Именная страница
Главная / По типу материала / К аттестации

Досвід роботи з теми "Використання ІКТ на уроках історії"

На початку XXI століття в світі відбувається інформаційна революція. Людство увійшло в нову стадію розвитку: почалась інформаційна ера, яка характеризується виникненням нових систем телекомунікаційних технологій та освіти. Тому актуальною проблемою сьогодення є впровадження комп'ютерних технологій в систему освіти.
Дослідивши літературу та деякі джерела з'ясувала, що застосування в сфері історичної освіти комп'ютера, як засобу навчання, сприяє розвитку цілісності та системності мислення учня, його уяві, мотивації до вивчення історії; дозволяє більш повно забезпечувати усі види його пізнавальної діяльності, формуванню відповідних умінь і навичок; індивідуалізує процес навчання.
Під час викладання історії я застосовую різні комп?ютерні програми, такі як: електронні підручники або програмовані педагогічні засоби (ППЗ), авторські презентації (програма "Pоwer Рoint"), авторські тести (за допомогою програми "TEST - W"), конструктори уроків, документальні фільми [додаток A].
Електронний підручник або програмований педагогічний засіб (ППЗ) останнім часом посідає чільне місце серед інших засобів навчання історії у школі.
Питання розробки, використання та методичного забезпечення ППЗ, зокрема і з історії, розглядалися різними авторами. Проблема використання персонального комп'ютера, як універсальної складової оптимізації роботи вчителя досліджено О. Мокрогузом, загальні принципи використання комп'ютера на уроках різних типів подані у П.А. Гевал, проектування комп'ютерних систем навчального призначення розроблялися А.В. Соловйовим, загальні принципи та методи розробки електронних підручників визначено А.І. Шевченком, електронні підручники як засоби навчання стали предметом дослідження А.М. Гуржій та інших, головні принципи роботи з електронними підручниками на уроках різних типів запропоновано у працях у А. Фоменка та О. Пометун, методологічні, ергономічні, інформаційні та технологічні аспекти електронних посібників, комп'ютерних курсів і навчальних програм розроблені А.Фоменком.
Пропозиція українських виробників комп'ютерних програм з історії представляється в широкому асортименті, з'явилися повноцінні електронні підручники та електронні атласи для різних класів, конструктори уроків, документальні фільми.
З 2005 року поставила собі за мету з'ясувати ефективність використання комп'ютерних засобів навчання в поєднанні з іншими інноваційними методами та прийомами при викладанні історії та застосуванні їх під час проведення позакласних заходів
Я вважаю, що, застосовуючи правильно розроблену методику викладання історії за допомогою комп'ютера, як засобу навчання, можна значно підвищити ефективність навчального процесу та пізнавальну активність учнів.
Виходячи з вище зазначеного визначились такі завдання:
- вивчити наукову літературу з даної теми;
- охарактеризувати проблеми комп'ютеризації навчання в педагогічній та методичній літературі;
- з'ясувати можливість використання комп'ютерних програм у викладанні історії;
- розробити власні конспекти уроків, сценарії з використанням комп'ютерних технологій та застосувати їх на практиці
- перевірити ефективність застосування на уроках та позакласних заходах комп?ютерних технологій на власному досвіді;
- удосконалити навички роботи з персональним комп?ютером та комп?ютерними засобами.
На уроках я застосовую такі форми організації роботи з використанням комп'ютера, взявши за основу дослідження О.Мокрогуза:
1) вивчення теми уроку учнями самостійно або в парах з допомогою певного програмного забезпечення. Це ж стосується і виконання певного завдання. Роль учителя при цьому - спрямування роботи, корекція діяльності учнів;
2) використання на уроці мультимедійних можливостей комп'ютера, що виконує роль наочного посібника. Це найпоширеніша форма організації навчання із застосуванням комп'ютера на уроці історії. Ефективність і доступність цього напряму полягає у тому, що для оптимізації процесу навчання достатньо мати навчальний кабінет, який обладнано комп'ютером і додатковим демонстраційним монітором чи вільний доступ до комп?ютерного класу;
3) використання Інтернету, компакт-дисків для виконання практичної роботи, проекту, написання реферату, виконання будь-якого творчого завдання;
4) проведення різноманітних опитувань, тестувань, тематичного оцінювання.
На мою думку, використання комп?ютерних технологій в поєднанні з іншими технологіями навчання на всіх етапах уроку без перенавантаження уроку мультимедійними засобами можливе тільки при оптимальному поєднанні цих технологій, що забезпечить ефективність навчання.
