Главная / Старшие классы / Родной язык и литература

Чангыс аймак кежигүннерлиг домактар.

Скачать
52.5 КБ, 317871.doc Автор: Иргит Аина Юрьевна, 20 Мар 2015

Сорулгазы:1). Чангыс аймак кежигүннерлиг домактар дугайында билигни өөреникчилерниң билип алганын хынаары, бар билиглерин улам делгемчидери.

2). Уругларны бүдүштүг мөзү-шынарга кижизидери.

3). Аас болгаш бижимел чугаазын сайзырадыры, сөс курлавырын байыдары.


Автор: Иргит Аина Юрьевна
Похожие материалы
Тип Название материала Автор Опубликован
документ Чангыс аймак кежигүннерлиг домактар. Иргит Аина Юрьевна 20 Мар 2015
документ Быжыглаашкын кичээл. Чангыс аймак кежигуннерлиг домактар. Тойлу Менги Вадимовна 4 Мая 2015
документ кичээл планы "Чангыс аймак кежигуннерлиг домактар" 7кл Cанчай Чочагай Сатовна 20 Мар 2015
презентация тыва дылга кичээл Тема"чангыс аймак кежигуннерлиг состер" 7класс презентация Cанчай Чочагай Сатовна 20 Мар 2015
презентация Карточка-шынзыдылга "Чангыс аймак кежигуннерлиг домак" Ховалыг Чинчи Валерьевна 18 Апр 2015
документ Чангыс чугула кежигуннуг домактарга туннел кичээл Оюн Зоя Даржааевна 20 Мар 2015
презентация Чаңгыс чугула кежигүннүг домактар Широкова Лола Игоревна 20 Мар 2015
документ Куш-ажыл дугайында улегер домактар Быстан-оол Шончалай Эресовна 30 Мар 2015
документ Улегер домактар кижизидилгеде Тойлу Сылдыс Сергеевич 15 Фев 2016
документ Улегер домактар Ооржак Ачыты Владимирович 2 Мар 2016
документ Улегер домактар болгаш чечен состер Саая Ниля Мартан-ооловна 2 Мар 2016
документ Классный час "Чангыс чер чурттуг эки турачыларывыс" Монгуш Нина Юрьевна 20 Мар 2015
документ Разработка открытого урока по математике "Хой оранныг саннарны чангыс оранныг санга улээри". Ондар Аяна Павловна 30 Мар 2015
документ "...Ажы-толдун чурээн чылдыр, Ава дээрге хун дег чангыс". Саая Ниля Мартан-ооловна 2 Мар 2016
документ Хөй тайылбыр домактарлыг (кезектерлиг) чагырышкан нарын домактар Салчак Кара-кыс Даниловна 20 Мар 2015
документ Улегер домактар-биле ажылдаарынга методиктиг сумелер Быстан-оол Шончалай Эресовна 31 Мар 2015
презентация, документ Кичээлдиң технологтуг картазы "Чаңгыс чугула кежигүннүг домактар" Дамбаа Шенне Вадимовна 2 Мар 2016