Главная / Старшие классы / Родной язык и литература

Лексикологияга туннел кичээл

Скачать
83 КБ, 304729.doc Автор: Хертек Айланмаа Очур-ооловна, 20 Мар 2015
Скачать
1.88 МБ, 304731.ppt Автор: Хертек Айланмаа Очур-ооловна, 20 Мар 2015

Лексикология


Автор: Хертек Айланмаа Очур-ооловна
Похожие материалы
Тип Название материала Автор Опубликован
презентация, документ Лексикологияга туннел кичээл Хертек Айланмаа Очур-ооловна 20 Мар 2015
разное О. Сувакпит «Ногаан танныыл» Туннел кичээл Салчак Анна Шожаповна 20 Мар 2015
разное О. Сувакпит «Ногаан танныыл» Туннел кичээл Салчак Анна Шожаповна 20 Мар 2015
документ Чангыс чугула кежигуннуг домактарга туннел кичээл Оюн Зоя Даржааевна 20 Мар 2015
документ О.Сагаан-оолдун "Бичии кадарчы". 7-ги класска туннел кичээл Кужугет Шончалай Ивановна 2 Мар 2016
разное Кичээл планы Оолак Алимаа Достай-ооловна 20 Мар 2015
документ ужуглелге кичээл Ондар Долаана Алексеевна 30 Мар 2015
документ Ужуглелге ажык кичээл Бараан Чодураа Байыр-ооловна 19 Фев 2016
документ Ажык кичээл Салчак Лунда Геннадьевна 5 Апр 2015
документ Тыва дылда ажык кичээл Иргит Рада Олеговна 20 Мар 2015
разное Кичээл планы (кылыг созунге катаптаашкын) Оолак Алимаа Достай-ооловна 20 Мар 2015
документ Ажык кичээл "Санга 3-ту кадары" Куулар Елизавета Данзы-Баировна 30 Мар 2015
документ Ажык кичээл "Хуулгаазын куштарым" Аржаана Александровна Мунзук 30 Мар 2015
документ Тыва дылга буян-кичээл Ооржак Ирина Дембикейовна 4 Апр 2015
документ ажык кичээл Доржу Лидия Монгушевна 22 Окт 2015
документ Кичээл "Орээл чечектери" Монгуш Айлана Дыртык-ооловна 7 Фев 2016
документ Кичээл -моорей "сагынгырлар, тывынгырлар" Ооржак Вера Тартыковна 11 Фев 2016
документ "Ыдыктыг саннарнын чажыттары" деп кичээл планы Салчак Сылдыс Викторовна 28 Фев 2016
презентация презентация.7-гикласска кичээл-шинчилел Шилова Чаяна Чадамбаевна 2 Мар 2016
документ кичээл-оюн.5 класс "Сылдыстыг шак" Шилова Чаяна Чадамбаевна 2 Мар 2016
презентация, документ кичээл "Синонимнер" 5 класс Салчак Елена Владимировна 31 Мар 2015
презентация, документ Кичээл "Синонимнер" 5 класс Салчак Елена Владимировна 31 Мар 2015
документ Кичээл суд «Авазынга дангырак» Болат Екатерина Монмеевна 31 Мар 2015
документ Ажык кичээл . Чугаа сайзырадылгазы Ооржак Айдынмаа Юриевна 31 Мар 2015
документ Кичээл «САРЛЫК МАЛЫМ ОНЗАГАЙ СЕН» Кужугет Людмила Александровна 19 Мая 2015
документ Быжыглаашкын кичээл. Чангыс аймак кежигуннерлиг домактар. Тойлу Менги Вадимовна 4 Мая 2015
документ Кичээл планы "Дужаал наклонениези" Сарыглар Чойгана Эрес-ооловна 2 Мар 2016
документ % класска кичээл. Антонимнер. Саая Ниля Мартан-ооловна 2 Мар 2016
документ кичээл планы "Чангыс аймак кежигуннерлиг домактар" 7кл Cанчай Чочагай Сатовна 20 Мар 2015
презентация тыва дылга кичээл Тема"чангыс аймак кежигуннерлиг состер" 7класс презентация Cанчай Чочагай Сатовна 20 Мар 2015
документ ажык кичээл Тема "Торел состер" 5класс Cанчай Чочагай Сатовна 20 Мар 2015
документ Кичээл планы С.Сарыг-оол "Авамнын ынак оглу" шулук Иргит Шончалай Борисовна 20 Мар 2015
документ Кичээл планы С.Сарыг-оол "Херээжен" шулук Иргит Шончалай Борисовна 20 Мар 2015
документ Кичээл планы С.Пюрбю "Хайыракан" шулук Иргит Шончалай Борисовна 20 Мар 2015
документ Тема: «Тывам чоргаар оолдары» (кичээл конференция) Салчак Анна Шожаповна 20 Мар 2015
документ С. Бүрбүнүӊ шүлүктеринге түӊнел кичээл. Оюн Зоя Даржааевна 20 Мар 2015
документ Кичээл "Санга 1-ни кадар, казыры. 1 деп чурагай" Куулар Елизавета Данзы-Баировна 30 Мар 2015
документ Ажык кичээл "Санга 1-ни кадар, казыры. 1 деп чурагай" Куулар Елизавета Данзы-Баировна 30 Мар 2015
документ Ажык кичээл "Санга 1-ни кадар, казыры. 1 деп чурагай" Куулар Елизавета Данзы-Баировна 30 Мар 2015
документ Ажык кичээл 5 кл С.Сарыг-оол ""Кус" Куулар Сайсуу Алексеевна 4 Апр 2015