Главная / Дошкольное образование / Обучение грамоте

План конспект занятия по обучению грамоте в подготовительной группе

Скачать
13.65 КБ, 527480.docx Автор: Мухаметфатыхова Разиля Рашитовна, 30 Мар 2015

Максат: Балаларнын сузык хэсм тартык авазларны дорес эйту хэм авазларны бер-берсеннэн аера белулэрен ныгыту.

Р авазы хэм р хэрефе белэн таныштыру, ачык хэм дорес итеп эйтэ алуларына ирешу.Р хэм сузык авазлар ярдэмендэ укуларына ирешу. Авазлар ишетелу буенча суз тозергэ ойрэту. Мэкальлэрне дэвам итэ хэм мэгъънэсен анлата белу эшен дэвам иту.

чыграк ишетелэ.“Образны табу алымын кулланып, билгелэренэ карап, нинди предмет турында сузбаруын анлату.

Схема буенча жомлэ тозу.(2-3) суздэн.Штрихлау хэм хэреф язу эшен дэвам иту.

Кирэкле материаллар: хэрефлэр, тартык хэм сузыкка тугэрэклэр, кыз хэм малайрэсемнэре, шигырь, кошлар,(р)авазына рэсемнэр, мэкальлэр, штрихлау очен кыяр рэсеме, тарелка белэн ярма.

Дэрес барышы: балалар матур, дорес итеп утырдык. Игътибар белэн тынлагыз эле, мин нэрсэлэр эйтэм?

А Э У Ы И Э О Я Е Ю Л М Н К(БОЛАР АВАЗЛАР)

Дорес авазлар. Э авазлар нинди булалар? (сузык,тартык) Авазларны без авыз белэн эйтэбез, э хэрефлэрне язабыз.

Э безбуген балалар яна аваз, хэреф белэн танышабыз. Мин сезгэ шигырь укыйм, сез игътибар белэн тынлагыз эле, кайсы аваз кубрэк, ачыграк ишетелэ.

Исэнмесез кошкайлар

Безнен якын дускайлар,

Карлыгачлар, тукраннар,

Сыерчыклар,тургайлар.

Эйе дорес,-Р авазы ишетелэ.Эйдэгез эле Р авазын эйтеп карыйк эле.

Тактага кызлар рэсеме эленэ. Рэсемгэ карап, малайлар кызларга исем уйлый.Исемнэр Р авазына башланырга тиеш. (Рэмилэ, Резидэ, Рэсилэ)

Тактага малайлар рэсеме эленэ. Э хэзер кызлар малайларга исем уйлый.( Ринат, Радик, Рамиль, Раиль)

Туган тел ул сойлэм устерудэ топ чыганаклар булып тора .Шуна курэ балалар бакчасында ана теле дэреслэре уткэругэ зур эхэмият бирелэ. Анын функциялэре бик кин хэм алар бурвазларны дорес эйту культурасын тэрбиялэу хэм камиллэштерэ бару.Бурычларны хэл итуне куздэ тоталар. Бала анателендэ яхшы сойлэшэ белгэндэ генэ узенен фикерен ачык, тогэл хэм дорес эйтеп бирэ ала. Шунлыктан тэрбияче Мухаметфатыхова Рэзилэ узенен кондэлек эшендэ топ игътибарны, программа талэп иткэнчэ, баланын авазларны дорес эйту культурасын хэм бэйлэнешен сойлэмен системалы устерэ, сузлек байлыгын даими баета баруга хэм жомлэлэрне грамматик яктан дорес тозеп сойли белулэренэ ирешугэ юнэлэ.

Тубэндэге бурычларны алга куйдык:

1. Авазларны ишетэ хэм аера белергэ хэм орес итеп эйтергэ ойрэту.

2. А бурвазларны дорес эйту культурасын тэрбиялэу хэм камиллэштерэ бару.

3. Суз байлыгын устеру,активлаштыру.

4. Грамматик кунекмэлэр формалаштыру.

5.Жомлэлэрне дорес тзергэ, бэйлэнешле итеп сойлэргэ ойрэту.

6. Табышмаклар эйтешергэ, узлэренэ таныш булган мэаль хэм эйтемнэрне сойлэмдэ куллана белергэ ойрэту.

Зурлар торкемендэ 18бала.Ин элек баланын кайсы авазларны бозып яки алыштырып эйтуен тикшердем хэм ул авазларны исэпкэ алдым. Баланын кайсы авазларны бозып эйтуе, анын нинди авазларны тозэту остендэ эшлэрэ кирэклеге турында баланын узе хэм эти- энисе белэн сойлэштем. Хэрвакыт без беребез белэн элемтэдэ тордык, кинэшеп эш иттек. Эшемдэ тубэндэге материаллардан файдаландым:1. Балалар бакчасы хэм гаилэ очен ана теле программасы.Ф.Ю. Юсупова.2. Мэктэпкэсэ яшьтэге балаларын сойлэм устеру кунекмэлэрен тикшеру.3. Упражнения на каждый день: логика для дошкольников. Л.Ф.Тихомиров.4. Ижади уеннан-укуга Р.Шэехова5. Авазларны эйтудэге кимчелеклэрне тозэту Г.К.Нуруллина.


