Главная / Старшие классы / Родной язык и литература

Хөй тайылбыр домактарлыг (кезектерлиг) чагырышкан нарын домактар

Скачать
29.03 КБ, 300575.docx Автор: Салчак Кара-кыс Даниловна, 20 Мар 2015

Сорулгазы: 1.Хөй тайылбыр домактарлыг (кезектерлиг) чагырышкан нарын домактарны утка-тургузуг талазы-биле сайгарып катаптаар.

2. Аас болгаш бижимел чугаага хөй тайылбыр домактарлыг (кезектерлиг) чагырышкан нарын домактарны делгереңгей ажыглаарынга чаңчыктырар.

3. Төрээн дылынга ынак болурунга кижизидер.

Дерилгези: схемалар.


Автор: Салчак Кара-кыс Даниловна
Похожие материалы
Тип Название материала Автор Опубликован
документ Хөй тайылбыр домактарлыг (кезектерлиг) чагырышкан нарын домактар Салчак Кара-кыс Даниловна 20 Мар 2015
разное тест Чагырышкан нарын домак Оолак Алимаа Достай-ооловна 20 Мар 2015
презентация Уенин тайылбыр домаа Бады Чейнеш Дадар-ооловна 20 Мар 2015
документ "Чараш болур дизе" Куулар Любовь Нарын-ооловна 18 Апр 2015
документ "Аажы-чан культуразы" Куулар Любовь Нарын-ооловна 18 Апр 2015
документ "Арга болгаш кижи" Куулар Любовь Нарын-ооловна 18 Апр 2015
документ "Роль чистоговорок в развитии навыков звукопроизношения" Куулар Любовь Нарын-ооловна 19 Апр 2015
документ "Уруглар кижизидилгезинге ада-иенин ролю" Куулар Любовь Нарын-ооловна 10 Мая 2015
презентация Чаңгыс чугула кежигүннүг домактар Широкова Лола Игоревна 20 Мар 2015
документ Чангыс аймак кежигүннерлиг домактар. Иргит Аина Юрьевна 20 Мар 2015
документ Куш-ажыл дугайында улегер домактар Быстан-оол Шончалай Эресовна 30 Мар 2015
документ Улегер домактар кижизидилгеде Тойлу Сылдыс Сергеевич 15 Фев 2016
документ Быжыглаашкын кичээл. Чангыс аймак кежигуннерлиг домактар. Тойлу Менги Вадимовна 4 Мая 2015
документ Улегер домактар Ооржак Ачыты Владимирович 2 Мар 2016
документ Улегер домактар болгаш чечен состер Саая Ниля Мартан-ооловна 2 Мар 2016
презентация презентация открытого урока на тему "Υениң тайылбыр домаа.Катаптаашкын." Ондар Ангелина Борисовна 20 Мар 2015
документ кичээл планы "Чангыс аймак кежигуннерлиг домактар" 7кл Cанчай Чочагай Сатовна 20 Мар 2015
документ Улегер домактар-биле ажылдаарынга методиктиг сумелер Быстан-оол Шончалай Эресовна 31 Мар 2015
презентация, документ Кичээлдиң технологтуг картазы "Чаңгыс чугула кежигүннүг домактар" Дамбаа Шенне Вадимовна 2 Мар 2016