Главная / Старшие классы / Родной язык и литература

Наречиениң делегейинче аян-чорук,С. Пюрбюнүң"Эргеппей дугайында тоожу" деп чогаалында чылгычы кижиниң овур-хевири

Скачать
23.34 КБ, 291773.docx Автор: Ондар Аяна Ивановна, 20 Мар 2015

Наречиениң делегейинче аян-чорук,С. Пюрбюнүң"Эргеппей дугайында тоожу" деп чогаалында чылгычы кижиниң овур-хевири


Автор: Ондар Аяна Ивановна
Похожие материалы
Тип Название материала Автор Опубликован
документ Наречиениң делегейинче аян-чорук,С. Пюрбюнүң"Эргеппей дугайында тоожу" деп чогаалында чылгычы кижиниң овур-хевири Ондар Аяна Ивановна 20 Мар 2015
документ «Эвээжедир,улгаттырар" деп темалыг кичээл-аян-чорук Ооржак Ульяна Эрес-ооловна 30 Мар 2015
документ Шинчилел ажылы: "К.К.Кудажынын "Степан Сарыг-оолдун плантациязы" деп чогаалында бойдус-экология темазы" Иргит Шончалай Борисовна 20 Мар 2015
документ К.Кудажыныӊ «Сарыг-оолдуӊ плантациязы» деп чечен чугаазында улуг чогаалчыныӊ овур-хевири. Дайгиранза Анай-Хаак Сергеевна 15 Фев 2016
документ Классный час "Эрткен уеже аян-чорук" Монгуш Людмила Сотпаевна 20 Мар 2015
документ Сан кичээли: "Эштерим-биле аян-чорук" Кандан Алекмаа Николаевна 31 Мар 2015
документ "Аныяк чылгычы" клувунун программазы Сарыглар Шолбана Чаш-ооловна 1 Апр 2015
документ "Аныяк чылгычы" клувунун программазы Сарыглар Шолбана Чаш-ооловна 1 Апр 2015
презентация Презентация к разработке "ТООЛ ОРАНЫНЧЕ АЯН ЧОРУК" Монгуш Сесимаа Сендажыевна 30 Апр 2015
документ Алдын кус байырлалы "Куску аргаже аян чорук" Куулар Шончалай Эртинеевна 16 Окт 2015
документ "Кырган-аванын кыштаанче аян-чорук" Кужугет Людмила Александровна 9 Фев 2016
документ Салчак Токанын «Араттын сөзү» деп чогаалында «Черликпен» деп эгеге кичээл-илеткел. (5 класс. Төрээн чогаал) Ажы Чойгана Васильевна 6 Июн 2015
документ Урок технологии "Чай дугайында сактыышкын" Тамдын-оол Анна Алексеевна 21 Мар 2015
документ Темазы: «Эр кижиниң каасталгазының бир хевири- бөрт» Сарыглар Чимис Алдынооловна 17 Фев 2016
презентация, документ "Д деп ун болгаш Д,д деп ужуктер" Оюн Урана Очуровна 6 Апр 2015
документ Ужуглел кичээлинин планы: "Х деп ун болгаш Х, х деп ужуктер" Донгак Анна Сесер-ооловна 24 Сен 2015
документ "А деп ужукке оюн" Ховалыг Алла Когеловна 7 Дек 2015
документ "Ыдыктыг саннарнын чажыттары" деп кичээл планы Салчак Сылдыс Викторовна 28 Фев 2016
документ "П" деп ун болгаш ужук Ендан Чарита Сергеевна 7 Фев 2016
разное Б.Д.Ховенмейнин чечен чугааларында оолдарнын овур-хевири Маадыр Сайзана Кан-Демировна 7 Дек 2015
документ Доклад "10 класска "Чугурук-Сарала" деп романга кичээло-семинарны эрттирери" Элбек Эмма Кутузововна 4 Апр 2015
документ "Аялай біл сен деп соққан жүректі" өзін-өзі тану пәнінен 7 сыныпта ашық сабақ Мухамбетжанова Гульден Есмуратовна 20 Мар 2015
документ Кичээл "Санга 1-ни кадар, казыры. 1 деп чурагай" Куулар Елизавета Данзы-Баировна 30 Мар 2015
документ Ажык кичээл "Санга 1-ни кадар, казыры. 1 деп чурагай" Куулар Елизавета Данзы-Баировна 30 Мар 2015
документ Ажык кичээл "Санга 1-ни кадар, казыры. 1 деп чурагай" Куулар Елизавета Данзы-Баировна 30 Мар 2015
документ "Лексика" деп темага түңнел кичээл Оюн Зоя Даржааевна 10 Апр 2015
документ "Балыкчы Багай-оол" деп тоол Оюн Зоя Даржааевна 21 Апр 2015
документ "Кызыл-Даамнын ылгалы деп чул?" К. Чульдум. Салчак Анна Шожаповна 28 Апр 2015
презентация Презентация "Функционалдыг стилистика" деп темага 9-ку класстыӊ өөреникчилеринге кичээл-катаптаашкын Дайгиранза Анай-Хаак Сергеевна 2 Мар 2016
документ "Функционалдыг стилистика" деп темага 9-ку класстыӊ өөреникчилеринге кичээл-катаптаашкын Дайгиранза Анай-Хаак Сергеевна 2 Мар 2016
документ 8-ки класска торээн чогаал кичээлинге К.К.Кудажынын "Тараа" деп тоожузунга кичээл Баажай Мила Кара-ооловна 2 Мар 2016
разное О.Саган-оолдун "Эжишкилер" деп узундуде найыралды коргускени. Саая Ниля Мартан-ооловна 2 Мар 2016
документ К-Э.Кудажынын "Уйгу чок Улуг-Хем" деп чогаалын ооредири Шилова Чаяна Чадамбаевна 2 Мар 2016
документ "Тыва хевим - чоргааралым!" деп тыва национал хеп корулдези Айыр-оол Вероника Владимировна 18 Фев 2016
документ " Улусчу езу- чанчыл" деп класстан дашкаар ажылдар кичээлинин чижек технологтуг карталары Шилова Чаяна Чадамбаевна 18 Фев 2016
документ Монастырь "Эн-суг" Введение Особенности строения Эн-Сугского хурээ 2. История создания Эн-Сугского хурээ 3. Что положительного принес Эн-Сугский хурээ народу Тоджи? 4. «Эн-Суг» хурээзинин дугайында сактыышкын чугаа Заключение Использ Бестек Долана Черепановна 21 Мар 2015
документ самоанализ к уроку Кызыл-Эник Кудажынын чогаалдарында ада кижинин овур-хевири Бурбучук Галина Май-ооловна 20 Мар 2015
разное Ажык кичээл "Фортепиано ойнаарынга музыка дыннаары болгаш ону сайзырадырынын хевири" Хертек Айланмаа Алексеевна 24 Апр 2015
документ Куску арыгже аян-чорук кичээли. Сат Алдынай Эрес-ооловна 30 Мар 2015
документ Школаже аян-чорук Ооржак Айдынмаа Юриевна 31 Мар 2015