Именная страница
Главная / Старшие классы / Психология

Психологічна підтримка обдарованих дітей (цикл занять)

Скачать
189 КБ, 330918.doc Автор: Безродняя Эльвира Евгеньевна, 20 Мар 2015

У сучасних умовах проблема обдарованості стає дедалі актуальнішою. Насамперед це пов’язано із потребою суспільства в неординарних творчих особистостях, особистостях нової формації, особистостях здатних ініціювати та здійснювати інновації.

Обдарована дитина – національне надбання держави, запорука матеріального, культурного та морального прогресу будь-якого суспільства. К.Д.Ушинський стверджував: "Якщо хочеш виховати людину всебічно розвинену, то треба, перш за все, пізнати її всебічно".

Загальновідомо, що коли змінюється середовище, в якому навчається дитина, змінюються її уявлення про себе, свої творчі можливості. Потреби часу передбачають, щоб зміни у ставленні дитини до власного „Я” були позитивними. А для цього наставникам, педагогам потрібно допомогти дитині пізнати себе, інших людей; навчити її відчувати власний стан, аналізувати поведінку, адекватно оцінювати реальні успіхи, запобігати невдачам з психологічного дисбалансу між власним внутрішнім світом і зовнішнім впливом на дитину.

Тому психологічна служба закладу працює над проблемою «Психологічний супровід обдарованих школярів, як один з напрямків компетентнісно орієнтованого навчання й виховання». Одним з головних напрямків роботи школи є створення умов для оптимального розвитку обдарованих дітей, просто здатних дітей, таких, що є серйозна надія на подальший якісний стрибок у розвитку їхніх здібностей, дітей, чия обдарованість у даний момент може бути ще й не виявилася. Для роботи психологічної служби закладу в цьому напрямку визначено мету, завдання та засоби їхнього досягнення.

Мета психологічного супроводу обдарованих школярів - це всебічне дослідження особистості дитини з метою її гармонійного розвитку, сприяння у розвитку їхньої самореалізації, професійному самовизначенню, збереженню психологічного й фізичного здоров'я.

Завдання:

 • виявлення і розвиток задатків та здібностей кожного учня;
 • сприяння формуванню позитивної Я-концепції (самовідносини, самоповаги, самоприйняття);
 • розвиток емоційної стійкості, формування навичок саморегуляції, подолання стресу, поводження в екстремальних ситуаціях (конкурсах, олімпіадах, іспитах);
 • сприяння соціалізації, формуванню комунікативних навичок;
 • підвищення загальнокультурного та інтелектуального рівнів учнів;
 • допомога у практичному застосуванні здобутих знань.
 • Форми і методи реалізації:

 • психологічна діагностика обдарованості дітей;
 • консультативна допомога учням;
 • психологічна просвіта педагогів, батьків «Обдаровані діти: здібності та здатності» - семінар, виступи на засіданні педради, на батьківських зборах;
 • створення банку обдарованих дітей, картки обдарованої дитини;
 • корекційно - відновлювальні та розвивальні заняття з обдарованими дітьми.

 • Автор: Безродняя Эльвира Евгеньевна
  Похожие материалы
  Тип Название материала Автор Опубликован
  документ Психологічна підтримка обдарованих дітей (цикл занять) Безродняя Эльвира Евгеньевна 20 Мар 2015
  документ психологічна газета №7 Безродняя Эльвира Евгеньевна 20 Мар 2015
  документ психологічна газета №6 Безродняя Эльвира Евгеньевна 20 Мар 2015
  документ психологічна газета №5 Безродняя Эльвира Евгеньевна 20 Мар 2015
  документ психологічна газета №4 Безродняя Эльвира Евгеньевна 20 Мар 2015
  документ психологічна газета №3 Безродняя Эльвира Евгеньевна 20 Мар 2015
  документ психологічна газета №2 Безродняя Эльвира Евгеньевна 20 Мар 2015
  документ психологічна газета №1 Безродняя Эльвира Евгеньевна 20 Мар 2015
  документ Завдання для дітей під час вимушених канікул Пасечная Виктория Валериевна 8 Фев 2016
  презентация Використання сюжетних спортивно-розвиваючих комплексів в роботі з фізичного розвитку дітей дошкільного віку. Курилко Оксана Анатольевна 31 Мар 2015
  документ Конспект організованої навчально – пізнавальної діяльності для дітей старшого та середнього дошкільного віку Рибак Любовь 16 Окт 2015
  документ освітній проект для дітей старшого віку "Відкрити серце для добра" Паливода Татьяна Михайловна 8 Апр 2015
  презентация Проект "Створення корекційно-розвиваючого середовища для дітей старшого дошкільного віку в логопедичній групі" Попова Ольга Степановна 4 Апр 2015
  разное чем занять дошкольника Кибальченко Клавдия Федоровна 1 Апр 2015
  документ Как занять детей Левашина Наталья Дмитриевна 31 Мар 2015
  разное ЧЕМ ЗАНЯТЬ МАЛЫША В ВЫХОДНЫЕ!??? ахметшина айсылу ибрагимовна 4 Апр 2015
  документ Чем занять ребёнка Выдрина Виктория Васильевна 16 Апр 2015
  разное Чем занять детей в морозные дни. Касперович Татьяна Геннадьевна 4 Апр 2015
  разное Чем занять трехлетнего непоседу Пустовалова Екатерина Сергеевна 31 Мар 2015
  документ Алгоритмы с повторениями. Цикл с параметром FOR. Цикл с предусловием WHILE. Цикл с постусловием REPEAT. Кирпиченко Екатерина Владимировна 21 Мар 2015
  документ Цикл занятий Касумова Надежда Анатольевна 30 Мар 2015
  документ цикл уроков качества Яценко Наталья Анатольевна 21 Мар 2015
  разное Цикл игр "Красота природы" Продащук Любовь Васильевна 30 Мар 2015
  презентация, документ цикл уроков чтения Бочка Ирина Александровна 30 Мар 2015
  разное Цикл развивающих занятий с детьми подготовительной группы panasonik_panasonik345 31 Мар 2015
  документ Цикл уроков математики Колина Инна Валерьевна 31 Мар 2015
  документ Цикл тестов Анджеловски Майрам Аведисовна 12 Апр 2015
  видео Жизненный цикл развития лягушки. Сухова Татьяна Митрофановна 28 Мая 2015
  документ Цикл наблюдений Никитина Алёна Анатольевна 17 Мар 2016
  документ цикл бесед Османова Фарида Увайсовна 19 Мар 2016
  документ Чем занять ребенка в праздничные и выходные дни Соловьёва Ольга Васильевна 20 Мар 2015
  документ Чем занять ребенка во время болезни? Крутилина Екатерина Николаевна 30 Мар 2015
  документ Чем занять детей вечером Дорошенко Анна Валентиновна 30 Мар 2015
  разное чем занять ребенка на прогулке Латышева Людмила Сергеевна 30 Мар 2015
  документ Как быстро занять ребенка Перепелицына Елена Юрьевна 31 Мар 2015
  документ Чем и как занять ребенка дома? Полякова Инга Александровна 31 Мар 2015
  документ 30 СПОСОБОВ С ПОЛЬЗОЙ ЗАНЯТЬ МАЛЫША Юсубова Ирада Илясовна 31 Мар 2015
  разное активные дети - чем их занять? Уланова Ольга Вадимовна 31 Мар 2015
  документ Чем занять ребёнка дома Чернова Тамара Николаевна 31 Мар 2015
  документ Чем занять ребенка дома Коновалова Екатерина Васильевна 31 Мар 2015