На етапі уроку "Формування мотивації" я застосовую різні педагогічні прийоми: "Дивуй", "Фантастична добавка", "Відстрочена загадка", "Картинна галерея" та інші, підсилюю їхню ефективність, застосовуючи програму "Pоwer Рoint", в якій можна за допомогою пояснень та ілюстрацій збільшити ефект мотивації навчання [додаток Б].
Етап уроку "Перевірка домашньої роботи" стає більш лаконічним та цікавішим за допомогою вправ та тієї ж програми "Pоwer Рoint" ( "Вірю -не вірю", "Впізнай мене", "Знайди помилку" та інші) [додаток В].
Вивчення нової теми організовую за допомогою таких прийомів: переглядаючи відеоматеріал, пропоную учням скласти запитання чи виконати вправи "Чиста дошка", "Доповни опорну схему" [додаток Г].
Також підвищую зацікавленість учнів та ефективність використання комп?ютера під час підготовки до інтерактивної вправи "Ажурна пилка" на етапі опрацювання отриманої інформації в домашніх групах, особливо коли інформація знаходиться у різних джерелах: відеосюжет (електроний мультимедійний посібник), інформаційна картка, підручник та інше.
При закріпленні та узагальненні матеріалу з використанням інноваційних методів і прийомів у поєднанні з комп?ютерними засобами часто пропоную учням виконати вправи "Доміно": на слайдах (програма Pоwer Рoint) зображені частинки доміно, які учні з?єднують; при застосуванні вправи "Займи позицію" розміщую запитання на слайдах, які з?являються поступово. При виконанні вправи "Цифровий диктант" на моніторі з?являються події, а дітям у зошит треба записати тільки дати. Ключ до вправи знаходиться на останньому слайді. Таким чином діти можуть провести взаємоперевірку чи самоперевірку. За допомогою програми "TEST - W" перевіряю та закріплюю знання учнів [додаток Д].
На уроках закріплення та узагальнення використовую комп?ютерну програму "TEST - W", яка дозволяє зробити ці навчальні заняття організованими, цікавими, хоча й вимагає більшого часу для підготовки до уроку. Програма "TEST - W" - створення тестів на комп?ютері. Якщо раніше мені необхідно було набирати питання з варіантами відповідей у текстовому редакторі, а потім друкувати на папері, слідкувати за часом виконання, потім перевіряти їх, то зараз все це я роблю за допомогою програми "TEST - W" автоматично.
Використовуючи мультимедійні засоби (програма "Pоwer Рoint - мультимедійне поле"), під час виховних заходів створюється неповторна атмосфера зацікавленості, реалістичності та відбувається стимулювання до відповідального ставлення учасників до заходу [додаток Є].
Застосовуючи навчально-ігрові програми "Історія України" (у 2-х частинах), "Історія Греції, "Історія Риму", "Енциклопедію Кирила і Мефодія", історичні документальні фільми, підвищується інтерес учнів до науки історії та залучається більша кількість дітей до участі у роботі історичного гуртка "Історікс".
Я вважаю, що використання комп?ютерних засобів одночасно з інноваційними прийомами і методами навчання при викладанні історії та застосування їх під час проведення позакласних заходів підвищують:
- продуктивність праці вчителя і учнів;
- інформаційність процесу викладання;
- можливості використання наочності на уроці;
- мотивацію та індивідуалізацію навчання;
- розвиток творчих можливостей учнів;
- рівень сприятливого емоційно-психологічного стану.
Як наслідок використання комп'ютерних та інноваційних технологіїй - активна участь школярів у позакласних заходах з історії та права (тиждень історії та правознавства, історичний інтелектуальний марафон, краєзнавчі вікторини), у творчих конкурсах районного рівня (історичне дослідження на тему "Ідея соборності України: творчість Т.Шевченка: народ, суспільство, родина" районний "Конкурс учнівської творчості, присвячений шевченківським дням"), у розробці завдань до шкільного "Куточка Розумника", підвищився рівень досягнень у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін,


Автор: Бойко Рита Николаевна
Похожие материалы
Тип Название материала Автор Опубликован
разное Досвід роботи з теми "Використання ІКТ на уроках історії" Бойко Рита Николаевна 20 Мар 2015
разное Досвід роботи з теми "Використання ІКТ на уроках" Бойко Рита Николаевна 20 Мар 2015
презентация, документ Використання ІКТ на уроках іноземної мови Павлюченко Лилия Владимировна 30 Апр 2015
