Главная / Старшие классы / Родной язык и литература

Рәвешләрне кабтлауга презентация

Рәвешләрне кабтлау Эшякихәлнеңбилгесенбелдереп, Ничек? Күпме? Кайчан? Кая? Кайда? Нигә? Сорауларынаҗавапбирәторганмөстәкыйльсүзтөркемерәвешдипатала. Рәвешкүбрәкфигыльгәиярепкилә: яхшыҗырлый(поетхорошо); татарчасөйләшә(говоритпо-татарски); еракбардык(ходилидалеко) Рәвешбилгенеңбилгесендәбелдерергәмөмкин: биктизсөйләшә(разговариваеточеньбыстро). Рустеленнәнаермалыбуларак, татартелендәэшякихәлнеңбилгесенбелдерәторгансүзләр үзеачыклаган сүз алдыннан килә. Рәвешләр җөмләдә хәл, аергыч, хәбәрбулыпкилергә мөмкин. Тамыррәвешләр Аз, бик, гаять, еш, күп, сирәк, соң, тиз, шактый, шәп, әле, элек Сәрвәрминемкүзләремәтурыкарый. (К.Т.) Улэлекүзенеңсәламатлегетурындазарланмыйиде. Ясалмарәвешләр Рәвешясагычкушымчалар: Ча-чә, лай-ләй, лата-ләтә, дай-дәй, тай-тәй, лап-ләп Алыгыз, сезнеңчәбулды.(Г.Н) Күршебабайгакердем, Көйләп, берсәламбирдем. (Ш. Г.) Парлырәвешләр Икетамырдан(сүздән) ясалалар, сызыкчаашаязылалар: Ачыктан-ачык, төркем-төркем, элек-электән, тора-бара Мосафирларашык-пошыкатка чыгыпутырыштылар. (Ф.Ә.) Кушмарәвешләр Икетамырны(сүзне) кушыпясалалар: Берсүзсез, көнозын, бервакыт, бераз, берзаман, быел Аңаберазхәлвәкисепбирде. (К.Н.) Тезмәрәвешләр Икеякиберничәтамырдан(сүздән) телепясалалар: Чынкүңелдән, әлләнигәбер, уларада, көннәрдәнберкөнне, тизарада, Җирҗимертепйөри. (Г.М.) Көннәрнеңберсендәкияүнеңата-аналарымәҗлескәчакырылдылар. •Сыйфатлау рәвешләре •Салмак, тиз, тын, кинәт, ачыктан-ачык, кызу, тегеләй-болай.. •Күләм-чама рәвешләре •Күп, аз, байтак, шактый, иртә-кич, көн-төн, вакыт-вакыт, сирәк-мирәк, озак, искиткеч •Охшату-чагыштыру рәвешләре •Олылырча, кешечә, үзенчә, алтындай, көндәй, көзгедәй, җырдай •Вакыт рәвешләре •Былтыр, кичә, бүген, элек, кышын, көзен, башта, күптән, бераздан, яңа гына •Урын рәвешләре •Еракта, ары, бире, югарыда, түбәндә, якында •Сәбәп, максат рәвешләре •Кирәктә, кирәкмәскә, бушка, юкка, юри Җөмләләрне тикшерү. • Мин акрын гына артка чигенәм. (В.Нуриев) • •Көн бардылар, төн бардылар, күп юллар үттеләр, ерак җирләргә җиттеләр. • •Безнең заманда могҗизага якын хәлләр күп. • •Рәвешләр җөмләдә хәл, аергыч, хәбәр булып килә. Тест 1. Рәвеш нәрсәне белдерә •а) предметның билгесен •ә) эш-хәлнең билгесен •б) эш-хәл, хәрәкәтне белдерә. • •2. Рәвеш нинди сорауларга җавап бирә •а) ничек? Кайчан? Кайда? Күпме? •ә) нинди? Кайсы? Ничек? Кая? •Б) күпме? Нәрсәне? Кая? Нишләгәч? • • 3.Рәвешләрнең ничә төркемчәсе бар? •а) дүрт •ә)алты •б) җиде •4. Рәвешләрнең үзләренә генә хас нинди билгесе бар? •а) зат-сан белән төрләнә •ә) исемләшә •б) төрләнми торган сүз төркеме • •5. Төзелешен ягыннан нинди рәвешләр була? •а) тамыр, ясалма, парлы •ә) кыскартылма, ясалма, тамыр •б)тамыр, ясалма, кушма, парлы, тезмә •6. Бу рәвешләрнең төркемчәләре нинди? •Былтыр, байтак, чәчәктәй, ерак, юклы, тиз • •а) вакыт, күләм-чама, охшату-чагыштыру, урын, сәбәп-максат, саф •ә) саф, күләм-чама, вакыт, охшану-чагыштыру, сәбәп-максат, урын •б) күләм-чама, урын, вакыт, сәбәп-максат, күләм-чама, вакыт, охшану-чагыштыру, сәбәп-максат, урын •б) күләм-чама, урын, вакыт, сәбәп-максат, охшату- чагыштыру, саф. • •7. Бирелгән рәвешләрнең ясалышлары ягыннан нинди рәвешләр булуын ачыкларга • •Бервакыт, иртә-кич, күз ачып йомганчы, көмештәй, кинәт • •а) тамыр, парлы, тезмә, кушма, ясалма •ә) кушма, парлы, тезмә, ясалма, тамыр •б) кушма, парлы, тезмә, тамыр, ясалма. Дөрес җаваплар. • Бәяләү •1-ә хатасыз эш - “5” ле •2-а 2 хата- “4” ле •3-ә 3 хата – “3” ле •4-б •5-б •6-а •7-ә
