Главная / Старшие классы / Родной язык и литература

Рабочая программа 11 класс (по учебнику Р.З.Хайдарова)

Скачать
246 КБ, 319931.doc Автор: Набиуллина Назлыгуль Фаляхутдиновна, 20 Мар 2015

Аңлатма язуы

Рус телендә сөйләшүче балаларга татар теле укытуның төп максаты һәм бурычлары:

-укучыларның гомуми белем мәктәбендә үзләштергән белемнәрен һәм сөйләм күнекмәләрен камилләштерү һәм тирәнәйтү;

-тел күренешләрен танып белергә, чагыштырырга, гомумиләштерергә күнектерү;

-татар телен халыкның рухи, әхлакый, мәдәни хәзинәсе буларак аңларга ирешү;

-татар әдәбиятыннан алган белемне сөйләм телендә куллана белү;

-алган белемнәрне җанлы аралашу шартларында кулланырга өйрәтү;

-укучыларның орфографик, пунктацион граматолылык дәрәҗәсен камилләштерү.

Рус телендә сөйләшүче балаларга татар әдәбияты укытуның төп максаты һәм бурычлары:

-матур әдәбият текстларын кабул итү, төп әдәби-тарихи мәгълүматларны һәм әдәби-теоретик төшенчәләрне белү; әдәби-тарихи процесс турында гомуми караш булдыру;

-гомумхалык карашлары, гражданлык тойгысы, патриотизм хисләре, татар әдәбиятына һәм татар халкының мәдәни кыйммәтләренә ихтирам тәрбияләү;

-әдәби зәвыкны, телдән һәм язма сөйләмне үстерү;

-татар классик әдәбияты, балалар әдәбиятының, хәзерге татар әдәбиятының күренекле вәкилләрен атый белү, аларның әсәрләреннән өзекләрнең эчтәлеген аңлау һәм фикер алыша белү;

-татар халкының әдәбияты, тарихы, мәдәнияты буенча мәгълүматлы булу;

-бүгенге татар сәнгатенең күренекле вәкилләре турында хәбәрдар булу.

Тел материалын үзләштерүгә таләпләр

 • Татар теленең төп фонетик үзенчәлекләрен гамәли белү.
 • Иҗек чигендәге фонетик үзгәрешләрне истә тотып сөйли алу.
 • Хикәя, сорау, боеру һәм тойгылы җөмләләрне дөрес интонация белән әйтә алу.
 • Актив үзләштерелгән лексик берәмлекләрне, шул исәптән кушма, тезмә, парлы һәм кыскартылма сүзләрне дөрес куллана һәм яза белү.
 • Антоним, синоним, омонимнарны аера белү һәм сөйләмдә урынлы куллана алу.
 • Татарча-русча, русча-татарча һәм башка төр сүзлекләрдән файдалана белү.
 • Аерым сүз төркемнәренә хас грамматик формаларның татар һәм рус телләрендә тәңгәл килү-килмәвен белү: татар телендә исемнең род категориясе булмавы һәм аның лексик берәмлекләр белән бирелеше; татар телендә исемнең тартым категориясе булу һәм аның рус телендә бирелеше; татар телендә хикәя фигыльнең заман формаларының мәгънәви үзенчәлекләре; татар телендә фигыльнең вид категориясе булмавы һәм аның аналитик формалар белән бирелеше; бәйлек һәм бәйлек сүзләрнең татар телендә сүздән соң килүе; татар телендә саннарның һәм сыйфатларның исем янында килеш белән төрләнмәве.
 • Татар телендәге хикәя җөмләнең хәбәр белән тәмамлану үзенчәлеген истә тотып, сөйләм оештыра алу.
 • Язма сөйләмдә тыныш билгеләрен дөрес куя белү: ия белән хәбәр арасында сызык; җөмләнең аерымланган кисәкләре, модаль сүзләр, тиңдәш кисәкләр янында, кушма җөмләдә тыныш билгеләре.
 • Сөйләм эшчәнлеге төрләренә өйрәтүгә таләпләр

  Тыңлап аңлау

  Җанлы сөйләмне тыңлап аңлап, сөйләшүдә катнаша алу; тыңланган мәгълүматны аңлатып бирә алу һәм, эчтәлегенә таянып, сорауларга җавап бирә алу.

