Главная / Старшие классы / Родной язык и литература

Шинчилел ажылы: "К.К.Кудажынын "Степан Сарыг-оолдун плантациязы" деп чогаалында бойдус-экология темазы"

Скачать
35.41 КБ, 291492.docx Автор: Иргит Шончалай Борисовна, 20 Мар 2015

Бойдус-экология темазынга бижиттинген бо чогаалдын онзагайын чер-чуртувус девискээринге домейлеп сайгарарга дыка солун болгаш ажыктыг ажыл болду.


Автор: Иргит Шончалай Борисовна
Похожие материалы
Тип Название материала Автор Опубликован
документ Шинчилел ажылы: "К.К.Кудажынын "Степан Сарыг-оолдун плантациязы" деп чогаалында бойдус-экология темазы" Иргит Шончалай Борисовна 20 Мар 2015
документ Илеткел "Степан Сарыг-оолдун бойдус лириказы" Осурбай Айлан Дас-ооловна 7 Дек 2015
документ Наречиениң делегейинче аян-чорук,С. Пюрбюнүң"Эргеппей дугайында тоожу" деп чогаалында чылгычы кижиниң овур-хевири Ондар Аяна Ивановна 20 Мар 2015
разное О.Саган-оолдун "Эжишкилер" деп узундуде найыралды коргускени. Саая Ниля Мартан-ооловна 2 Мар 2016
документ К.Кудажыныӊ «Сарыг-оолдуӊ плантациязы» деп чечен чугаазында улуг чогаалчыныӊ овур-хевири. Дайгиранза Анай-Хаак Сергеевна 15 Фев 2016
документ "Алфавит" 5-ки класска кичээл-шинчилел Кужугет Шончалай Ивановна 2 Мар 2016
презентация, документ "Д деп ун болгаш Д,д деп ужуктер" Оюн Урана Очуровна 6 Апр 2015
документ Ужуглел кичээлинин планы: "Х деп ун болгаш Х, х деп ужуктер" Донгак Анна Сесер-ооловна 24 Сен 2015
документ "А деп ужукке оюн" Ховалыг Алла Когеловна 7 Дек 2015
документ "Ыдыктыг саннарнын чажыттары" деп кичээл планы Салчак Сылдыс Викторовна 28 Фев 2016
документ "П" деп ун болгаш ужук Ендан Чарита Сергеевна 7 Фев 2016
документ «Эвээжедир,улгаттырар" деп темалыг кичээл-аян-чорук Ооржак Ульяна Эрес-ооловна 30 Мар 2015
документ Салчак Токанын «Араттын сөзү» деп чогаалында «Черликпен» деп эгеге кичээл-илеткел. (5 класс. Төрээн чогаал) Ажы Чойгана Васильевна 6 Июн 2015
аудио Берегите друзья, ветеранов - Булдаков Степан и детский ансамбль "Весёлая капель" Булдаков Степан Владимирович 31 Мар 2015
документ Темазы: Кижи, бойдус ,экология, кадыкшыл. Хереглээр чогаал:М.Кенин-Лопсан «Кестирген пош» Корбаа Алдын-кыс Уйнук-ооловна 15 Окт 2015
документ Доклад "10 класска "Чугурук-Сарала" деп романга кичээло-семинарны эрттирери" Элбек Эмма Кутузововна 4 Апр 2015
документ Программа "Художественная резьба" Галочкин Степан Викторович 1 Апр 2015
презентация, документ Урок "Плоскорельефная резьба". Панно оленёнок Диск Галочкин Степан Викторович 1 Апр 2015
презентация, документ Урок "Абрамцево-кудринская резьба" Галочкин Степан Викторович 1 Апр 2015
презентация Внеклассный урок "Устройства компьютера" Федянов Степан Олегович 30 Апр 2015
документ "Степан Разин- герой или разбойник?" Пожарова Елена Васильевна 19 Фев 2016
документ "Аялай біл сен деп соққан жүректі" өзін-өзі тану пәнінен 7 сыныпта ашық сабақ Мухамбетжанова Гульден Есмуратовна 20 Мар 2015
документ Кичээл "Санга 1-ни кадар, казыры. 1 деп чурагай" Куулар Елизавета Данзы-Баировна 30 Мар 2015
документ Ажык кичээл "Санга 1-ни кадар, казыры. 1 деп чурагай" Куулар Елизавета Данзы-Баировна 30 Мар 2015
документ Ажык кичээл "Санга 1-ни кадар, казыры. 1 деп чурагай" Куулар Елизавета Данзы-Баировна 30 Мар 2015
документ "Лексика" деп темага түңнел кичээл Оюн Зоя Даржааевна 10 Апр 2015
документ "Балыкчы Багай-оол" деп тоол Оюн Зоя Даржааевна 21 Апр 2015
документ "Кызыл-Даамнын ылгалы деп чул?" К. Чульдум. Салчак Анна Шожаповна 28 Апр 2015
презентация Презентация "Функционалдыг стилистика" деп темага 9-ку класстыӊ өөреникчилеринге кичээл-катаптаашкын Дайгиранза Анай-Хаак Сергеевна 2 Мар 2016
документ "Функционалдыг стилистика" деп темага 9-ку класстыӊ өөреникчилеринге кичээл-катаптаашкын Дайгиранза Анай-Хаак Сергеевна 2 Мар 2016
документ 8-ки класска торээн чогаал кичээлинге К.К.Кудажынын "Тараа" деп тоожузунга кичээл Баажай Мила Кара-ооловна 2 Мар 2016
документ К-Э.Кудажынын "Уйгу чок Улуг-Хем" деп чогаалын ооредири Шилова Чаяна Чадамбаевна 2 Мар 2016
документ "Тыва хевим - чоргааралым!" деп тыва национал хеп корулдези Айыр-оол Вероника Владимировна 18 Фев 2016
документ " Улусчу езу- чанчыл" деп класстан дашкаар ажылдар кичээлинин чижек технологтуг карталары Шилова Чаяна Чадамбаевна 18 Фев 2016
документ 5 класска тыва дыл кичээли. Темазы "Синоним" Монгуш Руслана Сынгиевна 20 Мар 2015
документ Адалар хуну таварыштыр группамнын адаларынга моорейни эртирген мен темазы "Эн-не тергиин ада" Кужугет Марианна Биче-ооловна 26 Фев 2016
презентация Класс шагы. Хуулгаазын шол. Темазы"Январь 14- Ыдыктыг Валентин хуну» Тонгак Чойганмаа Алдын-ооловна 21 Мар 2015
документ Ада-ие хуралынын темазы: "Ог-буле кижизидилгезинде куш-ажылдын мозу-шынарнын тургустунарынга ужур-дузазы. Быстан-оол Шончалай Эресовна 31 Мар 2015
документ Темазы У деп ун болгаш У,у деп ужуктер.Ажык кичээлдин план-конспектизи. Чооду Хензиг-оол Байыр-оолович 18 Янв 2016
презентация, документ разработка урока на тувинском языке «Шангыр- оол Суваңның « Азыранды» деп чечен чугаазында кижи болгаш бойдус деп теманы көргүскени» Сат Надежда Монгушовна 20 Мар 2015