Главная / Старшие классы / Родной язык и литература

Торээн дылдар.

Скачать
44.01 КБ, 291768.docx Автор: Сонай Маяна Пугачевевна, 20 Мар 2015
Скачать
684.65 КБ, 291769.pptx Автор: Сонай Маяна Пугачевевна, 20 Мар 2015
Скачать
43.29 КБ, 291770.docx Автор: Сонай Маяна Пугачевевна, 20 Мар 2015

Темазы: Национал чоннар болгаш төрээн дылдар

Кичээлдиң хевири: класстан дашкаар ажык кичээл.

Кичээлдиң сорулгалары: - Февраль 21-ниң хүнү – төрээн дылдар хүнү дээрзин билиндирер. Делегей дылдары, күрүне дылы болгаш төрээн дыл дугайын өөредир. Чоннар аразында дөмейлешкек байырлалдарның утказын болгаш сагыыр чаңчылдарын өөредир;

- Аңгы-аңгы чоннарның чаагай чаңчылдарын хүндүлээр чорукка кижизидер. Делегей дылдары, күрүне дылы болгаш төрээн дылынга ынак болурунга кижизидер;

- Бот ажылдарның аңгы-аңгы хевирлерин база дидактиктиг оюннар үезинде өөреникчилерниң аас болгаш бижимел чугаазын сайзырадыр.


Автор: Сонай Маяна Пугачевевна
Похожие материалы
Тип Название материала Автор Опубликован
презентация, документ Торээн дылдар. Сонай Маяна Пугачевевна 20 Мар 2015
презентация, документ Торээн дылдар. Сонай Маяна Пугачевевна 20 Мар 2015
презентация Үнүштер ораны (түрк дылдар) Кол Алексей Дмитриевич 2 Мар 2016
документ Торээн суурум тайгалары... Хертек Анай-Хаак Викторовна 21 Мар 2015
документ Беседа: Мээн Торээн черим. Болат Екатерина Монмеевна 31 Мар 2015
документ Тыва-бистин торээн чурттувус Болат-оол Любовь Биин-оооловна 28 Фев 2016
документ Доклад "5-ки класстын чаа торээн чогаал номунга хамаарышкан бодалдар" Ооржак Ролланда Анай-ооловна 20 Мар 2015
документ Внеклассное мероприятие "Тыва дылым - торээн дылым" по тувинскому языку Арнак Екатерина Комбаевна 31 Мар 2015
документ 8-ки класска торээн чогаал кичээлинге К.К.Кудажынын "Тараа" деп тоожузунга кичээл Баажай Мила Кара-ооловна 2 Мар 2016