Именная страница
Главная / Старшие классы / Разное

Ог-буле угаадыгларын хандыр оорен

Улусчу педагогика "ШЫН " № 40 (18160) 2012 чылдын апрель 10


Автор: Салчак Марина Окпан-ооловна
Похожие материалы
Тип Название материала Автор Опубликован
разное Ог-буле угаадыгларын хандыр оорен Салчак Марина Окпан-ооловна 20 Мар 2015
документ Класс шагы "Найыралдыг ог-буле" Хорлуу Марта Баадыр-ооловна 15 Окт 2015
документ Сценарий уран талантылыг ог- буле саая урана дадар-ооловна 17 Фев 2016
документ Доклад на тему: Авам, ачам база мен - номчуттунар ог-буле бис. Хертек Салбакай Чечек-ооловна 31 Мар 2015
документ Спортчу оюн «Авам, ачам болгаш мен – спортчу ог-буле» Торжу Александр Александрович 19 Фев 2016
документ Ада-ие хуралынын темазы: "Ог-буле кижизидилгезинде куш-ажылдын мозу-шынарнын тургустунарынга ужур-дузазы. Быстан-оол Шончалай Эресовна 31 Мар 2015
документ Ог-булеге хамаарылга Мунзук Надежда Намжаловна 17 Окт 2015
документ Ог деп чул? Дарыма Чойганмаа Васильевна 11 Апр 2016
документ Ог-булеге кижизидилгенин кол сорулгазы Чигжит Санамаа Кинааевна 20 Мар 2015
документ Беседа: «Чугаа культуразы ог-булеге хевирлеттинер.» Донгак Марина Допуй-ооловна 30 Мар 2015
разное Интерактив по ОГ. Збаранская Анжела Николаевна 1 Апр 2015
документ Беседа: «Чугаа культуразы ог-булеге хевирлеттинер.» Донгак Марина Допуй-ооловна 1 Апр 2015
документ Классный час "Хоглуг ог" Бады Кежикмаа Хоюг-ооловна 17 Фев 2016
документ Хоглуг ог "Аваларны алдын хун дээр" Суван Алла Май-ооловна 9 Фев 2016
документ Ог-буледе школачы Салчак Чечек Чылбак-ооловна 14 Мая 2015
документ Открытый урок по ОГ Алфавит Емелина Валентина Петровна 24 Авг 2015
документ Тест для 2-ог класса по (государственному)марийскому языку Пахмутова Вера Биктубаевна 20 Мар 2015
документ Тыва национал Шагаа байырлалы: "Хоглуг ог" Сурун-оол Тересмаа Ивановна 30 Мар 2015
разное Игра по ОГ "Гласные - согласные" для интерактивной доски. Комарова Елена Сергеевна 30 Мар 2015
документ Доклад для родителей: "Эр кижи - ог-буленин ээзи" Хертек Анай-Хаак Борисовна 31 Мар 2015
презентация, документ План-конспект урока ОГ в 1 классе "Звуки /д/,/д*/.Буквы Б,б. Диск Кожеманова Елена Васильевна 6 Апр 2015
документ Викторина" Авам , ачам база мен номга ынак ог-боле бис" Доптан Алина Вячеславовна 16 Апр 2015
документ Конспект УОНЗ "Посуда. Продукты питания. Отрицательные глаголы 1 л ед.ч. с частицей «ог" во 2 классе. Хасанова Ольга Владимировна 20 Мар 2015