Именная страница
Главная / Старшие классы / Родной язык и литература

чечен чогаалды сайгарарынын хевирлери

Скачать
22.45 КБ, 304720.docx Автор: Хертек Айланмаа Очур-ооловна, 20 Мар 2015

чечен чогаал


Автор: Хертек Айланмаа Очур-ооловна
Похожие материалы
Тип Название материала Автор Опубликован
документ чечен чогаалды сайгарарынын хевирлери Хертек Айланмаа Очур-ооловна 20 Мар 2015
документ Диктантыларнын хевирлери Шилова Чаяна Чадамбаевна 2 Мар 2016
документ Анализ воспитательной работы Монгуш Чечен-кыс Николаевна 21 Мар 2015
документ Тыва дыл болгаш литературлуг номчулга кичээлдеринде чурукка тест хевирлери Хорлуг-оол Мирайда Суруновна 30 Мар 2015
документ Ажык кичээл Темазы: «К» деп унну ооредпишаан Тыва аас-чогаалды ажыглаары Хомушку Ай-кыс Валерьевна 29 Фев 2016
документ Беседа "Вред курения и алкоголя" Куулар Чечен-оол Чаш-оолович 20 Мар 2015
документ Беседа "Настоящий мужчина" Куулар Чечен-оол Чаш-оолович 20 Мар 2015
документ Аът – тыва кижиниё ынак х=лгези. Монгуш Чечен-кыс Николаевна 21 Мар 2015
документ Анализ воспитательной работы камгалакчы Монгуш Чечен-кыс Николаевна 21 Мар 2015
документ Куш-ажыл дугайында чечен-чугаалар болгаш шулуктер Быстан-оол Шончалай Эресовна 30 Мар 2015
разное Б.Д.Ховенмейнин чечен чугааларында оолдарнын овур-хевири Маадыр Сайзана Кан-Демировна 7 Дек 2015
документ Эссе : моя педагогическая философия Дун Айгуль Чечен-ооловна 1 Апр 2015
документ Чараа-чечен (М. Пришвин) Чульдум Полина Мижит-ооловна 23 Сен 2015
документ Класс шагы. Темазы: «Чечен менде, чечек черде» Ендан Чарита Сергеевна 31 Мар 2015
документ Внеклассное мероприятие "Здоровый образ жизни" Куулар Чечен-оол Чаш-оолович 1 Апр 2015
презентация Опиливание заготовок из металла Кунгаа Чечен Базыр-оолович 4 Апр 2015
документ Опиливание заготовок из металла Кунгаа Чечен Базыр-оолович 4 Апр 2015
документ Улегер домактар болгаш чечен состер Саая Ниля Мартан-ооловна 2 Мар 2016
документ К.Кудажынын «Тараа» деп тоожузун ооредип тура чорудар оюннарнын хевирлери Ондар Саяна Экер-ооловна 20 Мар 2015
документ К.Кудажынын «Тараа» деп тоожузун ооредип тура чорудар оюннарнын хевирлери Ондар Саяна Экер-ооловна 20 Мар 2015
документ Илеткел "Тест болгаш оон хевирлери" Бады Чейнеш Дадар-ооловна 20 Мар 2015
документ методические рекомендации "Чогаадыг бижиириниң аргалары" Чогаадыгнын хевирлери Ондар Ангелина Борисовна 20 Мар 2015
документ Ч.Кууларның «Шораан» деп тоожузун өөредип тура чорудар оюннарның хевирлери Чанзалай Оюмаа Николаевна 9 Апр 2015
документ Берге кижизидилгелиг уругну өөредилгеже болгаш кижизидилгеже хаара тудары,оларның-биле чоргузар хемчеглернин хевирлери Болат Екатерина Монмеевна 18 Апр 2015
документ Илеткел. «Эдертиглернин хевирлери, оларны чорудары, оон ужур-дузазы». Кужугет Аржаана Николаевна 22 Апр 2015
документ Открытый урок по изо: "Тыва угулза хээлернин тускай хевирлери" /на родном "тувинском" языке/ Хертек Анай-Хаак Викторовна 6 Июл 2015
документ Доклад на тему: Использование ИКТ на уроках русского языка и литературы Дун Айгуль Чечен-ооловна 1 Апр 2015
документ Ада-ие ооредилгези: "Ажы-тол болгаш ада-ие" Куулар Чечен Кара-ооловна 15 Окт 2015
документ К.Кудажыныӊ «Сарыг-оолдуӊ плантациязы» деп чечен чугаазында улуг чогаалчыныӊ овур-хевири. Дайгиранза Анай-Хаак Сергеевна 15 Фев 2016
документ Чечен чогаал номчулгазы «Хек» деп ненец улустун тоолу. Куулар Чодураа Владимировна 1 Мар 2016
документ 9 класска «Чечен чогаалдыӊ лингвистиктиг анализи» деп элективтиг курс программазы Донгак Уран Ыспан-ооловна 14 Апр 2015
документ Интеллектуальная игра "Морфология.Повторение" для учащихся 3-4 классов Дун Айгуль Чечен-ооловна 19 Апр 2015
документ Открытый урок по теме: "Род имен существительных" 5 класс Дун Айгуль Чечен-ооловна 19 Апр 2015
презентация, документ разработка урока на тувинском языке «Шангыр- оол Суваңның « Азыранды» деп чечен чугаазында кижи болгаш бойдус деп теманы көргүскени» Сат Надежда Монгушовна 20 Мар 2015