Автор: Мухаметфатыхова Разиля Рашитовна
Похожие материалы
Тип Название материала Автор Опубликован
разное План-конспект по обучению грамоте в подготовительной группе Трифонова Татьяна Владимировна 8 Мая 2015
документ План конспект занятия по обучению грамоте в подготовительной группе Мухаметфатыхова Разиля Рашитовна 30 Мар 2015
документ Конспект занятия по обучению грамоте в подготовительной группе Комарова Оксана Вячеславовна 30 Мар 2015
документ Конспект занятия по обучению грамоте в подготовительной группе Дахина Валентина Петровна 30 Мар 2015
разное Конспект занятия по подготовке к обучению грамоте в подготовительной к школе группе Жданова Юлия Владимировна 30 Мар 2015
разное Конспект итогового логопедического занятия по обучению грамоте в подготовительной логопедической группе Крючихина Екатерина Александровна 30 Мар 2015
документ Конспект занятия по обучению грамоте в подготовительной группе Бернгардт Виктория Валерьевна 8 Дек 2015
документ Конспект занятия по обучению грамоте в подготовительной группе. Блинова Алина Викторовна 28 Апр 2015
документ Конспект логопедического занятия по обучению грамоте в подготовительной группе Мырова Елена Сергеевна 31 Мар 2015
документ Конспект занятия по обучению грамоте в логопедической подготовительной группе Хасанова Альбина Вильдаровна 31 Мар 2015
документ Конспект открытого занятия по обучению грамоте в подготовительной группе Ирина Владимировна Богданова 5 Апр 2015
документ Конспект открытого занятия по обучению грамоте в подготовительной группе Клокова Наталья Николаевна 31 Мар 2015
документ Конспект занятия по обучению грамоте «Скоро в школу» Конспект занятия по обучению грамоте в подготовительной группе «Скоро в школу» Парфентьева Наталья Владимировна 30 Мар 2015
документ Занятие по развитию речи и обучению грамоте Конспект занятия по обучению грамоте в подготовительной группе «В гостях у царицы Русского Языка» носенко ирина владимировна 30 Мар 2015
разное Конспект занятия по грамоте в подготовительной группе Ибатуллина Венера Данисовна 30 Мар 2015
документ Конспект занятия по обучению грамоте в подготовительной группе «Путешествие в Книжное Царство – Мудрое Государство» Жилинская Марина Александровна 30 Мар 2015
документ Конспект занятия по подготовке к обучению грамоте в подготовительной группе "Путешествие в сказочную страну звуков" Гришкина Вера Александровна 30 Мар 2015
документ Конспект итогового занятия в подготовительной группе по подготовке детей к обучению грамоте. " Урок в лесной школе" Черкесова Лидия Васильевна 30 Мар 2015
документ Конспект занятия по обучению грамоте в подготовительной группе « В гостях у царевны- лягушки» андреева валентина владимировна 1 Апр 2015
документ Конспект занятия - путешествия в старшей - подготовительной группе по обучению грамоте "Путешествие в Устюг" Фомина Мария Михайловна 31 Авг 2015
разное Конспект занятия по обучению грамоте в подготовительной к школе группе. "В гости к гномам" Шушлебина Елена Валерьевна 31 Авг 2015
разное Конспект занятия по обучению грамоте в подготовительной к школе группе. "В гости к гномам" Шушлебина Елена Валерьевна 31 Авг 2015
документ Конспект открытого занятия по обучению грамоте в подготовительной группе "Путешествие в страну знаний" Афанасьева Надежда Николаевна 14 Сен 2015
документ Конспект открытого занятия «Путешествие по стране Грамматики » (применение пособий по обучению грамоте в подготовительной группе) Круликовская Татьяна Владимировна 30 Мар 2015
документ Конспект занятия по обучению грамоте в подготовительной к школе группе «Путешествие по стране Грамматики» Куликова Наталья Эриковна 30 Мар 2015
документ Конспект комплексного итогового занятия по экологическому воспитанию и обучению грамоте в подготовительной группе. Рябченко Ирина Леонидовна 30 Мар 2015
документ Конспект занятия по обучению грамоте в подготовительной группе «Цветик – семицветик» Жилинская Марина Александровна 30 Мар 2015
документ Конспект занятия по обучению детей грамоте в подготовительной группе. Подлиповская Нина Семёновна 30 Мар 2015
документ конспект открытого занятия по обучению детей грамоте в подготовительной к школе группе Акинина Наталья Васильевна 30 Мар 2015
документ Конспект занятия по обучению грамоте в подготовительной группе для детей с ОНР "Звук ч, буква Ч" Кострюкова Инна Алексеевна 30 Мар 2015
документ Конспект открытого занятия по обучению грамоте в подготовительной группе для детей с ЗПР Алабина Татьяна Владимировна 30 Мар 2015
документ Конспект занятия в подготовительной группе по обучению грамоте . Тема: Новикова Марина Ивановна 30 Мар 2015
документ Конспект занятия по обучению грамоте детей в подготовительной к школе группе Подольская Нелли Тимофеевна 30 Мар 2015
документ Конспект занятия по обучению грамоте в подготовительной к школе группе Тема: Буква "Щ щ " Балафендиева Раина Султанмеджидовна 30 Мар 2015
документ Конспект занятия по обучению детей грамоте в подготовительной к школе группе. На тему : Школа. Школьные принадлежности. Фисун Лариса Ивановна 30 Мар 2015
документ Конспект занятия по обучению грамоте в подготовительной группе."БУКВА -Ь-" Дмитриева Любовь Никитична 30 Мар 2015
документ Конспект занятия по обучению грамоте в подготовительной группе. "ЗВУК И БУКВА -Ч-" Дмитриева Любовь Никитична 30 Мар 2015
документ Конспект занятия по подготовке к обучению грамоте в подготовительной к школе группе Бесхмельницына Людмила Юрьевна 30 Мар 2015
документ конспект занятия по обучению грамоте для детей с онр в подготовительной группе Богданова Олеся Александровна 30 Мар 2015
документ Конспект занятия по подготовке обучению грамоте в подготовительной группе Игра "Бросай-ка" Шайхутдинова Раиса Зиннуровна 30 Мар 2015