  Диалогик сөйләм

  Аралашканда төрле репликалардан (сораштыру, кабатлап сорау, тәкъдим итү, риза булу һ.б.) урынлы файдалана алу; әңгәмәдәшнең социаль хәлен исәпкә алып, сөйләшү оештыра алу; аралашу барышында фикерне төгәл җиткерә алу; киңәйтелгән репликаларны кулланып, сөйләшү үткәрә алу; укылган текстларның эчтәлеге буенча бәхәсләрдә катнашканда, оппонентларның фикерен исәпкә алып, үз карашларыңны раслый һәм дәлилли алу; укылган әдәби әсәрләрнең эчтәлеге буенча әңгәмә кора алу.

  Монологик сөйләм

  Төрле җөмлә калыпларын урынлы кулланып, мөһим вакыйгалар, дөнья яңалыклары турында хәбәр итә алу һәм аларга карата үз мөнәсәбәтеңне һәм фикерләреңне белдерә алу; сөйләмне эзлекле һәм аңлаешлы итеп оештыра белү; татар классик әдипләренең тормышы һәм иҗаты турында сөйли алу; әдәби әсәрләрдә күтәрелгән проблемаларны аңлый һәм аларга карата үз фикерләреңне дәлилләп әйтә белү; әсәрдәге геройларны характерлап, алар турында фикер әйтә белү.

  Уку

  Уку төрләреннән файдаланып, тексттан кирәкле мәгълүматны таба алу һәм аның эчтәлеген телдән яки язмача белдерә алу; текст белән мөстәкыйль эшләү күнекмәләренә ия булу; шигъри текстларны яттан сөйли белү; әдәби текстның төрен һәм жанрын билгели белү; татар һәм рус телләрендәге әдәби әсәрләрнең уртак һәм милли үзенчәлекләрен билгели, әхлакый кыйммәтләрне чагыштырып бәяли алу; татар әдәбияты классикларын һәм аларның танылган әсәрләрен атый белү; аерым автор һәм аның әсәрләре, татар әдәбияты турында кирәкле мәгълүматны белешмә әдәбият, Интернет аша таба белү.

  Язу һәм язма сөйләм

  Аралашу ситуациясенә карата фикерләрне язмача белдерә алу; өйрәнелгән темага яки укылган текстның эчтәлегенә нигезләнеп, сочинение яза алу; укылган яки тыңланган текстның планын төзеп, аның эчтәлеген язмача сөйләп бирә алу; тәкъдим ителгән темага реферат яза алу.

  Сәгать саны

  Бүлекләр

  Лексика

  Грамматика

  1

  31

  Алда юллар, кайсын сайларга?

  Күркәм, тир түгү, дөнья тану, кеше характерына хас сыйфатлар, аяныч, дәрәҗә, даһи, куәтле, остаз, гаять, бутамагыз, җаваплы, өлгереш, горурлык, сабырлык, БДИ, кыяфәт, карак, шикле, җинаять, хокук, гадел, нәсел.

  Хикәя фигыльнең заман формалары, җөмлә кисәкләре, килешләр, сыйфат фигыльнең заманнары, шарт фигыль, хәл фигыль, зат алмашлыклары, сүз ясагыч кушымчалар, бәйлек сүзләр.

  2

  19

  Татарстан Республикасы

  Шартнамә, игълан ителде, чыганак, милли, сынлы сәнгать, саклана, атаклы, тамашачы, шәхес, данлыклы, җитәкчелек итә, вакыйга.

  Ия белән хәбәр арасында сызык кую, сан төркемчәләре, билгесез киләчәк заман хикәя фигыльнең зат-сан белән төрләнеше.

