Главная / Начальные классы / Разное

Рабочая программа по татарскому языку. 2 класс. Переспектива

Скачать
50.58 КБ, 662272.docx Автор: Хадиуллина Эльвира Зайналовна, 31 Мар 2015

Программаның эчтәлеге

Бүлекләр, темалар

Барлыгы

Темага караган төп төшенчәләр

1.

1 нче сыйныфта үткәннәрне кабатлау

7

Сүзләрне юлдан юлга күчерү. Баш хәреф белән язылучы исемнәрне кабатлау.

2.

Авазлар һәм хәрефләр

41

Алфавит.Калын һәм нечкә сузыклар.Саңгырау һәм яңгырау тартыклар.Ике авазга билге булып йөрүче хәрефләрнең сүзләрдә язылышы һәм укылышы. Сүзләрне аваз ягыннан тикшерү.Сүз ахырында яңгырау һәм саңгырау тартыклар.

3.

Сүз төркемнәре

25

Исем.Сыйфат. Фигыль, аның заман белән төрләнүе(хәзерге, үткән, киләчәк заман хикәя фигыль формалары)

4.

Җөмлә кисәкләре

9

Җөмләдә сүзләр бәйләнеше;җөмләнең баш кисәкләре – ия һәм хәбәр.

5.

Кабатлау

20

Авазлар һәм хәрефләрне, җөмләдә сүзләр бәйләнешен, исем, сыйфат, фигыль,җөмлә кисәкләрен, җөмлә ахырында тыныш билгеләрен кабатлау


Автор: Хадиуллина Эльвира Зайналовна
Похожие материалы
Тип Название материала Автор Опубликован