Главная / Старшие классы / Родной язык и литература

Чаңгыс чугула кежигүннүг домактар

Скачать
1.11 МБ, 296253.ppt Автор: Широкова Лола Игоревна, 20 Мар 2015

Кичээлдиң сорулгазы:

Чаңгыс чугула кежигүннүг домактар дугайында билигни чедип алыр, оларны сөзүглел иштинден ийи чугула кежигүннүг домактардан ылгап өөренир.


Автор: Широкова Лола Игоревна
Похожие материалы
Тип Название материала Автор Опубликован
презентация Чаңгыс чугула кежигүннүг домактар Широкова Лола Игоревна 20 Мар 2015
презентация, документ Кичээлдиң технологтуг картазы "Чаңгыс чугула кежигүннүг домактар" Дамбаа Шенне Вадимовна 2 Мар 2016
документ Чангыс чугула кежигуннуг домактарга туннел кичээл Оюн Зоя Даржааевна 20 Мар 2015
документ "Кандыг-даа мергежил чугула" Монгуш Шончалай Ооржаковна 3 Ноя 2015
документ Чангыс аймак кежигүннерлиг домактар. Иргит Аина Юрьевна 20 Мар 2015
документ Куш-ажыл дугайында улегер домактар Быстан-оол Шончалай Эресовна 30 Мар 2015
документ Быжыглаашкын кичээл. Чангыс аймак кежигуннерлиг домактар. Тойлу Менги Вадимовна 4 Мая 2015
документ Улегер домактар кижизидилгеде Тойлу Сылдыс Сергеевич 15 Фев 2016
документ Улегер домактар Ооржак Ачыты Владимирович 2 Мар 2016
документ Улегер домактар болгаш чечен состер Саая Ниля Мартан-ооловна 2 Мар 2016
документ Бөдүүн домак. Домактың чугула болгаш ийиги черге кежигүннери. Салчак Кара-кыс Даниловна 20 Мар 2015
документ Хөй тайылбыр домактарлыг (кезектерлиг) чагырышкан нарын домактар Салчак Кара-кыс Даниловна 20 Мар 2015
документ кичээл планы "Чангыс аймак кежигуннерлиг домактар" 7кл Cанчай Чочагай Сатовна 20 Мар 2015
документ Улегер домактар-биле ажылдаарынга методиктиг сумелер Быстан-оол Шончалай Эресовна 31 Мар 2015