Главная / Старшие классы / Родной язык и литература

ажык кичээл Тема "Торел состер" 5класс

Скачать
25.87 КБ, 291657.docx Автор: Cанчай Чочагай Сатовна, 20 Мар 2015

школа иштинин "Чылдын башкызы" моорейге эрттирген кичээлим.


Автор: Cанчай Чочагай Сатовна
Похожие материалы
Тип Название материала Автор Опубликован
документ ажык кичээл Тема "Торел состер" 5класс Cанчай Чочагай Сатовна 20 Мар 2015
документ Ажык кичээл "Хуулгаазын куштарым" Аржаана Александровна Мунзук 30 Мар 2015
документ Ажык кичээл "Санга 3-ту кадары" Куулар Елизавета Данзы-Баировна 30 Мар 2015
презентация тыва дылга кичээл Тема"чангыс аймак кежигуннерлиг состер" 7класс презентация Cанчай Чочагай Сатовна 20 Мар 2015
документ Ажык кичээл 5 кл С.Сарыг-оол ""Кус" Куулар Сайсуу Алексеевна 4 Апр 2015
документ Ажык кичээл "Санга 1-ни кадар, казыры. 1 деп чурагай" Куулар Елизавета Данзы-Баировна 30 Мар 2015
документ Ажык кичээл "Санга 1-ни кадар, казыры. 1 деп чурагай" Куулар Елизавета Данзы-Баировна 30 Мар 2015
документ Ажык кичээл 7 кл "Кол сос биле соглекчинин аразында тире" Куулар Сайсуу Алексеевна 4 Апр 2015
разное Ажык кичээл "Фортепиано ойнаарынга музыка дыннаары болгаш ону сайзырадырынын хевири" Хертек Айланмаа Алексеевна 24 Апр 2015
документ Ажык кичээл "Хойнун санында чувелер аттары" Монгуш Салбакай Хулбус-ооловна 2 Мар 2016
презентация, документ Ажык кичээл "Кижи - бойдустун толу". С. Сарыг-оол Ооржак Марина Монгун-ооловна 7 Фев 2016
документ Ажык кичээл Салчак Лунда Геннадьевна 5 Апр 2015
документ Ужуглелге ажык кичээл Бараан Чодураа Байыр-ооловна 19 Фев 2016
документ Тыва дылда ажык кичээл Иргит Рада Олеговна 20 Мар 2015
документ Ажык кичээл . Чугаа сайзырадылгазы Ооржак Айдынмаа Юриевна 31 Мар 2015
документ ажык кичээл Доржу Лидия Монгушевна 22 Окт 2015
документ Ажык кичээл М.Пришвин Алдын шынаа Дондук Ирина Айыт-ооловна 9 Фев 2016
документ Ажык кияээл "Демдек ады" Севек Айлана Викторовна 19 Фев 2016
документ Самоанализ урока по физической культуре. 5класс Тема: "Высокий старт,бег с ускорением" Косова Елена Николаевна 15 Дек 2015
документ Класс шагы "Торел билбес турээр" Ховалыг Алла Когеловна 7 Дек 2015
документ Ажык кичээл Темазы: «К» деп унну ооредпишаан Тыва аас-чогаалды ажыглаары Хомушку Ай-кыс Валерьевна 29 Фев 2016
презентация, документ кичээл "Синонимнер" 5 класс Салчак Елена Владимировна 31 Мар 2015
презентация, документ Кичээл "Синонимнер" 5 класс Салчак Елена Владимировна 31 Мар 2015
документ Кичээл "Сан ады" Хомушку Белек-кыс Александровна 31 Окт 2015
документ кичээл-оюн.5 класс "Сылдыстыг шак" Шилова Чаяна Чадамбаевна 2 Мар 2016
документ Кичээл планы "Дужаал наклонениези" Сарыглар Чойгана Эрес-ооловна 2 Мар 2016
документ "Ыдыктыг саннарнын чажыттары" деп кичээл планы Салчак Сылдыс Викторовна 28 Фев 2016
документ Кичээл -моорей "сагынгырлар, тывынгырлар" Ооржак Вера Тартыковна 11 Фев 2016
документ Кичээл "Орээл чечектери" Монгуш Айлана Дыртык-ооловна 7 Фев 2016
документ «Эвээжедир,улгаттырар" деп темалыг кичээл-аян-чорук Ооржак Ульяна Эрес-ооловна 30 Мар 2015
документ Консультация для родителей "Эм оъттарнын ажык-дузазы" Суван Алла Май-ооловна 9 Фев 2016
документ Класс шагы " Эвилен состер болгаш аажы-чан" Ооржак Вера Тартыковна 29 Янв 2016
документ Диагностическая работа по теме: "Земля" 5класс Милова Ольга Викторовна 20 Мар 2015
документ Конспект урока "Рабство в Древнем Риме" 5класс Филимонова Светлана Александровна 21 Мар 2015
документ Практическая работа "Форматирование текста" 5класс Акимова Наталья Александровна 21 Мар 2015
разное Презентация "Практические задания по наглядной геометрии" 5класс. Пашкина Любовь Владимировна 21 Мар 2015
презентация Учебная презентация " Горячие напитки"5класс Лихонина Ольга Петровна 1 Апр 2015
презентация план урока "Первичная обработка овощей" ( 5класс) Муратова Тамара Александровна 1 Апр 2015
разное Презентация внеклассного мероприятия по математике "Математические забавы" (5класс) Самигуллина Миляуша Габдуллазяновна 1 Апр 2015
презентация внеклассное мероприятие 5класс "кто хочет стать отличником" Лапшова Татьяна Григорьевна 18 Апр 2015