Автор: Рахматуллова Гульгена Иршатовна
Похожие материалы
Тип Название материала Автор Опубликован
разное Рәвешләрне кабтлауга презентация Рахматуллова Гульгена Иршатовна 20 Мар 2015
документ Рәвешләрне кабатлау. Тимофиева Людмила Габдулбаровна 9 Сен 2015
документ Рәвешләрне гомумиләштереп кабатлау Абзалова Эндже Равиловна 2 Мар 2016
документ Рәвешләрне кабатлау. Татар мәктәпләренең 6 нчы сыйныфлары өчен. Бикбова Венера Минсалиховна 20 Мар 2015
презентация презентация по химии "Презентация кабинета химии" Савчик Елена Александровна 21 Мар 2015
презентация моя презентация Лаврова Любовь Владимировна 20 Мар 2015
презентация Muse презентация Волкова Екатерина Геннадьевна 20 Мар 2015
презентация Романтичные образы - презентация Волкова Екатерина Геннадьевна 20 Мар 2015
презентация презентация к уроку Куртунова Александра Андреевна 20 Мар 2015
презентация Презентация Сисина Галина Антоновна 20 Мар 2015
презентация Презентация Сисина Галина Антоновна 20 Мар 2015
презентация Презентация к уроку Кабанова Ирина Николаевна 20 Мар 2015
презентация презентация педопыт Скуратова Наталья Васильевна 20 Мар 2015
презентация Презентация В.Б.Свинцов Соколова Татьяна Михайловна 20 Мар 2015
презентация презентация опыта Алагуева Ольга Лазаревна 20 Мар 2015
презентация Презентация - Noize MC Волкова Екатерина Геннадьевна 20 Мар 2015
презентация Презентация 2 Акименко Анна Александровна 20 Мар 2015
презентация Презентация Акименко Анна Александровна 20 Мар 2015
презентация презентация ШМО Гуримская Ольга Викторовна 20 Мар 2015
презентация Презентация Бажов П.П. Трибунская Надежда Дмитриевна 20 Мар 2015
презентация Шварц презентация Медведева Наталья Сергеевна 20 Мар 2015
презентация презентация Тимошенко Валентина Николаевна 20 Мар 2015
презентация Презентация Лермонтов Медведева Наталья Сергеевна 20 Мар 2015
презентация Презентация Лермонтов Медведева Наталья Сергеевна 20 Мар 2015
презентация презентация Лермонтов Медведева Наталья Сергеевна 20 Мар 2015
презентация Презентация к собранию Волгина Наталья Александровна 20 Мар 2015
презентация Презентация кабинета Тарасова Оксана Александровна 20 Мар 2015
презентация презентация урока Ролихина Олеся Магомедовна 20 Мар 2015
презентация Презентация Фомина Марина Анатольевна 20 Мар 2015
презентация Презентация Базунова Татьяна Михайловна 20 Мар 2015
презентация презентация Лихобабина И.А. 20 Мар 2015
презентация презентация портфолио Гладких Марина Васильевна 20 Мар 2015
презентация Презентация Шекспир Лизавенко Лариса Васильевна 20 Мар 2015
презентация презентация А.Ахматова Инна Валерьевна Диденко 20 Мар 2015
презентация презентация Пушкин А.С. Бобылева Александра Васильевна 20 Мар 2015
презентация Презентация по краеведению Данилова Татьяна Алексеевна 20 Мар 2015
презентация Презентация. Борис Пастернак. Шевчук Вера Степановна 20 Мар 2015
презентация Презентация Ломоносов М.В, Чумакова Елена Николаевна 20 Мар 2015
презентация презентация урока Николаева Наталия Владимировна 20 Мар 2015
презентация презентация о Суздале Мохначева Елена Ивановна 20 Мар 2015