Главная / Старшие классы / Родной язык и литература

Кичээл - оюн. М.Ы. Идам-Сурун "Оорушкумнун дээди чурту"

Скачать
51 КБ, 707212.doc Автор: Болат Екатерина Монмеевна, 31 Мар 2015

9-ку класска класстан дашкаар номчулга ичээли.Уругларны торээн чер-чуртунга ынакшылын кодуруп, сонуургалын бедидер.


Автор: Болат Екатерина Монмеевна
Похожие материалы
Тип Название материала Автор Опубликован
документ Кичээл - оюн. М.Ы. Идам-Сурун "Оорушкумнун дээди чурту" Болат Екатерина Монмеевна 31 Мар 2015
документ кичээл-оюн.5 класс "Сылдыстыг шак" Шилова Чаяна Чадамбаевна 2 Мар 2016
документ "Лексика" деп темага түңнел кичээл Оюн Зоя Даржааевна 10 Апр 2015
документ Чангыс чугула кежигуннуг домактарга туннел кичээл Оюн Зоя Даржааевна 20 Мар 2015
документ Оюн- кичээл: «Койгунчугаш-биле таныжылга» Доржукай Аяна Дыртый-ооловна 1 Мар 2016
документ Оюн-кичээл: «Аарыгны эмнээринден сагындырары белен». Доржукай Аяна Дыртый-ооловна 29 Фев 2016
документ Ажык кичээл "Хуулгаазын куштарым" Аржаана Александровна Мунзук 30 Мар 2015
документ Ажык кичээл "Санга 3-ту кадары" Куулар Елизавета Данзы-Баировна 30 Мар 2015
презентация, документ кичээл "Синонимнер" 5 класс Салчак Елена Владимировна 31 Мар 2015
презентация, документ Кичээл "Синонимнер" 5 класс Салчак Елена Владимировна 31 Мар 2015
документ Кичээл "Сан ады" Хомушку Белек-кыс Александровна 31 Окт 2015
документ Кичээл планы "Дужаал наклонениези" Сарыглар Чойгана Эрес-ооловна 2 Мар 2016
документ "Ыдыктыг саннарнын чажыттары" деп кичээл планы Салчак Сылдыс Викторовна 28 Фев 2016
документ Кичээл -моорей "сагынгырлар, тывынгырлар" Ооржак Вера Тартыковна 11 Фев 2016
документ Кичээл "Орээл чечектери" Монгуш Айлана Дыртык-ооловна 7 Фев 2016
документ «Эвээжедир,улгаттырар" деп темалыг кичээл-аян-чорук Ооржак Ульяна Эрес-ооловна 30 Мар 2015
презентация Эссе учителя начальных классов МБОУ "НОШ" с.Хову-Аксы Оюн Вероники Александровны Оюн Вероника Александровна 8 Фев 2016
документ С. Бүрбүнүӊ шүлүктеринге түӊнел кичээл. Оюн Зоя Даржааевна 20 Мар 2015
презентация, документ Ц деп ун болгаш Ц, ц деп ужуктер, (4-ку чада). Оюн-кичээл Ховалыг Буянмаа Владимировна 16 Сен 2015
документ "Свадебные куклы "Неразлучники"" Оюн Алдынай Андреевна 9 Ноя 2015
разное Урок-игра "Музыкальный калейдоскоп" Оюн Сыдым Маадыр-оолович 20 Мар 2015
документ Образовательная программа "Юные туристы" Оюн Елена Лапчаевна 21 Мар 2015
документ Разработка урока: "Углеводы" Оюн Анай-Хаак Хеймер-ооловна 21 Мар 2015
документ "Вхождение ТНР в состав СССР" Оюн Кара-кыс Саин-ооловна 21 Мар 2015
разное классный час "100-летний юбилей г. Кызыла" Оюн Шораана Михайловна 20 Мар 2015
документ Эссе "Я - учитель" Оюн Анай-Хаак Хеймер-ооловна 31 Мар 2015
документ Игра "Телеассорти" Оюн Юрий Бопуш-оолович 1 Апр 2015
презентация, документ Проект "Дайын - экологтуг хай-халап" Оюн Елизавета Эрен-ооловна 4 Апр 2015
документ Смотр знаний по теме "Архимедова сила" Сарыглар Алена Оюн-ооловна 4 Апр 2015
документ Кружок "Занимательная география" Оюн Алефтина Николаевна 10 Апр 2015
презентация, документ Сценарий школьного этапа юных чтецов "Живая классика" Оюн Альбина Тэпчааевна 20 Ноя 2015
документ "О трудных детях" Оюн Оксана Сергеевна 20 Ноя 2015
документ Разработка урока по теме: "Признаки растений" Оюн Шенне Михайловна 8 Апр 2015
документ Краткосрочный групповой творческий проект "Создаём красоту" Оюн Елизавета Эрен-ооловна 10 Апр 2015
документ оюн "Морфология + Синтаксис" Тойлу Менги Вадимовна 4 Мая 2015
презентация Разработка урока по теме: "Кожа" (8 класс) Оюн Шенне Михайловна 13 Мая 2015
документ "А деп ужукке оюн" Ховалыг Алла Когеловна 7 Дек 2015
документ социальный проект "Успенка-село мое родное" Оюн Салбакай Монгушевна 2 Мар 2016
презентация презентация к уроку "Измерение отрезков и углов" Оюн Салбакай Монгушевна 28 Фев 2016
документ Тренинг "Подарок мамам" Оюн Алекмаа Байыртыевна 19 Янв 2016