  3

  24

  Гаилә һәм балалар

  Шаккату, ияләшә төшү, аерылышу, эндәшми калам, серне ачу, шаярту, хис итү, өйләнешә, көнләшә, барыбер, тәре, кәләпүш, намаз, үкенү, чуар, купшы, казына, интегә, үкенә, кызарта, шашкан музыка, читлек, дога, төнге тормыш, мәрхүмә, фахишә, коточкыч, һәлакәт.

  Бәйлек сүзләрнең төрле килешләрдә кулланылышы, билгесез киләчәк заман хикәя фигыльнең зат-сан белән төрләнеше, тәмамланмаган үткән заман хикәя фигыль, рәвеш төркемчәләре, җыйнак, җәенке җөмләләр, исем фигыль, туры сөйләм.

  4

  28

  Мәхәббәт – гаиләнең нигезе

  Кое, исбатлый, файда, шаян, рәсми, сабыр ит, тырыша, үсмер чакта, мәҗлес, вәгъдә, сөй.

  Инфинитив, боерык фигыль, тезүче һәм ияртүче теркәгечләр.

  Тематик планда дәрес типларының исемнәре кыскартылып күрсәтелде:

  ЛКФ – лексик күнекмәләр формалаштыру

  ЛКК – лексик күнекмәләр камилләштерү

  ГКФ – грамматик күнекмәләр формалаштыру

  ГКК – грамматик күнекмәләр камилләштерү

  ЛГКК – лексик-грамматик күнекмәләр камилләштерү

  Д/с – диалогик сөйләм

  М/с – монологик сөйләм

  Д/м сөйләм – диалогик-монологик сөйләм

  Кабат. - кабатлау


  Автор: Набиуллина Назлыгуль Фаляхутдиновна
  Похожие материалы
  Тип Название материала Автор Опубликован
  документ Рабочая программа 11 класс (по учебнику Р.З.Хайдарова) Набиуллина Назлыгуль Фаляхутдиновна 20 Мар 2015
  документ Рабочая программа по алгебре по учебнику Алимова,11 класс Гаспарян Анна Алексеевна 1 Апр 2015
  документ Рабочая программа по физике 11 класс по учебнику Мякишева Волик Ирина Витальевна 16 Фев 2016
  документ Рабочая программа 11 класс по учебнику В.Н. Латчука Обухов Александр Михайлович 20 Мар 2015
  документ рабочая программа по геометрии к учебнику Атанасяна 9 класс Марынкина Светлана Николаевна 11 Апр 2016
  документ Рабочая программа по русскому языку 10 класс к учебнику Бабайцевой, Рабочая программа по литературе 11 класс к учебнику под редакцией В.П.Журавлёва Михайлова Лариса Михайловна 20 Мар 2015
  документ Рабочая программа по алгебре и началам анализа 10-11 класс к учебнику "Алгебра и начала анализа10-11" мордкович А.Г. Фёдорова Людмила Власовна 5 Апр 2015
  документ Рабочая программа по алгебре и началам анализа 11 класс (к учебнику Ш.А. Алимова) Сычикова Марина Николаевна 11 Фев 2016
  разное Рабочая программа по химии 11 профильный класс. Габидуллина Миляуша Хатиповна 21 Мар 2015
  разное Рабочая программа по химии 11 класс Бекирова Сусанна Диляверовна 21 Мар 2015
  разное Рабочая программа по биологии 11 класс Потапова Елена Васильевна 21 Мар 2015
  разное Рабочая программа по биологии 11 класс Потапова Елена Васильевна 21 Мар 2015
  разное Рабочая программа по биологии 11 профильный класс Габидуллина Миляуша Хатиповна 21 Мар 2015
  разное Рабочая программа по химии, 11 класс Мельникова Аксана Евгеньевна 21 Мар 2015
  разное Рабочая программа по истории. 11 класс Вагу Мария Викторовна 21 Мар 2015
  документ Рабочая программа по праву 11 класс профиль по учебнику А.Ф. Никитина Лина Сергеевна Овчаренко 20 Мар 2015
  документ Рабочая программа по праву 10-11 класс (0, 5 в год) по учебнику А.Ф. Никитина Лина Сергеевна Овчаренко 20 Мар 2015
