Главная / По типу материала / Общепедагогические технологии

Доклад

Скачать
29.2 КБ, 338699.docx Автор: Бегзи Айдысмаа Алдын-ооловна, 20 Мар 2015
Скачать
1.6 МБ, 338700.pptx Автор: Бегзи Айдысмаа Алдын-ооловна, 20 Мар 2015

Илеткел: «С.А.Сарыг-оолдуң чогаалдарынга даянып алгаш, технология кичээлдеринде уругларга алгы-кеш-биле ажылдарны кылдырып ѳѳредири»

Сорулгазы:

1. Уругларның практиктиг ажылдарын делгемчидип, күш- ажылга кижизидип, ѳѳредири.

2. Чоннуң езу- чаңчылдарынга ѳѳредип, шаандагы болгаш амгы үениң күш-ажылын деңнеп, дыл-домаан сайзырадыры, уругларның бот чогаадылгазын делгемчидери, амыдыралга ажыглаары-биле ѳѳредири.

Ажыглаан методтар: Бо ажылга тайылбырлап-бижиир (описательный), шинчилеп –тывар (частично-поисковый) аргаларны ажыглаан.

Ажылдың материалы: Дүктен болгаш кештен кылган ѳѳреникчилерниң ажылдарын технология кабинединде делгеп чыгганы.

Практиктиг ажыглалы: Уругларның хол-биле кылган ажылдарын школа музейинге делгеп салыры.


Автор: Бегзи Айдысмаа Алдын-ооловна
Похожие материалы
Тип Название материала Автор Опубликован