Главная / Начальные классы / Разное

Рабочая программа по татарскому языку

Скачать
50.86 КБ, 653355.docx Автор: Галимуллина Венера Ильфатовна, 31 Мар 2015

Знче сыйныфта татар теленнән календарь-тематик план (Хәйдәрова Р.З.)

Өйрәнелә торган бүлек, уку материалының темасы

Сәг

саны

Үткәрү

вакыты

Көтелгән нәтиҗәләр

Предмет нәтиҗәләре

Предметара нәтиҗәләр (Универсаль уку гамәлләре)

Шәхси нәтиҗәләр

КИМ

план

факт

белем

күнекмә

2нче сыйныфта үткәннәрне кабатлау

1.

2нче зат берлек һәм күплек сандагы зат алмашлыкларын ю.к һәм т.к дә төрләнүе

1

2нче зат берлек һәм күплек сандагы зат алмашлыкларын ю.к һәм т.к дә куллана белү

Алмашлыкларны кулланып , Яңа уку елы белән котлау.

Регулятив УУГ: Укытучы ярдәме белән эшне планлаштырырга өйрәнү

Танып белүУУГ: Текстта очраган таныш сүзләргә таянып, яңа сүзләрнең мәгънәсен төшенү.

Коммуникатив УУГ: Дәрестә һәм төрле ситуацияләрдә диалогта катнаша белү;

Укуга карата кызыксыну хисе булу, укучы ролен үзләштерү;

2.

Исемнәрнең. ю.к һәм ч..к дә төрләнүе

Кая? Кайда? Кайдан? сораулары

1

Исемнәрне юнәлеш һәм төшем килешләрдә куллану күнекмәләрен камилләштерү

Грамматик категорияләрне сөйләмдә куллана белү

Регулятив УУГ: Укытучы ярдәме белән эшне планлаштырырга өйрәнү

Танып белүУУГ: Текстта очраган таныш сүзләргә таянып, яңа сүзләрнең мәгънәсен төшенү.

Коммуникатив УУГ: Дәрестә һәм төрле ситуацияләрдә диалогта катнаша белү;

Укуга карата кызыксыну хисе булу, укучы ролен үзләштерү;

3.

Ничә? Нинди? сораулары

1

Ничә? Нинди? сорауларының җөмләдә кулланылышы

Ничә? Нинди? сорауларына җавап бирә белү

Регулятив УУГ: Укытучы ярдәмендә эшнең дөреслеген тикшерү.

Танып белүУУГ: Укытучының авыр булмаган сорауларына җавап бирә, тиешле мәгълүматны дәреслектән таба белү.

Коммуникатив УУГ: Парларда, группада эшли белү.

Тирә-яктагы-ларга игъти-барлы һәм их-тирамлы, алар-ны тыңлый һәм аларга үз фикерен яки мөнәсәбәтен белдерә ала;

4.

Күплек кушымчалары

-лар/-ләр, -нар/-нәр

1

Күплек кушымчаларын сөйләмдә дөрес итеп куллана белү

Күплек кушымчаларын сөйләмдә дөрес итеп куллана белү

5.

Исем.

1

Кем? Соравын бары тик кеше-ләргә карата гына куллана белү

Кем? Нәрсә сорауларын дөрес итеп куллана белү

Регулятив УУГ: Укытучы ярдәмендә эшнең дөреслеген тикшерү.

Танып белүУУГ: Укытучының авыр бул-маган сорауларына җавап бирә, тиешле мәгълүматны дәреслектән таба белү.

Коммуникатив УУГ: Парларда, группада эшли белү.

Укуга карата кызыксыну хисе булу, укучы ролен үзләштерү;

6.

[к][п] тартыкларына тәмамланган исемнәрнең берлек санда тартым белән төрләнеше

1

[к][п] тартыкла-рына беткән исемнәргә 1һәм 2 нче зат тар-тым кушымча-сын ялгаганда яңгырау парла-ры белән алма-шуын белү

Сөйләмдә һәм язуда дөрес әйтеп куллана белү

Регулятив УУГ: Укытучы ярдәме белән эшне планлаштырырга өйрәнү

Танып белүУУГ: Текстта очраган таныш сүзләргә таянып, яңа сүзләрнең мәгънәсен төшенү.

Коммуникатив УУГ: Дәрестә һәм төрле ситуацияләрдә диалогта катнаша белү;

Сыйныфташларын тыңлый һәм аларга үз фикерен яки мөнәсәбәтен белдерә алу;


Автор: Галимуллина Венера Ильфатовна
Похожие материалы
Тип Название материала Автор Опубликован