  документ Рабочая программа по МХК 11 класс по учебнику Даниловой Дзюба Валентина Александровна 20 Мар 2015
  документ Рабочая программа по русской литературе, 11 класс, по учебнику М.Г. Ахметзянова Нургалиева Ирина Ильдусовна 21 Мар 2015
  документ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ХИМИИ 11 КЛАСС ПО УЧЕБНИКУ О.С.ГАБРИЕЛЯНА НА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД Сафонова Наталья Викторовна 20 Мар 2015
  документ Рабочая программа по химии 8-11 класс по учебнику Габриеляна О.С. Галимуллина Елена Юрьевна 20 Мар 2015
  документ Рабочая программа по химии 11 класс(2 часа) по учебнику Новошинского И.И., Новошинской Н.С. Акимова Ольга Васильевна 21 Мар 2015
  документ рабочая программа по биологии 11 класс по учебнику В.И.Сивоглазова, И.Б.Агафоновой Шевлякова Татьяна Ивановна 21 Мар 2015
  документ Рабочая программа по информатике 10-11 класс по учебнику Н.Д. Угринович (2 часа в неделю) Воронина Наталья Александровна 21 Мар 2015
  документ Рабочая программа по географии 10-11 класс профильный уровень по учебнику В.Н. Холиной Трофимова Ирина Анатольевна 21 Мар 2015
  документ Рабочая программа по экономике 10-11 класс по учебнику Киреева Домрачева Елена Алексеевна 21 Мар 2015
  документ Рабочая программа по геометрии 11 класс по учебнику Л. С. Атанасяна Кравченко Николай Анатольевич 21 Мар 2015
  документ Рабочая программа по географии 11 класс по учебнику Гладкий Ю. Н., "Полярная звезда" Захарычева Валентина Петровна 21 Мар 2015
  документ Рабочая программа по информатике и ИКТ 11 класс по учебнику Макаровой Н.В. Прилука Татьяна Ивановна 31 Мар 2015
  документ рабочая программа по информатике, 11 класс (по учебнику Семакина) Сивец Людмила Васильевна 4 Апр 2015
  разное Рабочая программа по русскому языку по учебнику Гольцовой. 11 класс. Базовый уровень Подобашина Марина Николаевна 1 Апр 2015
  разное Рабочая программа по математике 10-11 класс по учебнику Колмогорова Ушакова Валентина Александровна 7 Апр 2015
  документ Рабочая программа по обществознанию 11 класс профиль по учебнику Л.Н. Боголюбова Лина Сергеевна Овчаренко 31 Мар 2015
  документ Рабочая программа по обществознанию 11 класс база по учебнику Л.Н. Боголюбова Лина Сергеевна Овчаренко 31 Мар 2015
  документ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ГЕОМЕТРИИ ДЛЯ 9 КЛАССА (по учебнику Погорелова А.В. Геометрия 7-11 класс) Давтян Римма Артемовна 23 Апр 2015
  документ Рабочая программа по химии(базовый уровень) 11 класс к учебнику О.С.Габриеляна Мизерина Ирина Валерьевна 20 Мар 2015
  документ Рабочая программа по праву 10-11 класс к учебнику Баранова П.А. Литвинцева Татьяна Александровна 20 Мар 2015
  документ рабочая программа по биологии 11 класс 34 ч в неделю к учебнику В.И. Сивоглазова, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова Барышева Галина Викторовна 21 Мар 2015
  документ Рабочая программа по информатике 11 класс к учебнику Н.В. Макаровой Булатова Марина Андреевна 21 Мар 2015
  документ Рабочая программа по Экономической и социальной географии мира 11 класс к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И.Алексеевский. Белова Алла Петровна 21 Мар 2015