Главная / Старшие классы / Родной язык и литература

Шинчилел ажылы: "К.К.Кудажынын "Степан Сарыг-оолдун плантациязы" деп чогаалында бойдус-экология темазы"

Скачать
35.41 КБ, 291492.docx Автор: Иргит Шончалай Борисовна, 20 Мар 2015

Бойдус-экология темазынга бижиттинген бо чогаалдын онзагайын чер-чуртувус девискээринге домейлеп сайгарарга дыка солун болгаш ажыктыг ажыл болду.


Автор: Иргит Шончалай Борисовна
Похожие материалы
Тип Название материала Автор Опубликован
документ Шинчилел ажылы: "К.К.Кудажынын "Степан Сарыг-оолдун плантациязы" деп чогаалында бойдус-экология темазы" Иргит Шончалай Борисовна 20 Мар 2015
документ Илеткел "Степан Сарыг-оолдун бойдус лириказы" Осурбай Айлан Дас-ооловна 7 Дек 2015
документ Наречиениң делегейинче аян-чорук,С. Пюрбюнүң"Эргеппей дугайында тоожу" деп чогаалында чылгычы кижиниң овур-хевири Ондар Аяна Ивановна 20 Мар 2015
разное О.Саган-оолдун "Эжишкилер" деп узундуде найыралды коргускени. Саая Ниля Мартан-ооловна 2 Мар 2016
документ К.Кудажыныӊ «Сарыг-оолдуӊ плантациязы» деп чечен чугаазында улуг чогаалчыныӊ овур-хевири. Дайгиранза Анай-Хаак Сергеевна 15 Фев 2016
документ "Алфавит" 5-ки класска кичээл-шинчилел Кужугет Шончалай Ивановна 2 Мар 2016
документ Ужуглел кичээлинин планы: "Х деп ун болгаш Х, х деп ужуктер" Донгак Анна Сесер-ооловна 24 Сен 2015
презентация, документ "Д деп ун болгаш Д,д деп ужуктер" Оюн Урана Очуровна 6 Апр 2015
документ "А деп ужукке оюн" Ховалыг Алла Когеловна 7 Дек 2015
документ "Ыдыктыг саннарнын чажыттары" деп кичээл планы Салчак Сылдыс Викторовна 28 Фев 2016
документ Салчак Токанын «Араттын сөзү» деп чогаалында «Черликпен» деп эгеге кичээл-илеткел. (5 класс. Төрээн чогаал) Ажы Чойгана Васильевна 6 Июн 2015
документ Темазы: Кижи, бойдус ,экология, кадыкшыл. Хереглээр чогаал:М.Кенин-Лопсан «Кестирген пош» Корбаа Алдын-кыс Уйнук-ооловна 15 Окт 2015
документ Доклад "10 класска "Чугурук-Сарала" деп романга кичээло-семинарны эрттирери" Элбек Эмма Кутузововна 4 Апр 2015
аудио Берегите друзья, ветеранов - Булдаков Степан и детский ансамбль "Весёлая капель" Булдаков Степан Владимирович 31 Мар 2015
документ "Аялай біл сен деп соққан жүректі" өзін-өзі тану пәнінен 7 сыныпта ашық сабақ Мухамбетжанова Гульден Есмуратовна 20 Мар 2015
документ Кичээл "Санга 1-ни кадар, казыры. 1 деп чурагай" Куулар Елизавета Данзы-Баировна 30 Мар 2015
документ Ажык кичээл "Санга 1-ни кадар, казыры. 1 деп чурагай" Куулар Елизавета Данзы-Баировна 30 Мар 2015
документ Ажык кичээл "Санга 1-ни кадар, казыры. 1 деп чурагай" Куулар Елизавета Данзы-Баировна 30 Мар 2015
документ " Улусчу езу- чанчыл" деп класстан дашкаар ажылдар кичээлинин чижек технологтуг карталары Шилова Чаяна Чадамбаевна 18 Фев 2016
документ К-Э.Кудажынын "Уйгу чок Улуг-Хем" деп чогаалын ооредири Шилова Чаяна Чадамбаевна 2 Мар 2016
документ "Лексика" деп темага түңнел кичээл Оюн Зоя Даржааевна 10 Апр 2015
документ "Кызыл-Даамнын ылгалы деп чул?" К. Чульдум. Салчак Анна Шожаповна 28 Апр 2015
документ "Балыкчы Багай-оол" деп тоол Оюн Зоя Даржааевна 21 Апр 2015
презентация Презентация "Функционалдыг стилистика" деп темага 9-ку класстыӊ өөреникчилеринге кичээл-катаптаашкын Дайгиранза Анай-Хаак Сергеевна 2 Мар 2016
документ "Функционалдыг стилистика" деп темага 9-ку класстыӊ өөреникчилеринге кичээл-катаптаашкын Дайгиранза Анай-Хаак Сергеевна 2 Мар 2016
документ 8-ки класска торээн чогаал кичээлинге К.К.Кудажынын "Тараа" деп тоожузунга кичээл Баажай Мила Кара-ооловна 2 Мар 2016
презентация, документ Урок "Плоскорельефная резьба". Панно оленёнок Диск Галочкин Степан Викторович 1 Апр 2015
презентация, документ Урок "Абрамцево-кудринская резьба" Галочкин Степан Викторович 1 Апр 2015
документ Программа "Художественная резьба" Галочкин Степан Викторович 1 Апр 2015
презентация Внеклассный урок "Устройства компьютера" Федянов Степан Олегович 30 Апр 2015
документ 5 класска тыва дыл кичээли. Темазы "Синоним" Монгуш Руслана Сынгиевна 20 Мар 2015
документ Темазы У деп ун болгаш У,у деп ужуктер.Ажык кичээлдин план-конспектизи. Чооду Хензиг-оол Байыр-оолович 18 Янв 2016
презентация Класс шагы. Хуулгаазын шол. Темазы"Январь 14- Ыдыктыг Валентин хуну» Тонгак Чойганмаа Алдын-ооловна 21 Мар 2015
документ Ада-ие хуралынын темазы: "Ог-буле кижизидилгезинде куш-ажылдын мозу-шынарнын тургустунарынга ужур-дузазы. Быстан-оол Шончалай Эресовна 31 Мар 2015
презентация, документ разработка урока на тувинском языке «Шангыр- оол Суваңның « Азыранды» деп чечен чугаазында кижи болгаш бойдус деп теманы көргүскени» Сат Надежда Монгушовна 20 Мар 2015
презентация, документ Открытый классный час "Интересные факты из мира информационных технологий" Погодаев Степан Александрович 20 Мар 2015
презентация, документ Знакомство с электронными таблицами "Open Office org Calc" Артебякин Степан Александрович 21 Мар 2015
документ Урок в 6 классе на тему "Степан Злобин «Салауат Юлаев» ". Габдулбасырова Гульназ Зафировна 31 Мар 2015
документ Доклад на тему "С.А.Сарыг-оолдун уругларга бижээн шулуктерин уругларнын дыл-домаан эдип сайзырадырынга ажыглаары болгаш кижизидикчи дузалыы" Сат Айлаана Александровна 1 Ноя 2015
документ О.Сагаан-оолдун "Бичии кадарчы". 7-ги класска туннел кичээл Кужугет Шончалай Ивановна 2 Мар 2016