Главная / Старшие классы / Родной язык и литература

Доклад Класстан дашкаар ажылдарны тыва дыл, чогаал кичээлдеринге ооредири болгаш аңаа ажыглаар арга-методтар

Скачать
1.93 МБ, 294999.ppt Автор: Иргит Рада Олеговна, 20 Мар 2015

Уругларнын боттары номчууру, улустун аас чогаалын чыыры, бот чогаадылга ажылын бижиири, кѳрген чүүлдеринге үнелел бижиир, номчукчунуң дневнигин чорудары, номчаан чогаалынга хамаарыштыр кроссвордттар тургузары, номчаан чогаалынга хамаарыштыр чуруктар чурудары., чогаалчыларнын чогаадыкчы намдарынга хамаарыштыр презентациялар кылыры


Автор: Иргит Рада Олеговна
Похожие материалы
Тип Название материала Автор Опубликован