документ Використання технології емпауермент- педагогіки при вивченні теми "Людство-творець ноосфери" Буря Світлана Петрівна 7 Апр 2016
разное Тест "Сніговик" для перевірки знань з теми "Теорема Піфагора". Терещенко Ганна Кирилівна 21 Мар 2015
разное презентация " Повітря" з теми " нежива природа" 3 клас Гежа Наталья Алексеевна 4 Апр 2015
документ Досвід роботи вчителя початкових класів Аксьонова Ганна Василівна 30 Мар 2015
документ Розробка уроку природознавства з теми "Бережливе ставлення до природи" Черкасова Юлия Андреевна 14 Янв 2016
презентация Презентація з економіки до теми "Сімейний бюджет" Варфоломеева Анна Николаевна 9 Апр 2015
разное Презентація до уроку з теми " Нежива природа" 3 клас Гежа Наталья Алексеевна 4 Апр 2015
разное цикл уроків з теми " Нежива природа" 3 клас Гежа Наталья Алексеевна 4 Апр 2015
документ Відкритий урок з теми "Африка. Географічне положення. Особливості берегової лінії. Дослідження материка. Варфоломеева Анна Николаевна 21 Мар 2015
документ Творча робота "Використання ІКТна уроках етики" Оносова Елена Анатольевна 21 Мар 2015
документ Конспект урока по обучению грамоте в 1 классе на тему "Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з" Шубина Светлана Юрьевна 26 Апр 2015
документ самоанализ к классному часу "Как строить отношения с теми, кто так не похож на нас" Данилова Алена Гиннадиевна 1 Апр 2015
презентация, документ Классный час "Как строить отношения с теми, кто не похож на нас" Богачева Наталья Геннадьевна 1 Апр 2015
презентация, документ Классный час "Как строить отношения с теми, кто на нас не похож" Карпунина Ирина Николаевна 4 Ноя 2015
презентация, документ Классный час по теме "Как строить отношения с теми, кто не похож на тебя?" Кирилина Ирина Анатольевна 14 Ноя 2015
документ Классный час "Как строить отношения с теми, кто не похож на нас" Келин Евгений Александрович 1 Апр 2015
документ "Как общаться с теми, кто на нас не похож" Чугина Ирина Владимировна 26 Июл 2015
презентация Презентация беседы с учениками "Как общаться с теми, кто на нас не похож?" Сираковская Яна Вадимовна 4 Мая 2015
презентация Організація роботи учнів із засобами наочності на уроках російської та української мови Титко Тетяна Миколаївна 20 Мар 2015
презентация Основи роботи з текстовою інформацією. Цой Ирина Федоровна 21 Мар 2015
разное решебник павлченко о м англйська мова 5 клас пдсумков контрольн роботи вдповд з коментаря moukhfeduking1973 11 Мая 2015
разное решебник вчук о в англйська мова 7 клас пдсумков контрольн роботи вдповд з коментарями 2 moukhfeduking1973 11 Мая 2015
документ Розробка уроку природознавства з теми Птахи Черкасова Юлия Андреевна 14 Янв 2016
документ "Согласный звук з, буквы З,з" Салчак Долаана Хоптак-ооловна 31 Мар 2015
документ Стаття "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКІ РОБОТИ ЧЛЕНІВ МАН ТА РОЗВИТОК КРАЄЗНАВСТВА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ" Бойко Рита Николаевна 21 Мар 2015
документ Конспект индивидуального логопедического занятия в 4 классе на тему: "Дифференциация звуков [з] - [с], [з'] - [с']" Иваненко Ирина Вячеславовна 30 Мар 2015
разное Додатковий позаурочний матеріал з математики з теми: «Великі досягнення. Великі люди. Великі нагороди». Калашник Наталья Ивановна 31 Мар 2015
аудио Радионяня "Приставки на -з и -с" Дьяченко Виктория Валерьевна 31 Мар 2015
документ Орфограмма: "Приставки на З и С" Касьянова Ирина Вячеславовна 6 Дек 2015
презентация, документ "Правописание приставок на З и С" Косарева Валентина Владимировна 7 Дек 2015
презентация Презентация "Правописание приставок на -з,-с" Сайфулина Светлана Вячеславовна 1 Апр 2015
документ "Приставки на З,С" Будилова Елена Александровна 20 Ноя 2015
презентация Презентация к уроку обучения грамоте "Звуки [ з ] и [ з, ] , буквы З и з". Мамасуева Нина Ивановна 30 Мар 2015
документ Урок по чтению "Звуки З, З’. Буквы З,з." Жмаева Марина Борисовна 30 Мар 2015
документ Конспект урока Обучение грамоте 1 класс. Тема "Звуки з и з/.Буквы З,з." Вершинина Наталья Викторовна 15 Дек 2015
документ Конспект урока чтения в1классе по теме"Буквы З,з, обозначающие звуки [з] , [з,]" Салахутдинова Зульфия Тагировна 6 Ноя 2015
документ Урок обучения грамоте в 1 классе "Звуки [ з ] и [ з, ] , буквы З и з". Мамасуева Нина Ивановна 13 Апр 2015