документ класс шагы "Аваларга могейдивис" Донгак Чинчи Канчыыр-ооловна 11 Апр 2015
документ Класс шагы "Шагаа- национал байырлалывыс" Хертек Аяна Калиновна 6 Дек 2015
документ Класс шагы "Аътка тураскаадыг" Чыдым Айлана Дадар-ооловна 10 Окт 2015
документ Класс шагы "Найыралдыг ог-буле" Хорлуу Марта Баадыр-ооловна 15 Окт 2015
документ Класс шагы "Торел билбес турээр" Ховалыг Алла Когеловна 7 Дек 2015
документ класс шагы "Ак чолдуг Шагаам" Ховалыг Цэцэг Сагаановна 17 Фев 2016
презентация Класс шагы "В.Ч.Байлак-маадыр" Монгуш Нина Юрьевна 20 Мар 2015
документ Класс шагы: "Ак-кок Сут-Хол-чоргааралым, оорушкум". Ондар Розалия Александровна 31 Мар 2015
документ Класс шагы "Чонун алгаан, чуртун каастаан човаг билбес авалар-дыр" Иргит Шончалай Борисовна 1 Апр 2015
документ Шагаа байырлалынга тураскааткан класс шагы "12 чылдан 12 айтырыг" Хорлуу Алена Александровна 1 Апр 2015
документ Класс шагы "Эки, багай чанчылдар болгаш кадыкшыл" Иргит Шончалай Борисовна 1 Апр 2015
презентация Класс шагы. Хуулгаазын шол. Темазы"Январь 14- Ыдыктыг Валентин хуну» Тонгак Чойганмаа Алдын-ооловна 21 Мар 2015
презентация кл. шагы "Найыралды ырлажыылы"" Ендан Чарита Сергеевна 31 Мар 2015
документ классный час 2-3 класс "Моя семья" Сотпа Байлак Багай-ооловна 16 Окт 2015
презентация Мастер-класс "Коса" Биче-оол Байлак Артемович 7 Апр 2016
презентация Классный час "Шагаа шагы" Артседи Майя Васильевна 20 Мар 2015
презентация Кижизидилге шагы "Ие кижи - хун" Сарыглар Алик Хензиг-оолович 7 Апр 2015
документ Кижизидилге шагы: "Тыванын эр улузунун дуруму." Чодураа Хертековна Донгак 6 Дек 2015
документ Улуг болукке Шагаа байырлалы "Шагаа шагы шаккылады!" Тамдын-оол Айлана Анатольевна 8 Апр 2015
презентация Кижизидилге шагы "Эвилен-ээлдек состер болгаш аажы-чан" Сарыглар Алик Хензиг-оолович 23 Апр 2015
презентация, документ Аът болуру кулунундан, кижи болуру чажындан. Класс шагы. Сонай Маяна Пугачевевна 20 Мар 2015
документ Класс шагы. Темазы: «Чечен менде, чечек черде» Ендан Чарита Сергеевна 31 Мар 2015
документ 4 класстарга класс шагы «Найыралда кызыгаар чок». . Оюн Аржана Кок-ооловна 15 Окт 2015
документ Иелер хунунге тураскааткан класс шагы эге школага Хорлуу Марта Баадыр-ооловна 15 Окт 2015
презентация Проект: "Борьба "Хуреш"- игра сильных!" Биче-оол Байлак Артемович 7 Апр 2016
разное Кружок "Борьба "Хуреш"- игра сильных!" Биче-оол Байлак Артемович 7 Апр 2016
документ конспект урока на тему "Волейбол" Сат Байлак Анатольевна 11 Апр 2016
документ статья по воспитанию "Воспитание ребенка в семье" Сотпа Байлак Багай-ооловна 30 Мар 2015
документ Занятие по бытовому труду "Полезный завтрак" Дагба Байлак Монгушовна 1 Апр 2015
документ Класс шагы «Дайыннын хоочуннары биске эргим, унелиг» Ховалыг Цэцэг Сагаановна 27 Фев 2016
документ Рабочая программа внеурочной деятельности по физической культуре "Волейбол" Сат Байлак Анатольевна 11 Апр 2016
документ конспект урока на тему "Переворот боком" Сат Байлак Анатольевна 11 Апр 2016
документ технологическая карта урока "Техника спринтерского бега " Сат Байлак Анатольевна 11 Апр 2016
презентация Подвижные игры тувинского народа "Тыва улустун шимченгир оюннары" Сат Байлак Анатольевна 21 Мар 2015
документ Консультация для родителей "Использование фольклора в работе с детьми" Хертек Байлак Шаймаровна 31 Мар 2015