Именная страница
Главная / По задаче / Родительские собрания

Дыл- ортек чок эртине.

Скачать
17.31 КБ, 306160.docx Автор: Тумат Байлан Дарыйхуураковна, 20 Мар 2015

Тыва дылывысты покталдырбайн арыг эдилеп, чараш хевээр ажыглаалынар. Уруг торуттунген тыва дылын ыяап-ла билир болур ужурлуг.


Автор: Тумат Байлан Дарыйхуураковна
Похожие материалы
Тип Название материала Автор Опубликован
документ Дыл- ортек чок эртине. Тумат Байлан Дарыйхуураковна 20 Мар 2015
разное разное Доржу Эртине Семис-оолович 1 Апр 2015
разное программа английского языка чок юлия федоровна 30 Мар 2015
разное программа английского языка чок юлия федоровна 30 Мар 2015
презентация Найыралда кызыгаар чок Монгуш Вера Мурзуевна 1 Апр 2015
документ портфолио Монгуш Эртине Дукайланович 20 Мар 2015
документ Эссе учителя истории Эртине Сайлан Кызыл-ооловна 17 Фев 2016
разное демоверсия общ 2016 Эртине Сайлан Кызыл-ооловна 17 Фев 2016
разное демоверсия9история2016 Эртине Сайлан Кызыл-ооловна 19 Фев 2016
документ Правители Руси. Эртине Сайлан Кызыл-ооловна 12 Апр 2015
разное демоверсия обществознание 2015 Эртине Сайлан Кызыл-ооловна 24 Апр 2015
разное портреты философов. Эртине Сайлан Кызыл-ооловна 24 Апр 2015
разное демоверсия история 2015 Эртине Сайлан Кызыл-ооловна 24 Апр 2015
документ кружок английского языка чок юлия федоровна 30 Мар 2015
документ 4 класстарга класс шагы «Найыралда кызыгаар чок». . Оюн Аржана Кок-ооловна 15 Окт 2015
документ Разработка урока: Амы чок бойдус кыжын. Дамба Алдын-Кыс Алексеевна 8 Фев 2016
разное Тыва дыл схемаларда болгаш таблицаларда Ооржак Ачыты Владимирович 2 Мар 2016
документ Начало Великой Отечественной войны. Эртине Сайлан Кызыл-ооловна 18 Фев 2016
презентация презентация методический семинар Эртине Сайлан Кызыл-ооловна 2 Мар 2016
документ поурочные разработки по истории России, 8 класс Эртине Сайлан Кызыл-ооловна 12 Апр 2015
разное Анимационные картинки по истории Эртине Сайлан Кызыл-ооловна 23 Апр 2015
документ План-конспект урока по физической культуре Бурундукай Эртине Каадырович 19 Мар 2016
документ хыналда ажыл. тыва дыл 7 класс Элбек Эмма Кутузововна 20 Мар 2015
документ Тыва дыл кичээлинге оюннар. Сарыглар Шолбана Чаш-ооловна 20 Мар 2015
документ Тыва дыл болгаш литературлуг номчулга кичээлдеринде чурукка тест хевирлери Хорлуг-оол Мирайда Суруновна 30 Мар 2015
документ "Тыва дыл" ажылчын кыдырааш Серендик Уран Болат-ооловна 20 Окт 2015
документ чогаалчыларнын тыва дыл дугайында шулуктери Болат Екатерина Монмеевна 10 Апр 2015
документ Тыва дыл кичээлдеринге ажыглаар карточкалар Ондар Айлана Даш-Могеевна 5 Мая 2015
презентация тыва дыл кичээлинге рефлексияны ажыглаары Саая Ниля Мартан-ооловна 2 Мар 2016
документ К-Э.Кудажынын "Уйгу чок Улуг-Хем" деп чогаалын ооредири Шилова Чаяна Чадамбаевна 2 Мар 2016
документ К.-Кудажыныӊ «Уйгу чок Улуг-Хем» деп чогаалыныӊ эпиктиг онзагайларын школага ѳѳредири Шилова Чаяна Чадамбаевна 2 Мар 2016
разное Презентация урока по информатике на тему "Истинность и ложность высказываний". 3 класс Эртине Эрика Руслановна 31 Мар 2015
документ Разработка военно-патриотической игры "Военная призывная комиссия" Монгуш Эртине Дукайланович 17 Апр 2015
презентация Доклад Класстан дашкаар ажылдарны тыва дыл, чогаал кичээлдеринге ооредири болгаш аңаа ажыглаар арга-методтар Иргит Рада Олеговна 20 Мар 2015
документ 5 класска тыва дыл кичээли. Темазы "Синоним" Монгуш Руслана Сынгиевна 20 Мар 2015
документ 7-ги класска тыва дыл кичээлинин календарь-тематиктиг планнаашкыны Шилова Чаяна Чадамбаевна 20 Мар 2015
документ Тыва дыл эртеминге календарь-темалыг планнаашкын 4 класс 2014-2015 ооредилге чылы Чооду Хензиг-оол Байыр-оолович 18 Янв 2016
документ Методиктиг суме: "Тыва дыл кичээлинге 3-ку класска ажыглаар чижек тестилер" Ондар Розалия Александровна 15 Окт 2015
документ Методиктиг суме: "Тыва дыл кичээлинге 4-ку класска ажыглаар чижек тестилер" Ондар Аржаана Кан-ооловна 15 Окт 2015
документ Доклад на тему "С.А.Сарыг-оолдун уругларга бижээн шулуктерин уругларнын дыл-домаан эдип сайзырадырынга ажыглаары болгаш кижизидикчи дузалыы" Сат Айлаана Александровна 1 Ноя 2015