Главная / По типу материала / Разное

Моя визитная карточка

Гурба гэhэн тоомнай Газар, тэнгэри, хун гурбанай гун холбоое харуулна. Бишье баhа гурба гэhэн тоогоор оор тухайгаа хоорэхэм. Гурбалжан ойлгосоор намайе мэдэхэт, Би Тунгалаг Чагдуровнаб, багшаб, эжыб. Һурагшадта ходо 3 угэ хэлэдэгби: «Бэрхэш! Һайн! Номоо узоо гуш? Гурбан юумэнэй хусоор багша болооб: Эжы абын хусэл, багшым нулоон, оорым эрмэлзэл. Наhан соом эгээл унэтэй гурбан: булэм, эжы абам, нухэдэм. Гурбан эгээн дуратай юумэм: Эдеэ хоол бэлдэхэ, компьютераар ажаллаха, теннис наадаха. Гурбан эгээн hайниие, жюри, таанадтаа хусэнэб: «Аянайтнай зам аятай байг лэ Ажабайдалтнай урагшатай байг лэ Хун бухэн хунгэн солбон, Хухюун дорюун жаргалаа эдлэг лэ!»
Автор: Гармаева Тунгалаг Чагдуровна
Похожие материалы
Тип Название материала Автор Опубликован
разное Моя визитная карточка Гармаева Тунгалаг Чагдуровна 1 Апр 2015
видео Моя визитная карточка Богданова Ольга Николаевна 18 Июн 2015
разное Моя визитная карточка Плотникова Надежда Борисовна 23 Дек 2015
документ моя визитная карточка Хучиева Ася Магомедовна 20 Мар 2015
документ моя визитная карточка Хучиева Ася Магомедовна 20 Мар 2015
документ Моя визитная карточка. Журавкова Валентина Алексеевна 20 Мар 2015
документ Моя визитная карточка Эрдынеева Эржэна Чимитовна 30 Мар 2015
документ Моя визитная карточка Дажы-Даваа Айлан Ондаровна 4 Апр 2015
презентация Моя визитная карточка Малышкина Александра Николаевна 9 Апр 2015
документ моя визитная карточка Зубарева Мария Александровна 29 Апр 2015
презентация МОЯ ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА Ерошенко Анна Владимимровна 9 Фев 2016
разное моя визитная карточка Болдина Елена Александровна 19 Мар 2016
презентация Визитная карточка проекта "Моя малая родина". Бразина Галина Николаевна 31 Мар 2015
документ Моя визитная карточка на конкурс "Учитель года 2012 Мышова Анна Александровна 1 Апр 2015
документ Мой класс - моя визитная карточка Лингард Ирина Анатольевна 1 Апр 2015
документ ЭССЕ "Моя визитная карточка" Ахмедова Марина Алексеевна 27 Янв 2016
презентация Моя мини визитная карточка Алешкова Лена Николаевна 1 Мар 2016
презентация, документ Моя визитная карточка на конкурс воспитателей 2014 Аухадшина Светлана Александровна 11 Дек 2015
разное Визитная карточка Попсуевич Людмила Алексеевна 1 Апр 2015
разное Визитная карточка. Стекленёва Светлана Юрьевна 15 Апр 2015
разное визитная карточка ИВАНОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА 30 Июн 2015
разное Моя визитная карточка на конкурсе "Воспитатель года" (+ видиоверсия) Редина Анастасия Николаевна 30 Мар 2015
разное Визитная карточка(Образец) Родина Екатерина Валерьевна 30 Мар 2015
разное Визитная карточка Западной Сибири Холкина Наталья Викторовна 1 Апр 2015
разное Визитная карточка нашей группы Асфатуллина Лена Сагитовна 31 Мар 2015
видео визитная карточка Горячева Татьяна Юрьевна 1 Апр 2015
видео Визитная карточка Самохина Ирина Евгеньевна 1 Апр 2015
видео Визитная карточка Сулименко Алевтина Владиславовна 1 Апр 2015
разное Визитная карточка Ильинская Ирина Алексеевна 1 Апр 2015
разное Визитная карточка воспитателя Калкутина Светлана Евгеньевна 1 Апр 2015
видео Визитная карточка класса Петрова Асия Шамилевна 1 Апр 2015
разное Визитная карточка Исаченко Илья Николаевич 5 Ноя 2015
видео Визитная карточка группы Панкрушева Наталья Геннадьевна 3 Июн 2015
разное Визитная карточка Кучеряну Наталья Владимировна 17 Дек 2015
Визитная карточка учителя Куулар Любовь Биче-ооловна 26 Апр 2017
документ ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА Затонская Вера Васильевна 20 Мар 2015
презентация ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА Бегзи Айдысмаа Алдын-ооловна 20 Мар 2015
презентация Визитная карточка Оноре Елена Владимировна 20 Мар 2015
презентация Визитная карточка Петракова Наталья Юрьевна 20 Мар 2015
документ Визитная карточка Семенова Елена Михайловна 20 Мар 2015